Programul de realizare a pistelor pentru biciclisti

Fonduri pentru realizarea de piste pentru biciclisti

Obiectivele programului

Scopul Programului il constituie imbunatatirea calitatii mediului prin inlesnirea transportului mai putin poluant, in conditii de siguranta.

Obiectivele Programului sunt:
a) diminuarea efectelor poluarii aerului asupra mediului si sanatatii populatiei, cauzate de emisiile de gaze de esapament de la autovehicule;
b) incadrarea emisiilor in valorile-limita admise la nivel european, pentru aerul ambiental.

Solicitanti eligibili

Este eligibil solicitantul care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
a) actioneaza in nume propriu;
b) este proprietar sau administrator asupra terenului pe care se implementeaza proiectul pentru durata integrala a implementarii; terenul este liber de sarcini, nu face obiectul unui litigiu in curs de solutionare la instantele judecatoresti, nu face obiectul vreunei revendicari potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, nu face obiectul procedurii de expropriere pentru cauza de utilitate publica, nu este ipotecat si se afla in proprietate publica.

Prin exceptie, pentru suprafata de teren care nu se afla in administrarea sau proprietatea solicitantului, dar se afla in proprietatea ori administrarea unei alte autoritati publice locale sau institutii publice, acesta poate prezenta un acord din care sa rezulte posibilitatea de a implementa proiectul pe acest imobil, precum si ca terenul este liber de sarcini, nu face obiectul unui litigiu in curs de solutionare la instantele judecatoresti, nu face obiectul vreunei revendicari potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, nu face obiectul procedurii de expropriere pentru cauza de utilitate publica, nu este ipotecat, nu este adus ca aport la capitalul social sau se afla in proprietatea vreunei societati comerciale.

Activitati eligibile

Tipurile de proiecte finantate prin Program sunt:
a) realizarea de piste pentru biciclisti pe amplasament nou, cu o singura banda;
b) realizarea de piste pentru biciclisti pe amplasamente preexistente rutiere sau in cadrul trotuarelor, cu o singura banda.

Urmatoarele categorii de cheltuieli sunt eligibile:
a) studiul de fezabilitate, proiectul tehnic, detaliile de executie in limita a 8% din valoarea cheltuielilor pentru investitia de baza;
b) cheltuielile privind organizarea de santier;
c) cheltuielile privind investitia de baza: terasamente, fundatii, suprastructura, marcaje, indicatoare de circulatie, lucrari privind delimitarea pistelor, punct de depozitare pentru biciclete;
d) cheltuieli diverse si neprevazute, in limita a 10% din valoarea cheltuielilor eligibile, exclusiv cheltuielile prevazute in prezentul articol;
e) cheltuielile privind dirigentia de santier, in limita a 2% din valoarea investitiei de baza.

Conditii de finantare
Suma alocata sesiunii de finantare este de 50.000 mii lei.

Finantarea se acorda in cuantum de maximum 90% din valoarea totala eligibila a proiectului, fara a se depasi suma maxima care poate fi acordata unui beneficiar, in cadrul sesiunii de finantare.

Suma maxima care poate fi acordata unui judet sau unei unitati administrativ-teritoriale declarata potrivit Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national Sectiunea a IV-a – Reteaua de localitati, cu modificarile si completarile ulterioare, oras, municipiu, pentru un proiect este 2,5 milioane lei.

Suma maxima care poate fi acordata unei unitati administrativ teritoriale declarata potrivit Legii nr. 351/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, comuna pentru un proiect este 1,5 milioane lei.

Termene limita

Sesiunea se inchinde la data la care valoarea totala insumata a cererilor de finantare depuse la registratura AFM va fi de 200.000 mii lei, respectiv 400% din valoarea alocata sesiunii, dar nu mai tarziu de 20 august 2011.

Finantator: Administratia Fondului pentru Mediu
Sursa: Administratia Fondului pentru Mediu
Informatii suplimentare
Folositi instrumentele urmatoare pentru a obtine detalii complete despre acest program de finantare
Nu exista nici un instrument.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.