Programe si proiecte pentru unitatile de cult din judetul Mures

Sprijin financiar din bugetul CJ Mures pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania

Obiectivele programului

Acordarea sprijinului financiar se va face in temeiul art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.125/2002, ale art. 14 din Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G nr.82/2001, aprobate prin H.G. nr. 1470/2002 asa cum a fost modificata de Hotararea Guvernului nr. 1265/2010, ale Legii nr.350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general, precum si a Hotararii Consiliului Judetean privind aprobarea componentei Comisiei de evaluare a proiectelor depuse de unitatile de cult din judet, care pot primi subventii sau sprijin financiar de la bugetul judetean.

Solicitanti eligibili

Pot depune proiecte unitatile de cult din judetul Mures.

Activitati eligibile

Documentatia se completeaza obligatoriu prin dactilografiere si trebuie sa contina urmatoarele:

1. formularul de solicitare a sprijinului financiar (Ce), precum si bugetul de venituri si cheltuieli al programului/proiectului (B), care se pot obtine de la Consiliul Judetean Mures. in buget se va specifica clar si distinct pentru ce lucrari se solicita sprijinul financiar din partea Consiliului Judetean Mures;
2. devizul de lucrari, la preturi actualizate si potrivit reglementarilor in vigoare privind taxa pe valoarea adaugata, pentru lucrarile ramase de executat;
3. copie de pe autorizatia de construire valabila pentru reparatii capitale si constructii noi, eliberata potrivit Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
4. in cazul monumentelor istorice si al bunurilor din patrimoniul cultural national se va prezenta si o copie a avizului eliberat de institutiile specializate in domeniul patrimoniului cultural national, potrivit legislatiei in vigoare privind restaurarea si conservarea monumentelor istorice si a bunurilor din patrimoniul cultural national;
5. in cazul lucrarilor de pictura a bisericii sau a paraclisului se va prezenta si copia autorizatiei eliberate de Comisia pentru pictura bisericeasca;
6. documente privind asigurarea cofinantarii beneficiarilor.
7. Declaratia pe proprie raspundere care sa dovedeasca ca, pentru aceeasi activitate nonprofit nu a contractat decat o singura finantare nerambursabila de la aceeasi autoritate finantatoare.
8. alte documente specifice – dovada ca obiectivul face parte din patrimoniul cultural national sau judetean sau este cuprins in lista monumentelor istorice ale judetului Mures, dupa caz (se va obtine de la Directia Judeteana pentru Cultura, Culte si Patrimoniul Cultural National Mures
9. copia certificatului de inregistrare fiscala;
10. adeverinta certificata de banca sau copia unui extras bancar, conform cu originalul, prin care este precizat codul IBAN al unitatii de cult solicitante;
11. copia autorizatiei din partea institutiei de specialitate ca firma constructoare este abilitata sa efectueze astfel de lucrari, in cazul lacasurilor de cult care sunt monumente istorice din clasa A;
12. declaratie pe propria raspundere a solicitantului ca va folosi sprijinul financiar solicitat exclusiv pentru realizarea lucrarilor mentionate in documentatia atasata cererii-tip;
13. acte care sa ateste proprietatea asupra imobilelor in care se desfasoara activitatile pentru care se solicita sprijin financiar;
14. fotografii ce atesta stadiul existent al obiectivului ce impune executarea de lucrari pentru care se solicita sprijin financiar.

Conditii de finantare
Suma totala disponibila pentru sprijinul financiar al programelor sau proiectelor unitatilor de cult din judetul Mures este de 400.000 lei. impartirea specifica diversitatii religioase din judetului Mures este urmatoarea:

56%, adica 224.000 lei pentru cultele Ortodox si Greco-Catolic;
39%, adica 156.000 lei pentru cultele Romano-Catolic, Reformat, Unitarian, Evanghelic;
5%, adica 20.000 lei pentru alte culte legal recunoscute.

Cofinantarea din partea beneficiarului trebuie sa fie de minimum 10% din valoarea totala a proiectului. Aceasta poate fi in natura (bani, materiale) sau munca.

Sprijinul financiar se acorda, numai pentru cofinantarea unui program ori proiect, dar nu mai mult de 10.000 lei.

Termene limita

Termenul limita pentru primirea cererilor de finantare este data de 15 aprilie 2011 inclusiv.

Finantator: Consiliul Judetean Mures
Sursa: www.cjmures.ro
Informatii suplimentare
Folositi instrumentele urmatoare pentru a obtine detalii complete despre acest program de finantare
Nu exista nici un instrument.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.