Calificarea – o sansa pentru viitor!

Bani pentru promovarea accesului angajatilor la programele de formare profesionala continua
“Calificarea – o sansa pentru viitor!”

Obiectivele programului

Principalele obiective operationale reflectate in cadrul actualei cereri de propuneri de proiecte sunt:
– Promovarea accesului angajatilor la programele de formare profesionala continua, in vederea obtinerii de catre acestia a unei calificari complete;
– Promovarea beneficiilor formarii profesionale continue in randul angajatilor, intreprinderilor si a altor grupuri interesate.

Solicitanti eligibili

In cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte categoriile de beneficiari eligibili sunt:
• Furnizori de FPC autorizati, publici si privati (conform Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, cu modificarile si completarile ulterioare);
• MMFPS si structuri/agentii subordonate/coordonate acestuia (conform listei institutiilor si organismelor afiliate disponibila la www.mmuncii.ro, sau daca institutia respectiva face dovada prin actul de infiintare ca se afla in subordinea/ coordonarea MMFPS);
• Consiliul National pentru Formarea Profesionala a Adultilor;
• Centre autorizate de Evaluare si Certificare a competentelor profesionale (conform Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, cu modificarile si completarile ulterioare);
• Furnizori de orientare si consiliere in cariera, publici si privati;
• ONG-uri (organizatii constituite in conformitate cu Legea 246/ 2005 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare, care au in obiectul de activitate/ statutul propriu derularea unor astfel de activitati);
• Membri ai Comitetelor Sectoriale si Comitete Sectoriale cu personalitate juridica;
• Organizatii sindicale (conform Legii nr. 54/ 2003 – Legea sindicatelor, cu modificarile si completarile ulterioare);
• Organizatii patronale (conform Legii nr. 356/ 2001 – Legea patronatelor, cu modificarile si completarile ulterioare);
• Institutii si organizatii membre ale Pactelor Regionale si Parteneriatelor Locale pentru Ocupare si Incluziune Sociala;
• Institutii si organizatii membre ale consortiilor si parteneriatelor regionale si locale in domeniile ocuparii, educatiei si formarii profesionale;
• Asociatii profesionale (organizatii cu personalitate juridica, cu scop nepatrimonial, constituite din persoane fizice, denumite membri, ce apartin aceleiasi profesiuni sau unor profesiuni inrudite, care contribuie atat material, cat si prin cunostintele si munca lor la realizarea obiectivelor specifice);
• Camere de comert si industrie (conform Legii nr. 335/ 2007 – Legea camerelor de comert din Romania).

Activitati eligibile

In cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte sunt eligibile urmatoarele activitati:
A.1. Sprijin pentru angajati, in vederea calificarii/recalificarii prin:
A.1.1. participare la programe FPC autorizate, desfasurate in Romania sau in UE, pentru dobandirea unei calificari sau pentru cresterea nivelului de calificare (respectiv trecerea de la un nivel de calificare la un alt nivel superior);
A.1.2. validarea si certificarea, in cadrul centrelor autorizate de evaluare si certificare, a competentelor profesionale dobandite in alte contexte decat cele formale;
A.1.3. certificarea competentelor dobandite in cadrul programelor FPC;
A.1.4. informare cu privire la oportunitatile de calificare a persoanelor angajate;
A.1.5. acordarea unor subventii lunare pentru angajatii care participa la programe de calificare/ recalificare;
A.1.6. activitati de acompaniere adresate angajatilor sau membrilor familiilor acestora, persoane dependente de servicii sociale (ex. servicii de ingrijire sociala, servicii de ocrotire, etc), in perioada in care angajatul participa la programe FPC.

A.2. Activitati de dezvoltare, implementare, monitorizare si evaluare a programelor FPC:
A.2.1. Sprijin pentru furnizorii de FPC:
A.2.1.1. elaborare programe de formare profesionala continua pentru calificarea si/sau recalificarea angajatilor din sectoarele economice eligibile;
A.2.1.2. elaborare materiale-suport pentru invatare, pentru programele de formare profesionala implementate;
A.2.1.3. autorizare in vederea furnizarii de programe de formare profesionala continua pentru calificarea si/sau recalificarea angajatilor din sectoarele economice eligibile;
A.2.1.4. furnizare programe de formare profesionala continua pentru calificarea si/sau recalificarea angajatilor din sectoarele economice eligibile;
A.2.1.5. parteneriat pentru FPC;
A.2.1.6. schimb de experienta si diseminare de bune practici cu privire la FPC a angajatilor.
A.2.2. Alte activitati:
A.2.2.1. monitorizarea desfasurarii programelor FPC;
A.2.2.2. evaluarea programelor FPC.

A.3. Activitati de dezvoltare, implementare, monitorizare si evaluare a serviciilor de consiliere si orientare profesionala a angajatilor:
A.3.1. elaborarea materialelor-suport pentru activitatea de consiliere si orientare profesionala;
A.3.2. furnizarea serviciilor de informare, consiliere si orientare profesionala;
A.3.3. schimburi de experienta si diseminare de bune practici in consiliere si orientare profesionala;
A.3.4. campaniile de promovare a beneficiilor participarii la programe de FPC pentru calificare completa.

A.4. Campanii de informare/ constientizare/ mediatizare care vizeaza:
A.4.1. informarea cu privire la oportunitatile de dezvoltare a resurselor umane finantate in cadrul accestui domeniu major de interventie;
A.4.2. informarea cu privire la modalitatile de calificare sau recalificare a angajatilor;
A.4.3. constientizarea nevoii de formare profesionala continua a angajatilor;
A.4.4. constientizarea importantei si a beneficiilor participarii angajatilor la programele de formare profesionala continua.

A.5. Activitati inovatoare, care faciliteaza accesul si participarea angajatilor la programe de formare profesionala continua.

Conditii de finantare
Alocarea financiara orientativa este echivalentul in lei a 75.000.000 euro, respectiv 317.580.000 lei. Fiecare proiect poate primi o finantare de minim 211.720 lei (echivalentul a 50.000 euro) si maxim 2.117.195,76 lei (echivalentul a 499.999 euro). Durata de implementare a unui proiect va fi cuprinsa intre sase luni si doi ani.

Contributia solicitantului va fi de 2% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile ale proiectului daca solicitantul este persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial (de ex: ONG-uri), de 3% daca este institutie publica si de 5% daca este o persoana juridica de drept privat cu scop patrimonial (ex.: societati de stat sau private).

Termene limita

Cererile de finantare se completeaza in limba romana si se transmit exclusiv on-line, pana la data de 10.12.2010 ora 17.00, prin intermediul aplicatiei Actionweb.

IMPORTANT: Fondurile alocate acestei linii de finantare au fost epuizate.

Finantator: Uniunea Europeana
Sursa: Fseromania.ro
Informatii suplimentare
Folositi instrumentele urmatoare pentru a obtine detalii complete despre acest program de finantare
Nu exista nici un instrument.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.