CSNR: Programul operational sectorial de Mediu

ATENTIONARE: Acest program nu este activ in acest moment!

Introducere

Programul Operational Sectorial de Mediu (POS Mediu) este strans corelat cu obiectivele nationale
strategice prevazute in Planul National de Dezvoltare (PND) elaborat pentru perioada 2007-2013 si
Cadrul National Strategic de Referinta (CNSR), care se bazeaza pe principiile, practicile si
obiectivele urmarite la nivelul Uniunii Europene. POS Mediu este unul din cele 7 programe operationale elaborate in cadrul Obiectivului “Convergenta” pentru perioada de programare 2007 – 2013.

Obiectivele programului

Obiectivul general al POS Mediu consta in reducerea decalajului existent intre Uniunea Europeana si Romania cu privire la infrastructura de mediu atat din punct de vedere cantitativ cat si calitativ. Aceasta ar trebui sa se concretizeze in servicii publice eficiente, cu luarea in considerare a principiului dezvoltarii durabile si a principiului “poluatorul plateste”.

Obiectivele specifice:

 • Imbunatatirea calitatii si a accesului la infrastructura de apa si apa uzata, prin asigurarea serviciilor de alimentare cu apa si canalizare in majoritatea zonelor urbane pana in 2015;
 • Dezvoltarea sistemelor durabile de management al deseurilor , prin imbunatatirea managementului deseurilor si reducerea numarului de zone poluate istoric in minimum 30 de judete pana in 2015;
 • Reducerea impactului negativ cauzat de sistemele de incalzire urbana in cele mai poluate localitati pana in 2015;
 • Protectia si imbunatatirea biodiversitatii si a patrimoniului natural prin sprijinirea managementului ariilor protejate, inclusiv prin implementarea retelei Natura 2000;
 • Reducerea riscului de producere a dezastrelor naturale cu efect asupra populatiei, prin implementarea masurilor preventive in cele mai vulnerabile zone pana in 2015.
Solicitanti eligibili

Pot depune proiecte in cadrul POS Mediu municipalitati, asociatii de municipalitati, societati detinute
de municipalitati, organizatii de stat si ONG-uri.

Activitati eligibile

Axe prioritare:

 • Axa prioritara 1 – Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata:

  1.1Extinderea/modernizarea sistemelorde apa/apa uzata.

 • Axa prioritara 2 – Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deseurilor si reabilitarea siturilor contaminate istoric:

  2.1 Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deseurilor si extinderea infrastructurii de management al deseurilor;

  2.2 Reabilitarea zonelor poluate istoric.

 • Axa prioritara 3 – Reducerea poluarii si diminuarea efectelor schimbarilor climatice prin restructurarea si reabilitarea sistemelor de incalzire urbana pentru atingerea tintelor de eficienta energetica in localitatile cele mai poluate;

  3.1 Reabilitarea sistemelor urbane de incalzire in zonele fierbinti (hot-spot).

 • Axa prioritara 4 – Un sistem de management adecvat pentru protejarea naturii:

  4.1. Dezvoltarea infrastructurii si a planurilor de management in vederea protejarii biodiversitatii si Natura 2000.

 • Axa prioritara 5 – Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale in zonele cele mai expuse la risc:

  5.1. Protectia impotriva inundatiilor;

  5.2. Reducerea eroziunii costiere.

 • Axa prioritara 6- Asistenta Tehnica:

  6.1. Sprijin pentru management-ul si evaluarea POS;

  6.2. Sprijin pentru informare si publicitate.

Conditii de finantare

Valoarea proiectului este de 4,5 miliarde euro din Fondul European pentru Dezvoltare Regionala (FEDR) si Fondul de Coeziune completat cu suma de 1 miliard cofinantare nationala.

Tintele investitiei totale in valoare de 5,5 miliarde de euro sunt:

– sistemul de canalizare, in cel de apa curenta si potabila;

– sistemul de gestionare a deseurilor.

Finantator: Comisia Europeana
Sursa: Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor
Informatii suplimentare
Folositi instrumentele urmatoare pentru a obtine detalii complete despre acest program de finantare
Nu exista nici un instrument.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.