Cooperare transfrontaliera si transnationala: Phare CBC 2004 – 2006 – Romania – Ucraina

Introducere

Programul de Vecinatate Romania – Ucraina urmareste:

 • Extinderea si cresterea calitatii ofertei din sectorul turistic cu perspectiva transfrontaliera;
 • Asigurarea dezvoltarii durabile a sectorului turistic in ambele parti ale granitei;
 • Intensificarea procesului de dezvoltare economica transfrontaliera;
 • Imbunatatirea calitatii resurselor umane;
 • Inlesnirea procesului de intarire a capacitatii institutiilor care actioneaza in zona de granita, pentru a face fata provocarilor generate de managementul acestor zone;
 • Imbunatatirea abilitatilor resurselor umane astfel incat, in urma instruirii, personalul vamal sa poata gestiona aspectele mai sus-mentionate;
 • Realizarea / imbunatatirea infrastructurii de granita;
 • Imbunatatirea activitatilor de management si de protectie a mediului in regiunile transfrontaliere.
 • Obiectivele programului

  Obiectivul global al Programului este imbunatatirea integrarii transfrontaliere dintre regiunile de granita si edificarea, in acelasi timp, a unor baze solide pentru dezvoltarea economica durabila.

  Oportunitatile in domeniul cooperarii transfrontaliere pentru regiunile eligibile pot fi materializate in 4 obiective intermediare/specifice, indispensabile in vederea atingerii obiectivului general:

  • Consolidarea valorilor comune deja existente, in vederea sustinerii unui nou ciclu integrat al dezvoltarii durabile;
  • Sprijinirea unui nou ciclu al dezvoltarii durabile prin intermediul unor proiecte cheie de infrastructura transfrontaliera;
  • Dezvoltarea cooperarii transfrontaliere in vederea relevarii mostenirii comune socio-culturale, legata de istoria si mediul local;
  • Intarirea domeniului operational al cooperarii transfrontaliere.
  Solicitanti eligibili

  Pentru a fi considerati eligibili, solicitantii de finantare nerambursabila trebuie:

  • Sa fie organizatii non-profit, infiintate in conformitate cu legislatia in vigoare;
  • Sa fie autoritati publice locale/regionale, operatori din sectorul public, organizatii non-guvernamentale/asociatii si fundatii;
  • Sa fie inregistrate si/sau sa opereze in zonele eligibile (pentru Romania : Judetele Satu Mare, Maramures, Suceava, Botosani, Tulcea); daca solicitantul este o reprezentanta regionala a unei organizatii nationale, iar sediul organizatiei nationale nu este situat in zona eligibila, dar reprezentanta regionala are personalitate juridica, reprezentanta regionala va fi cea care va solicita finantarea, iar in cazul contractarii, va fi Beneficiarul de finantare nerambursabila;
  • Sa fie direct responsabile pentru pregatirea si managementul proiectului, impreuna cu partenerii sai, neactionand ca intermediar;
  • Sa aiba experienta si sa poata demonstra capacitatea de a gestiona activitatile corespunzatoare marimii proiectului pentru care este cerut sprijin financiar nerambursabil;
  • Sa aiba surse de finantare suficiente si stabile pentru a asigura continuitatea existentei organizatiei in intervalul derularii proiectului si, daca este necesar, sa participe la finantarea lui;
  • Sa nu beneficieze / sa nu fi beneficiat pentru aceasta propunere de proiect, de sprijin financiar provenit din alte programe de finantare si sa nu fi inaintat, cu acelasi proiect, cereri de finantare in cadrul altor programe.
  • Sa nu beneficieze / sa nu fi beneficiat de sprijin financiar din cadrul altor programe de finantare pentru proiecte similare in ceea ce priveste obiectivele, activitatile sau rezultatele;
  • Sa aiba cel putin un partener pe cealalta parte a granitei, care trebuie sa indeplineasca aceleasi criterii de eligibilitate ca si solicitantul / partenerul principal.

  Prioritatea 1

  • Pentru Masura 1.1.Extinderea si consolidarea sectorului turistic:
   • ONG-uri active in domeniile legate de sectorul turistic;
   • Camere de Comert;
   • Asociatii cu profil de turism si Asociatii ale agentiilor de turism;
   • Consilii si Autoritati municipale, locale sau regionale.
  • Pentru Masura 1.2 Cooperarea economica transfrontaliera:
   • Agentii de Ocupare a Fortei de Munca;
   • Camere de Comert;
   • Asociatii ale producatorilor;
   • Sindicate;
   • Agentii de Dezvoltare Regionala;
   • Centre de Afaceri.

  Prioritatea 2

  • Pentru Masura 2.1 Dezvoltarea infrastructurii transfrontaliere de transport si de granita:
   • Autoritati locale si regionale;
   • Institutii de dezvoltare si management al transporturilor;
   • Autoritati Vamale;
   • Administratii locale si regionale.
  • Pentru Masura 2.2 imbunatatirea managementului transfrontalier al mediului:
   • Autoritati de management pentru mediu (inclusiv administratori ai rezervatiilor si parcurilor naturale);
   • ONG-uri cu activitate in domeniul mediului;
   • Universitati si Institute de cercetare;
   • Administratii locale si regionale.

  Prioritatea 3 – Actiuni “People to people”

  • Pentru Masura 3.1 Fondul Comun al Proiectelor Mici
   • Organizatii non-profit si non-guvernamentale;
   • Autoritati municipale sau asociatii ale acestora;
   • Organizatii de sprijin pentru afaceri, cum sunt Camerele de Comert, Industrie si Agricultura;
   • Asociatii profesionale;
   • Agentii de dezvoltare economica;
   • Centre de afaceri;
   • Incubatoare de afaceri;
   • Asociatii de comert;
   • Alte ONG-uri (orice organizatie non-profit independenta de guvern si inregistrata in conformitatea cu legislatia romana);
   • Institutii de educatie, centre de pregatire vocationala;
   • Institutii de cercetare;
   • Societati culturale si sportive non-profit si Asociatii;
   • Autoritati ale administratiei publice;
   • Autoritati de management pentru parcuri si rezervatii naturale si organisme de management pentru zonele protejate;
   • Agentii de dezvoltare regionale si judetene;
   • Institutii si organizatii pentru promovarea intreprinderilor.

  Nu sunt eligibile:

  • Organizatiile generatoare de profit nu sunt eligibile ca solicitanti de finantare nerambursabila, dar pot avea calitatea de subcontractori in cadrul procedurilor de achizitie secundara, daca este cazul.
  • Partidele politice si persoanele fizice nu sunt eligibile.
  • Organizatiile nationale care nu au un rol distinct in dezvoltarea regiunilor de granita, nu sunt eligibile.
  • Organizatiile care nu au parteneri de cealalta parte a granitei nu vor fi eligibile.
  • In toate cazurile, solicitantii trebuie sa demonstreze si sa justifice relatia dintre organizatia lor si contextul, precum si scopul propunerii de proiect, intr-o maniera care sa justifice eligibilitatea acesteia.

  Organizatia solicitantului trebuie sa aiba cel putin un partener de proiect de cealalta parte a granitei.

  Aplicantii fara nici un partener de cealalta parte a granitei nu vor fi eligibili.

  Activitati eligibile

  Prioritatea 1: Promovarea dezvoltarii socio-economice locale:

  • Masura 1.1: Extinderea si consolidarea sectorului turistic
  • Masura 1.2: Cooperarea economica transfrontaliera

  Prioritatea 2: Dezvoltarea sistemelor integrate de infrastructura transfrontaliera

  • Masura 2.1: Dezvoltarea infrastructurii transfrontaliere de transport si de granita
  • Masura 2.2: Imbunatatirea managementului transfrontalier al mediului

  Prioritatea 3: Actiuni “People to people”

  • Masura 3.1: Fondul Comun al Proiectelor Mici

  Pentru Prioritatea 1 si Prioritatea 2:

  • Durata planificata a unei actiuni nu poate fi mai mica de 12 luni si nu poate depasi 24 de luni. Toate activitatile aferente implementarii proiectului trebuie sa se incheie pana la 30 Noiembrie 2008. Acest termen limita include si perioada de notificare a deficientelor/ viciilor in cazul contractelor de lucrari si a celor legate de supervizarea acestora.

  Pentru Prioritatea 3:

  • Durata planificata a unei actiuni nu poate fi mai mica de 6 luni si nu poate depasi 12 luni. Toate activitatile de implementare a proiectului trebuie incheiate pana la 30 Noiembrie 2008.

  Actiunile trebuie sa se desfasoare in una sau mai multe dintre urmatoarele regiuni eligibile ale Programului.
  Ariile eligibile la frontiera Romania–Ucraina sunt:

  PHARE CBC Romania: Aria geografica cuprinde judetele: Satu Mare, Maramures, Suceava, Botosani, Tulcea.

  Prioritatea 1 – Masura 1.1 Extinderea si consolidarea sectorului turistic

  • Marketing comun (marketing general si pe domenii, ca de exemplu pentru turismul religios, montan, pentru activitati speologice etc.);
  • Instruiri in managementul turismului;
  • Dezvoltarea unei retele comune de rezervare;
  • Reabilitarea traseelor turistice;
  • Programe educative pentru dezvoltarea turismului durabil.

  Prioritatea 1 – Masura 1.2 Cooperarea economica transfrontaliera

  • Realizarea sau dezvoltarea centrelor de afaceri si comerciale;
  • Instruiri pentru consultanta financiara;
  • Organizarea de targuri;
  • Dezvoltarea si intretinerea bazelor de date economico-sociale;
  • Studii de piata pentru produsele regionale;
  • Formarea clusterelor (grupurilor/retelelor) industriale transfrontaliere;
  • Campanii regionale comune de promovare si marketing;
  • Instruiri generale si profesionale;
  • Instruiri in managementul afacerilor.

  Prioritatea 2 – Masura 2.1 Dezvoltarea infrastructurii transfrontaliere de transport si de granita

  • Proiecte comune de dezvoltare institutionala;
  • Programe de instruire care sa permita personalului sa faca fata problemelor generate de contrabanda, trafic, crima organizata (incluzand amenintarile teroriste) si de imigratia ilegala (incluzand migratia de tranzit);
  • Sprijin in pregatirea proiectelor (colectarea de date referitoare la retelele de transport, documente de analiza si planificare pentru transporturi, studii de evolutie in perspectiva a transporturilor etc.) si studii de fezabilitate pentru proiecte mari cu puternic caracter trasfrontalier;
  • Studii care sa contribuie la pregatirea proiectelor majore de dezvoltare a infrastructurii, destinata imbunatatirii comertului si circulatiei transfrontaliere, precum si dezvoltarii teritoriale, studii de impact asupra mediului, programe commune de observare/ monitorizare/ cercetare;
  • Actiuni complementare cu alte programe implicate in dezvoltarea si managementul infrastructurii de frontiera;
  • Infrastructuri de transport de mici dimensiuni, imbunatatirea cailor de acces;

 • Reabilitarea drumurilor secundare (nu si nationale), reabilitarea facilitatilor (birouri de administrare, puncte de informare).
 • Prioritatea 2 – Masura 2.2 Imbunatatirea managementului transfrontalier al mediului

  • Realizarea si/ sau reinstalarea retelelor comune de monitorizare a calitatii apei si aerului in regiunile de granita;
  • Managementul comun al rezervatiilor naturale;
  • Programe educative locale in domeniul mediului;
  • Reabilitarea facilitatilor, imbunatatirea dotarilor si a resurselor umane in managementul apei si apararea impotriva inundatiilor;
  • Dezvoltarea unui sistem eficient de monitorizare a calitatii aerului, apei si solului;
  • Vizite de studiu, de cercetare, planificare, studii la nivel sectorial sau regional, studii de impact asupra mediului, studii de fezabilitate sau activitati de pregatire pentru proiecte de mari dimensiuni, cu puternic impact transfrontalier, programe comune de observare/ cercetare/ monitorizare.

  Prioritatea 3 – Masura 3.1 Fondul Comun al Proiectelor Mici

  • Proiecte de cercetare asupra mostenirii culturale comune;
  • Seminarii;
  • Programe de schimb intre scoli/ universitati;
  • Expozitii de arta;
  • Evenimente culturale;
  • Evenimente sportive;
  • Targuri;
  • Programe educative pentru mediu;
  • Parteneriate (infratiri regionale in domeniul afacerilor);
  • Studii de fezabilitate.

  Activitatile non-comerciale care pot fi finantate in cadrul acestei masuri sunt:

  • Programe de schimb la nivel educational, incluzand organizarea de seminarii pe teme de interes comun pentru scoli si universitati;
  • Activitati sportive si artistice, festivaluri culturale, muzicale, serbarea unor evenimente legate de istoria locala;
  • Planificarea unor evenimente comune intre comunitati invecinate;
  • Evenimente folclorice si alte actiuni similare, cu accent pe stabilirea traditiilor si a cooperarii pe termen lung;
  • Cursuri de informare si instruire;
  • Elaborarea de materiale pentru invatamantul la distanta;
  • Furnizarea de instruiri pentru nevoile specifice ale minoritatilor si persoanelor cu handicap;
  • Crearea si imbunatatirea abilitatilor structurilor organizatorice;
  • Schimburi de experienta si de know-how in educatie si sanatate, la diferite nivele;
  • Activitatea de pregatire a proiectelor, care va furniza o baza pentru planificarea comuna in cadrul regiunii de frontiera, pentru conceperea de programe comune de cercetare, pentru dezvoltarea strategiilor comune de dezvoltare regionala in zona de frontiera, cu scopul de a defini in comun prioritatile de dezvoltare;
  • Proiecte comune de dezvoltare institutionala (instruiri, re-instruiri, dezvoltarea parteneriatelor, schimburi, etc.);
  • Dezvoltarea ideilor de proiect, studii de fezabilitate sau activitati de pregatire pentru proiecte de mari dimensiuni, cu puternic impact transfrontalier;
  • Proiecte de mica anvergura, concentrate pe reantabilizarea activitatilor economice din regiunea de frontiera.

  Tipuri de actiuni care sunt ne-eligibile:

  • Actiuni vizand in totalitate sau in principal sponsorizari individuale pentru participarea la ateliere de lucru, seminarii, conferinte, congrese;
  • Actiuni vizind sponsorizari individuale pentru studii sau cursuri de instruire;
  • Actiuni pentru care a fost deja aprobata finantarea din alte surse, inclusiv din alte programe ale UE;
  • Actiuni care se incadreaza in urmatoarele coduri CAEN: 16, 1591, 296;
  Conditii de finantare

  Suma globala indicativa rezervata pentru aceasta solicitare de propuneri de proiecte este de 11.467.000 Euro (Phare si cofinantare nationala pentru Romania). Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a nu atribui toate fondurile disponibile.

  Alocarea financiara pentru Romania, componenta 1 si 2: 7,695 milioane euro, prin finantare PHARE.

  Buget indicativ (Euro) pt prioritatile 1 si 2 este:

  • Finantare PHARE – 7,695
  • Contributie Nationala – 2,656
  • Total Contributie Publica – 10,260
  • Contributia beneficiarilor – bani lichizi (minimum) – 1,140
  • Total – valoare proiecte – 11,400

  Alocarea financiara pentru Romania, componenta 3: 0,905 milioane euro, prin finantare PHARE

  Buget indicativ (Euro) pt prioritatea 3 este:

  • Finantare PHARE – 0,905
  • Contributie nationala – 0,302
  • Total Contributie Publica – 1,207
  • Contributie benefciciari (minimum) – 0,134
  • Total – valoare proiecte – 1,341

  Orice finantare acordata in cadrul prezentului program trebuie sa respecte urmatoarele plafoane minime si maxime:

  • Prioritatea 1
   • min 50,000
   • max 500,000

  • Prioritatea 2
   • min 50,000
   • max 800,000

  • Prioritatea 3
   • min 10,000
   • max 50,000

  Nici o finantare nerambursabila nu poate depasi 90% din totalul costurilor eligibile ale actiunii.

  Termene limita

  Termenul limita pentru depunerea proiectelor este 12 Martie 2007 la 16:00, ora locala.

  Finantator: Comisia Europeana
  Sursa: Ministerul Integrarii Europene
  Informatii suplimentare
  Folositi instrumentele urmatoare pentru a obtine detalii complete despre acest program de finantare
  Nu exista nici un instrument.

  Lasă un răspuns

  Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

  Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.