Cerere de propuneri EACEA/08/10 in cadrul Programului de invatare de-a lungul vietii – Programul Leonardo da Vinci

Obiectivele programului

Prezenta cerere de propuneri urmareste acordarea de subventii pentru propuneri care au ca obiect organizarea a doua tipuri de actiuni, asociate in mod obligatoriu in acelasi proiect, si anume:
– actiuni de creare sau de consolidare de parteneriate intre institutii competente, destinate crearii unui cadru operational, pentru dezvoltarea de experimentari, al sistemului european de credite pentru educatie si formare profesionala (SECEFP);
– actiuni in domeniul sistemului european de credite de invatare pentru EFP (SECEFP), astfel cum este descris in specificatiile tehnice prevazute in anexa la Recomandarea Parlamentului European si a Consiliului, pentru a-l institui si pune concret in aplicare.

Solicitanti eligibili

Prezenta cerere de propuneri este deschisa organismelor, asezamintelor, institutiilor sau autoritatilor competente, responsabile in mod direct sau prin delegatie din partea unei autoritati tutelare de punerea in aplicare a Recomandarii privind stabilirea unui sistem european de credite pentru EFP la nivel national, regional, local sau sectorial.

Sunt vizate, in special, institutiile si autoritatile publice si private responsabile pentru crearea, gestionarea si eliberarea certificarilor profesionale.

Candidatii trebuie sa fie organisme constituite legal de mai mult de trei ani.

Cererile de finantare pot fi depuse numai de consortii compuse din minimum 4 organisme care provin din cel putin 4 tari eligibile diferite.

Solicitantii (inclusiv toate organizatiile partenere) trebuie sa fie stabiliti intr-una dintre urmatoarele tari:
– cele 27 de state membre ale Uniunii Europene;
– cele 3 tari AELS/SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia);
– Turcia.

Activitati eligibile

Constituirea de parteneriate si retele, precum si organizarea de actiuni de cooperare presupun activitati proprii etapelor succesive de pregatire, realizare, evaluare si urmarire.

In acest sens, activitatile urmatoare pot fi luate in consideratie in cadrul prezentei cereri de propuneri:
– instituirea sau consolidarea de consortii stabile sau de platforme de cooperare alcatuite din institutii, autoritati si organisme competente (stabilirea de programe de activitate comune, conceperea de proceduri de cooperare etc.);
– mecanisme si cercetari dedicate in mod special aplicarii principiilor si specificatiilor tehnice SECEFP certificarilor profesionale;
– organizarea de seminarii, reuniuni sau ateliere dedicate mecanismelor si punerii in aplicare a SECEFP;
– crearea de instrumente, publicatii sau site-uri internet inovatoare, concentrate pe aspectele operationale ale punerii in aplicare a SECEFP si ale cooperarii transnationale in acest domeniu;
– participarea la ateliere tematice si la o conferinta;
– activitati de urmarire (inclusiv activitatile de difuzare, analizele de impact etc.), utile pentru consolidarea rezultatelor, asigurarea continuitatii parteneriatelor si contribuirea la modelarea, promovarea si transferul rezultatelor.

Toate activitatile prevazute trebuie sa se inscrie in mod obligatoriu intr-un proiect care sa indeplineasca toate obiectivele nedisociabile mentionate in liniile directoare detaliate ale cererii de propuneri. Propunerile privind una sau mai multe activitati independent de orice proiect global nu sunt eligibile in sine.

Durata proiectelor este de minimum 18 luni si de maximum 36 de luni. Activitatile trebuie sa inceapa in perioada 1 ianuarie-31 martie 2011.

Conditii de finantare
Bugetul estimativ total alocat cofinantarii de proiecte se ridica la 2 milioane EUR.

Valoarea fiecarei subventii se situeaza intre 50 000 si 300 000 EUR.

Sprijinul financiar acordat de Agentie nu poate depasi 75% din totalul costurilor eligibile.

Termene limita

Data-limita pentru depunerea candidaturilor este 16 iulie 2010.

Cererile trebuie expediate la adresa urmatoare:
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
Lifelong Learning Programme, Leonardo da Vinci
Call for proposals EACEA/08/10
Avenue du Bourget 1
BOU2/02-145
1140 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Finantator: Uniunea Europeana
Sursa: Europa.eu
Informatii suplimentare
Folositi instrumentele urmatoare pentru a obtine detalii complete despre acest program de finantare
Nu exista nici un instrument.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.