Programul de Burse Nationale UNESCO – L’Oreal “Pentru femeile din stiinta”

fp7-cercetare-imm.jpg

Programul de Burse Nationale UNESCO – L’Oreal “Pentru femeile din stiinta”

Status: INACTIV
Depunere pana la: 31.03.2013
Suma maxima: 42.000 lei

Scopul Programului

L’Oréal Romania, in calitate de Organizator, in parteneriat cu CNR UNESCO, Academia Romana si Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica intentioneaza sa ofere in al patrulea an al Programului “Bursele UNESCO L’Oréal Pentru femeile din stiinta” doua burse private de studiu (denumite in continuare “Burse”), in valoare totala de 84.000 lei (optzecisipatru mii lei) – 42.000 lei (patruzecisidoi mii lei) pentru fiecare bursa – pentru doua tinere cercetatoare ce vor fi selectate de juriul Programului, in urma analizei aplicatiilor primite in conditiile prezentului Regulament.

cercetareAcordarea Burselor are ca scop sprijinirea studiilor si a programelor de cercetare ce vor fi desfasurate de castigatoarele Programului pentru o perioada de 10 luni. Fiecare program de cercetare se va derula pe langa un institut de cercetare din Romania care a manifestat un interes in privinta indrumarii activitatii fiecarei bursiere din cadrul Programului.

La Program poate participa orice persoana fizica romana de sex feminin care depune dosarul de aplicatie la termenul si in conditiile mentionate la art.4 de mai jos si care indeplineste in mod cumulativ urmatoarele conditii la data limita pentru depunerea dosarului de aplicare (31 martie 2013):

a) este doctorand sau a obtinut titlul stiintific de doctor si urmeaza un program de pregatire postuniversitara in cadrul unei institutii de invatamant superior acreditata din Romania;
b) are o varsta care nu depaseste 35 de ani la data lansarii programului;
c) nu are antecedene penale sau nu este in cursul unor investigatii penale;
d) are domiciliul in Romania;
e) are deplina capacitate de exercitiu;
f) respecta prevederile acestui Regulament si nu intra sub incidenta interdictiei mentionate la punctul (3) de mai jos, din prezentul art.3.

La Program nu pot participa angajatii Organizatorului (SC L’Oréal Romania), membrii juriului si angajatii agentiilor implicate in organizarea Programului (S.C. GolinHarris Bucharest S.R.L.), si nici rudele sau afinii acestora pana la gradul al IV-lea, inclusiv.

Procedura de inscriere

(1) Persoanele care doresc sa participe la Program vor trebui sa trimita catre CNR UNESCO, in str. Anton Cehov nr. 8, Bucuresti, cel mai tarziu pana la data de 31 martie 2013 (data postei de expediere), un dosar de aplicare care sa cuprinda urmatoarele informatii si documente:

 • formularul de aplicare, completat si semnat de catre aplicant si de catre Decan sau, dupa caz, de Managerul institutiei in cadrul careia aplicantul va realiza activitatea de cercetare in domeniul Stiintelor Vietii / Stiintelor Fizice, sustinuta prin intermediul Bursei; (formularul de aplicare este disponibil la Secretariatul CNR UNESCO din str. Anton Cehov nr. 8, sector 1, Bucuresti, pe site-ul http://www.cnr-unesco.ro, sau poate fi pus la dispozitie in format electronic, pe email, in urma unei solicitari expediate de persoana interesata in atentia CNR UNESCO, electronic, pe adresa de email [email protected] sau prin posta, la adresa CNR UNESCO din str. Anton Cehov nr. 8, sector 1, Bucuresti);
 • curriculum vitae, in care sa se enumere lucrarile stiintifice si articolele publicate de aplicant; cu mentionarea factorului de impact al publicatiei si daca aplicantul este prim autor sau nu si, de asemenea, cu mentionarea brevetelor;
 • copii de pe actele de studiu (de ex: diplomele de absolvire a liceului, studiilor universitare, studiile postuniversitare si, daca este cazul, diploma care atesta obtinerea titlului stiintific de doctor]); copie de pe foaia matricola din timpul studiilor universitare;
 • copie de pe actul de identitate al aplicantului;
 • descriere detaliata, pe una sau doua pagini (maxim) a activitatii de cercetare in domeniul Stiintelor Vietii / Stiintelor Fizice pe care aplicantul doreste sa o desfasoare in anul urmator si pentru care doreste sa beneficieze de sustinere financiara prin intermediul Programului; descrierea trebuie sa fie structurata pe capitole si sa includa neaparat obiective, metode de cercetare, rolul pe care il va avea colectivul, contributia majora si semnificativa a proiectului de cercetare propus;
 • un scurt eseu (maxim o pagina) din care sa reiasa deschiderea, interesul si pasiunea aplicantului pentru activitatea de cercetare si motivatia pentru care a aplicat la bursa;
 • descrierea activitatii de cercetare derulate pana la momentul aplicarii, inclusiv cu mentionarea proiectelor din perioada anilor de studiu universitar, daca exista;
 • recomandare din partea indrumatorului stiintific sau din partea directorului institutiei in cadrul careia aplicantul va desfasura activitatea de cercetare sustinuta prin intermediul Bursei;
 • copii ale articolelor relevante publicate de catre aplicant (pe cat posibil, copii ale publicatiilor in care au aparut aceste articole);
 • dovada ca aplicantul este doctorand sau, dupa caz, dovada ca a obtinut titlul stiintific de doctor si urmeaza un program de pregatire postuniversitara in cadrul unei institutii de invatamant superior acreditata din Romania;
 • OPIS al dosarului de participare.

Nu vor fi acceptate aplicatii care contin proiecte ce vizeaza testarea pe animale!

(2) Dosarul de aplicare mentionat la punctul (1) de mai sus va trebui sa fie adresat presedintelui juriului.

(3) Aplicatiile incomplete sau care vor fi trimise dupa data limita (31 martie 2013 – data postei de expediere) nu vor fi luate in considerare.

(4) Participarea la Program constituie acordul Participantilor referitor la faptul ca imaginea (numele, adresa, portretul si fotografia) acestora pot fi facute publice si folosite in materiale promotionale si publicitare de catre Organizator, cu respectarea legislatiei in vigoare, fara nici un fel de plata sau alte obligatii suplimentare din partea Organizatorului.

Validarea inscrierilor si desemnarea castigatoarei

(1) Dupa primirea dosarelor de aplicatie, CNR UNESCO le va redirectiona catre presedintele juriului. Inscrierile aplicantilor in Program vor fi validate de juriul Programului. Daca va fi cazul, dosarele de aplicatie vor putea fi evaluate de experti invitati de CNR UNESCO, care vor trimite opinia lor juriului Programului.

(2) Juriul Programului va analiza dosarele de aplicatie ale Participantilor validati si va desemna castigatoarele Burselor in perioada 31 martie – 15 iunie 2013.

(3) Castigatoarele Burselor va fi anuntata prin email sau telefonic cu privire la castigarea Bursei. Deasemenea, numele castigatoarei Bursei va fi publicat pe Site dupa data de 15 iunie 2013.

(4) Pentru acordarea Burselor, castigatoarele trebuie sa se prezinte, in termenul si la adresa ce vor fi comunicate de catre Organizator, in vederea acceptarii Burselor prin semnarea contractului de acordare a Bursei si a angajamentului atasate in anexa prezentului Regulament. Castigatoarele Burselor vor avea obligatia sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prevazute in documentele respective.

(5) In cazul in care, din orice motive neimputabile Organizatorului, una dintre castigatoarele Burselor nu va semna contractul de acordare a Bursei si angajamentul atasate la prezentul Regulament, in termenul si la adresa comunicate conform paragrafului (4) de mai sus, din prezentul art.5, aceasta va pierde calitatea de castigatoare a Bursei si toate drepturile decurgand din aceasta calitate. In acest caz, Organizatorul va putea decide fie sa acorde Bursa unei alte Participante ce va fi desemnata de juriul Programului in conformitate cu prezentul art.5, fie sa nu mai acorde Bursa niciunui alt Participant.

(6) Castigatoarele Burselor vor fi prezentate catre public si mass-media in cadrul unei ceremonii publice ce va fi organizata de catre Organizator.

Despre Burse

(1) Castigatoarele Burselor trebuie sa inceapa activitatea de cercetare in cel mult 6 luni de la data semnarii contractului de acordare a Bursei si sa informeze Organizatorul cu privire la aceasta in cel mai scurt timp.

(2) Valoarea totala a Burselor va fi de 84.000 lei. Suma aferenta fiecarei Burse – 42.000 lei – va fi virata de catre Organizator in doua transe egale, in contul bancar indicat de castigatoarele Burselor. Prima transa va fi virata in termen de 30 de zile de la data inceperii de catre fiecare castigatoare a Bursei a activitatii de cercetare sustinuta prin intermediul Programului. A doua transa va fi virata pana la implinirea a 6 luni de la inceperea activitatii de cercetare.

(3) Urmatoarele costuri legate de proiectele de cercetare nu sunt eligibile: achizitionarea de computere, participarea la conferinte, doar daca participarea este parte integranta a proiectului de cercetare si ar aduce o contributie semnificativa la rezultatul proiectului de cercetare propus.

(4) UNESCO si L’Oreal Romania, impreuna cu partenerii programului Academia Romana si ANCS acorda o mare importanta originalitatii si calitatii. O atentie speciala va fi acordata proiectelor bine structurate care demonstreaza inovatie, creativitate si relevanta si care contribuie la imbunatatirea cunostintelor despre Stiintelor Vietii / Stiintelor Fizice.

(5) Castigatoarele Burselor isi asuma intreaga responsabilitate pentru corectitudinea si veridicitatea informatiilor (inclusiv a datelor cu caracter personal) transmise Organizatorului, acesta neasumandu-si nici o responsabilitate pentru informatiile si datele care nu corespund realitatii si/sau pentru declaratiile mincinoase si nici pentru orice consecinta care decurge ori ar putea decurge dintr-o astfel de declaratie. Castigatoarele Burselor care declara/transmite informatii/date eronate/false pierde calitatea de castigator.

(6) Organizatorul nu isi asuma nicio responsabilitate pentru eventualele disfunctionalitati in derularea Programului ca urmare a actiunilor unor terti, cum ar fi: proasta functionare, avariile, intreruperile sau orice alte dificultati in ceea ce priveste Internetul, calculatoarele, reteaua la care acestea sunt conectate, liniile telefonice, etc.

(7) De asemenea, Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere decurgand din acordarea Burselor, inclusiv cu privire la plata oricaror daune sau a oricarei alte pretentii de orice natura legate de Bursa. Castigatoarele Burselor isi asuma intrega raspundere pentru acceptarea Burselor, Organizatorul neasumandu-si nici un fel de responsabilitate pentru orice eventuale consecinte nascute in urma acceptarii Burselor sau in legatura cu aceasta.

(8) In cazul in care Organizatorul constata ca una dintre cercetatoarele castigatoare ale Burselor nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate de prezentul Regulament, Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula oricand drepturile si beneficiile ce revin acesteia in calitate de castigatoare a Bursei, fara ca Organizatorul sa datoreze acesteia vreo despagubire sau plata. In cazul in care Organizatorul constata asemenea situatii dupa ce Bursa a fost deja acordata, respectiva castigatoare va avea obligatia de a restitui Organizatorului valoarea Bursei in termen de cel mult 3 luni de la data solicitarii Organizatorului.

Finantator: L’Oreal Romania/CNR UNESCO/Academia Romana
Sursa: Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica

DOCUMENTATIE

Puteti descarca urmatoarele documente utile:

Regulament

Formular de aplicare

[caseta-final-fise]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.