Acordarea de stimulente financiare nerambursabile antreprenorilor locali, in vederea angajarii si pregatirii persoanelor fara loc de munca

Introducere

Agentia Nationala pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere (ANDZM), din cadrul MEC, a lansat programul intitulat “Acordarea de stimulente financiare nerambursabile antreprenorilor locali, in vederea angajarii si pregatirii persoanelor fara loc de munca”. Programul este o subcomponenta a Proiectului “Inchiderea Minelor, Refacerea Mediului si Regenerare Socio-Economica”, finantat de catre Guvernul Romaniei si BIRD, avand un fond in valoare de 10 milioane USD.

Obiectivele programului

Obiectivele programului sunt:

 • Facilitarea crearii a circa 10 000 de locuri de munca in domenii alternative mineritului in perioada 2006-2009;
 • Sprijinirea persoanelor fara loc de munca din zonele miniere pentru a se angaja si pregati intr-o alta meserie.
 • Suport pentru dezvoltarea antreprenorilor locali;
 • Sprijinirea dezvoltarii economice si sociale a localitatilor miniere.
 • Solicitanti eligibili

  In sensul prevederilor prezentului ghid de proceduri, antreprenorii locali sunt angajatorii societati comerciale legal constituite, cu capital majoritar privat, si asociatii familiale autorizate, respectiv persoane fizice autorizate potrivit legii, care de sfasoara activitati economice in localitatile din zonele miniere prevazute in documentatie.

  Pentru a beneficia de stimulente financiare solicitantii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii de eligibilitate:

 • sa fie societati comerciale legal constituite, cu capital majoritar privat, sau asociatii familiale si persoane fizice autorizate potrivit legii;
 • sa desfasoare activitate economica in zona de operare;
 • sa nu se afle in stare de faliment, lichidare sau incetare de plati ori intr-o procedura legala ce poate determina un asemenea efect;
 • sa nu inregistreze datorii la plata obligatiilor salariale pentru angajatii cu contract individual de munca;
 • sa nu inregistreze datorii la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, Fondul pentru plata ajutorului de somaj si Fondul asigurarilor sociale de sanatate;
 • sa nu fi fost parte intr-un contract anterior finantat de organisme si banci internationale, care a incetat din cauza nerespectarii de catre solicitantul de stimulente financiare a termenelor si conditiilor contractuale;
 • sa prezinte o recomandare din partea consortiului local privind comportamentul civic al solicitantului;
 • sa prezinte o copie a ofertei publice de locuri de munca vacante, potrivit anexei nr.11A la contractul-cadru, cuprinzand numarul de posturi solicitat, criteriile de selectie, salariile nete si pregatirea oferita, care a fost inregistrata la sediul agentiei pentru ocupare si formare profesionala judetene si depusa la sediul biroului / reprezentantei zonale, si dovada publicarii in ziar a acestei oferte.
 • Activitati eligibile

  In aceasta categorie intra stimulente financiare ce se ofera antreprenorilor in urmatoarele conditii:

 • valoarea stimulentului financiar ce revine pentru fiecare loc de munca ocupat cu o persoana care a fost pregatita in conformitate cu prevederile prezentului ghid de proceduri sa reprezinte echivalentul in lei al sumei de maximum 1200 dolari S.U.A./an/post, pentru un program de lucru de 40 de ore/saptamana;
 • valoarea sumei reprezentand stimulentul financiar corespunzator fiecarui loc de munca, pana la limita prevazuta la lit. a), va fi stabilita prin contractul incheiat intre ANDZM si angajator;
 • stimulentul financiar se acorda lunar sau la perioade mai mari, daca partile au convenit aceasta prin contract, proportional cu timpul efectiv lucrat de angajat;
 • suma ce revine ca salariu net lunar angajatului pentru timpul efectiv lucrat nu poate fi mai mica decat valoarea in lei a stimulentului financiar lunar, calculat la cursul de schimb valutar al dolarului S.U.A. comunicat de Banca Nationala a Romaniei din ziua anterioara efectuarii platii;
 • pentru perioada in care angajatul se afla in concediu de odihna sau pentru primele 10 zile ale concediului medical nu se acorda stimulente financiare.
 • Stimulentele financiare se acorda conform programului anual de derulare elaborat in baza prezentului ghid de proceduri, de catre ANDZM, aprobat de Coordonatorul Proiectului.

  Conditii de finantare

  Perioada de acordare a stimulentelor financiare este de 14 luni de la data incheierii ultimului contract dintre Agentia Nationala pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere si angajator, prin care se epuizeaza fondurile, pe toata durata de derulare a Proiectului de inchidere a minelor si de atenuare a impactului social si a Proiectului de inchidere a minelor, refacerea mediului si regenerare socio-economica.

  Antreprenorii care incheie un nou contract in timpul derularii unui contract existent sau care au depus documentatie pentru acordarea de stimulente financiare care nu a putut fi onorata datorita epuizarii fondurilor alocate programului, vor depune o documentatie simplificata, conform anexei nr.5 la documentatia programului.

  Angajatorii pot beneficia de stimulente financiare pentru angajarea si pregatirea persoanelor fara loc de munca, selectate pe baza urmatoarelor criterii de eligibilitate:

 • sa nu fie beneficiare de pensie pentru limita de varsta ori pentru invaliditate gradul I sau II;
 • sa nu fi incetat activitatea prin desfacerea contractului individual de munca de catre un angajator din cauze imputabile angajatului, in cadrul programului de stimulente financiare;

 • sa accepte pregatirea profesionala corespunzatoare postului oferit de angajator;
 • sa fie inregistrati la sediul agentiei pentru ocupare si formare profesionala judetene, pentru solicitarea unui loc de munca, si dupa caz, la sediul biroului / reprezentantei zonale;
 • sa se prezinte la data, ora si locul stabilite de angajator in solicitarea publica de angajare, in vederea selectarii si angajarii;
 • sa nu fi fost angajat si pregatit anterior in conditiile prezentului ghid de proceduri.
 • Pentru a beneficia de stimulente financiare solicitantul trebuie sa adreseze o cerere biroului / reprezentantei zonale celei mai apropiate de localitatea in care isi desfasoara sau urmeaza sa isi desfasoare activitatea, din zona de operare: judetele Alba, Covasna, Harghita, Bacau, Neamt, Suceava, Maramures, Bistrita Nasaudv, Cluj, Bihor, Salaj, Arges, Dambovita, Prahova, Tulcea, Gorj, Mehedinti, Valcea, Caras Severin, Arad, Hunedoara.

  Termene limita

  Acest program de finantare nu are termen limita, proiectele putand fi depuse pe tot parcursul anului 2006.

  Procedura de depunere a proiectelor:

 • Cererea se va depune in plic la sediul biroului / reprezentantei zonale ANDZM, la adresa indicata in documentatie, in fiecare zi lucratoare a saptamanii intre orele 9-14,00, de solicitant sau de persoana desemnata de acesta.
 • Cererile transmise colectivului central de biroul / reprezentanta locala ANDZM vor fi inregistrate de catre un consilier ANDZM, in registrul national, in conformitate cu principiul programului “Primul venit-Primul servit”, in ordinea datei, orei si minutului la care au fost inregistrate la biroul / reprezentantei locale, care va analiza cererea, in vederea constatarii indeplinirii conditiilor de eligibilitate. Registrul national va fi intocmit si in format electronic si va contine si informatii legate de derularea contractelor.
 • In termen de 10 zile lucratoare de la data depunerii cererilor insotite de documentele prevazute in anexa nr.4 consilierul ANDZM desemnat va transmite solicitantului rezultatul analizei incadrarii in conditiile de eligibilitate, iar in cazul aprobarii cererii, invitatia in vederea incheierii contractului pentru acordarea de stimulente financiare, prevazuta in documentatie.
 • Solicitantii de stimulente financiare invitati pentru incheierea contractului se vor prezenta la sediul biroului / reprezentantei locale sau colectivului central al ANDZM la data prevazuta in invitatie.
 • Finantator: Agentia Nationala pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere
  Sursa: Agentia Nationala pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere
  Informatii suplimentare
  Folositi instrumentele urmatoare pentru a obtine detalii complete despre acest program de finantare
  Nu exista nici un instrument.

  Lasă un răspuns

  Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

  Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.