Program Parteneriate 2011

Subprogram Proiecte Colaborative de Cercetare Aplicativa

Obiectivele programului

Scop
Sustinerea si promovarea cercetarii aplicative, in domenii prioritare, inter- si transdisciplinare, relevante pentru cresterea competitivitatii in cercetare-dezvoltare si inovare (CDI) la nivel national, si in acord cu economia mondiala bazata pe cunoastere.

Sunt finantate proiecte de cercetare experimentala si dezvoltare tehnologica, realizate in parteneriat si concretizate prin realizare de produse, tehnologii si servicii inovative, menite sa rezolve si sa implementeze solutii la probleme complexe socio-economice, de prioritate nationala si actualitate internationala.

Obiective:
1. Racordarea cercetarii aplicative si a progresului tehnologic din Romania la cerintele mediului socio-economic national si global, prin obtinerea, in noua domenii strategice prioritare, de produse originale, tehnologii avansate si servicii, competitive pe plan international si cu impact socio-economic major;
2. Racordarea cercetarii aplicative la prioritatile ariei europene de cercetare (ERA) pentru progres tehnologic in Romania, cresterea vizibilitatii si prestigiului ei pe arena internationala;
3. Stimularea parteneriatelor (organizatii de cercetare, agenti economici, ONGuri si/sau asociatii profesionale etc), pentru scurtarea drumului de la cunoasterea stiintifica la tehnologie cu impact socio-economic, in aliniere cu nevoile si evolutia pietii;
4. Implementarea principiului “finantarea urmeaza performanta stiintifica si tehnologica” in cercetarea generatoare de inovatie tehnologica, cu impact asupra competitivitatii economiei si a bunastarii Romaniei;
5. Stimularea cresterii investitiilor sectorului privat in CDI, in cadrul propriilor activitati cat si in colaborare cu universitati si institute de cercetare, in vederea facilitarii finalizariisi transferului rezultatelor catre piata.

Domenii specifice si tematici prioritare
Programul Parteneriate si subprogramul “Proiecte Colaborative de Cercetare Aplicativa – PCCA” se dezvolta strategic pe noua domenii prioritare de cercetare, care includ directii de cercetare aplicativa distincte si arii tematice prioritare specifice:
1. Tehnologia informatiei si comunicatii
2. Energie
3. Mediu
4. Sanatate
5. Agricultura, siguranta si securitate alimentara
6. Biotehnologii
7. Materiale, procese si produse inovative
8. Spatiu si securitate
9. Cercetare socio-economica si umanista

Solicitanti eligibili

Institutia Coordonator de Proiect (CO) – este acea institutie care depune o cerere de finantare in cadrul prezentei competitii. Daca aceasta este aprobata spre finantare, CO va fi parte intr-un contract de finantare prin care se obliga sa asigure realizarea propunerii de proiect pentru care a solicitat finantarea.

Institutii Partenere (P1-P4) – parteneri asociati care depun o cerere de finantare comuna cu CO si cu care vor incheia un acord de parteneriat in situatia aprobarii finantarii.

a) Directorul de proiect este doctor in stiinte. Aceasta conditie nu se aplica in situatia in care Institutia Coordonator de Proiect este intreprindere in sensul legislatiei in vigoare din domeniul ajutorului de stat;

b) Directorul de proiect indeplineste standardele minimale de eligibilitate prezentate in Anexa 2. Aceasta conditie nu trebuie indeplinita de Directorul de proiect daca suma cofinantarilor intreprinderilor partenere in proiect este de minim 25% din valoarea proiectului.

c) Proiectul de cercetare este realizat de un consortiu format din cel putin doua institutii, persoane juridice romane, dar nu mai mult de 5.

d) Cel putin una dintre institutiile care alcatuiesc parteneriatul este o organizatie de cercetare de drept public sau privat in sensul legislatiei in vigoare din domeniul ajutorului de stat;

e) Numai pentru proiectele de Tip 2: cel putin una dintre institutiile care alcatuiesc parteneriatul este o intreprindere in sensul legislatiei in vigoare din domeniul ajutorului de stat;

f) Atat Institutia Coordonator de Proiect cat si Institutiile Partenere nu sunt declarate, conform legii, in stare de incapacitate de plata; nu au conturile blocate conform unei hotarari judecatoresti; nu au furnizat declaratii inexacte cu privire la informatiile solicitate de catre UEFISCDI in vederea selectarii contractantilor; nu au incalcat prevederile unui alt contract de finantare incheiat anterior cu o autoritate contractanta;

g) Directorul de proiect fie:
a. este angajat cu norma intreaga in Institutia Coordonator de Proiect, pe perioada nedeterminata sau pe perioada determinata care acopera cel putin perioada contractului, sau
b. are acordul de angajare cu norma intreaga cel putin pe perioada contractului. In cazul deciziei de acordare a finantarii, contractul de angajare trebuie sa fie incheiat de Directorul de proiect cu Institutia Coordonator de Proiect cel tarziu la data semnarii contractului de finantare;

h) O persoana care depune un proiect de cercetare in cadrul competitiei PCCA din anul 2011 in calitate de director de proiect nu poate face parte dintr-un alt proiect depus in cadrul aceleiasi competitii in calitate de director de proiect (in cadrul CO), dar poate face parte din cel mult un alt proiect depus in cadrul aceleiasi competitii in calitate de coordonator al unui partener (P1-P4); toate proiectele ce nu respecta acest criteriu vor fi declarate neeligibile. O persoana poate face parte din mai multe proiecte depuse in cadrul competitiei PCCA din anul 2011 in calitate de coordonator al unui partener (P1-P4).

i) Este interzisa depunerea de proiecte care au in vedere realizarea unor activitati deja finantate sau in curs de finantare partial sau integral din alte surse bugetare.

Numarul minim de parteneri institutionali in consortiu este 2, iar numarul maxim este 5.

Activitati eligibile

Tipuri de activitati eligibile:
– cercetare fundamentala (dar nu mai mult de 10% din valoarea finantata de la bugetul de stat a proiectului);
– cercetare industriala;
– dezvoltare experimentala;
– studii de fezabilitate tehnica;
– activitati pentru obtinerea si protejarea drepturilor de proprietate intelectuala, pentru IMM-uri.

In cadrul subprogramului de cercetare aplicativa exista doua tipuri de proiecte:
– Tipul 1: in structura parteneriatului nu este obligatorie participarea unei intreprinderi. Pentru acest tip de proiecte finantarea de la bugetul de stat poate fi 100% din valoarea proiectului. Pentru acest tip de proiecte se aloca 25% din bugetul competitiei.
– Tipul 2: in structura parteneriatului este obligatorie participarea a cel putin unei intreprinderi, iar suma cofinantarilor intreprinderilor trebuie sa fie minim 7,5% din valoarea proiectului (valoarea proiectului = finantarea de la bugetul de stat plus cofinantarea proprie) daca intreprinderea / intreprinderile participante sunt intreprinderi mici si mijlocii si respectiv minim 15% in cazul in care unul din parteneri este o intreprindere mare, cu respectarea prevederilor schemei ajutorului de stat. Din bugetul total al competitiei un procent de 75% este alocat acestui tip de proiecte.

Durata proiectului este de minim 30 de luni si maxim 36 luni.

Conditii de finantare
Bugetul alocat proiectelor contractate in urma prezentei competitii a subprogramului PCCA, pentru intreaga perioada de derulare a proiectelor, este de maximum 550.000.000 lei.

Finantarea maxima acordata de la bugetul de stat pentru un proiect este:
– de 2.000.000 lei pentru proiecte de tip 1;
– de 3.000.000 lei pentru proiecte de tip 2.

Termene limita

Depunerea proiectelor se face intr-o singura etapa, utilizandu-se platforma de depunere online www.uefiscdi-direct.ro.

Redactarea propunerii de proiect se face numai in limba engleza cu exceptia propunerilor de proiecte cu specific romanesc conform Anexei 5.

Finantator: Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica
Sursa: Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica
Informatii suplimentare
Folositi instrumentele urmatoare pentru a obtine detalii complete despre acest program de finantare
Nu exista nici un instrument.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.