Sprijin pentru cooperarea europeana in domeniul educatiei si formarii

Introducere

Partea A – Sensibilizarea publicului la nivel national cu privire la strategiile de invatare de-a lungul vietii si cooperarea europeana in domeniul educatiei si formarii

Partea B – Sprijin pentru cooperarea transnationala in elaborarea si punerea in aplicare a strategiilor nationale si regionale de invatare de-a lungul vietii

Obiectivele programului

Obiectivele cererii de propuneri sunt crearea si punerea in aplicare a unor strategii si politici coerente si cuprinzatoare de invatare de-a lungul vietii la nivel national, regional si local, cuprinzand si interconectand toate tipurile (formal, non-formal, informal) si nivelurile de invatare (invatamantul prescolar, primar, secundar, tertiar, educatia adultilor, educatia si formarea profesionala initiala si continua), incluzand legaturi cu alte sectoare relevante de politica (de exemplu, ocuparea fortei de munca si incluziunea sociala), prin:
– activitati de sensibilizare a publicului si crearea unor forumuri si retele nationale si transnationale;
– sprijinirea identificarii principalilor factori critici care influenteaza instituirea cu succes a strategiilor si politicilor de invatare de-a lungul vietii;
– schimbul de experienta si de bune practici si colaborarea la experimentarea, testarea si transferul practicilor inovatoare in legatura cu elaborarea si punerea in aplicare a strategiilor de invatare de-a lungul vietii;
– asigurarea unui angajament institutional solid, precum si coordonarea, consultarea si parteneriatul cu toate partile interesate si profesionistii relevanti;
– punerea in aplicare a unor strategii si politici eficiente si echitabile de invatare de-a lungul vietii, pentru realizarea obiectivului de incluziune sociala.

Solicitanti eligibili

Prezenta cerere de propuneri se adreseaza organizatiilor stabilite in tarile participante la Programul de invatare de-a lungul vietii.

Cererile de finantare trebuie depuse de catre o persoana juridica avand capacitatea juridica necesara. Persoanele fizice nu pot solicita o subventie.

Beneficiarii pot fi ministerele nationale sau regionale responsabile de educatie si formare, alte organisme publice si organizatii ale partilor interesate care isi desfasoara activitatea in domeniul invatarii de-a lungul vietii (invatamantul prescolar, scolar, invatamantul si formarea profesionala, invatamantul superior si educatia adultilor). Organizatiile partilor interesate includ asociatii europene, nationale si regionale sau organizatii ale caror activitati sau responsabilitati principale sunt legate direct de orice sector de educatie si formare.

Activitati eligibile

Partea A – Sensbilizarea publicului la nivel national cu privire la strategiile de invatare de-a lungul vietii si cooperarea europeana in doemniul educatiei si al formarii

Activitatile care urmeaza a fi finantate in cadrul acestei parti a cererii de propuneri includ:
– activitati de sensibilizare a publicului care incurajeaza dezbaterile si dialogul la nivel national privind elaborarea si punerea in aplicare a strategiilor si politicilor de invatare de-a lungul vietii (de exemplu, conferinte, seminarii si ateliere organizate la nivel national sau regional);
– crearea unor forumuri si alte activitati care vor contribui la o mai mare coerenta si o mai buna coordonare in procesul de elaborare si punere in aplicare a unor strategii coerente si cuprinzatoare de invatare de-a lungul vietii;
– activitati de diseminare si de sensibilizare utilizand cadrul de referinta E&T 2020 de instrumente sau materiale de referinta (de exemplu, activitati de informare, inclusiv campanii media, evenimente publicitare etc.);
– actiuni de monitorizare legate de programele nationale existente avand ca scop crearea si punerea in aplicare la nivel national a Metodei deschise de coordonare in domeniul educatiei si al formarii in baza cadrului de referinta E&T 2020.

Partea B – Sprijin pentru cooperarea transnationala in elaborarea si punerea in aplicare a strategiilor nationale si regionale de invatare de-a lungul vietii

Activitatile care urmeaza a fi finantate in cadrul acestei parti a cererii de propuneri cuprind:
– elaborarea, testarea si transferul practicilor inovatoare care pot include studii, conferinte si seminarii avand ca scop invatarea reciproca transnationala;
– actiuni care au ca scop crearea si dezvoltarea retelelor la nivel regional, national si european.

Activitatile trebuie sa fie initiate intre 1 ianuarie 2011 si 31 martie 2011. Durata maxima a proiectelor este de 12 luni pentru partea A si 24 de luni pentru partea B.

Conditii de finantare
Suma totala a bugetului alocat pentru cofinantarea proiectelor se ridica la 2,8 milioane EUR.

Contributia financiara a agentiei nu poate depasi 75% din totalul costurilor eligibile.

Suma maxima a subventiei pe proiect va fi de 120 000 EUR pentru partea A si 350 000 EUR pentru partea B.

Agentia intentioneaza sa aloce suma disponibila potrivit urmatoarei proportii indicative: 1/2 pentru partea A – 1/2 pentru partea B.

Termene limita

Cererile trebuie expediate Agentiei Executive pentru Educatie, Audiovizual si Cultura pana cel tarziu la 16 iulie 2010, data postei, la adresa:
Education, Audiovisual & Culture Executive Agency
Lifelong Learning Programme, Key Activity 1
Call for Proposals EACEA/10/10 Part A or Part B
Avenue du Bourget 1
BOU2 2/145
1140 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Pe langa versiunea tiparita, o versiune electronica a dosarului de cerere (formularul de cerere, tabelele bugetare, declaratia pe proprie raspundere) fara anexe trebuie trimisa cel tarziu la data-limita 16 iulie 2010 la urmatoarea adresa de e-mail:
[email protected]

Cererile trimise prin fax sau doar prin posta electronica nu vor fi acceptate.

Finantator: Uniunea Europeana
Sursa: Europa.eu
Informatii suplimentare
Folositi instrumentele urmatoare pentru a obtine detalii complete despre acest program de finantare
Nu exista nici un instrument.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.