Programul Dezvoltarea IMM-urilor în România

6-imm-generica1.jpg

Status: Inactiv
Buget: 18,466,666 EURO
Termen limită: 17 Septembrie 2020

Programul “Dezvoltarea IMM-urilor în România” (denumit în continuare ”Programul”) va contribui la obiectivel generale ale Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021, respectiv la reducerea disparitaților economice și sociale în Spațiul Economic European și la consolidarea relațiilor de cooperare între Statele SEE AELS și Statele Beneficiare ale Granturilor SEE si Norvegiene. Obiectivul Programului este creșterea valorii adăugate și dezvoltarea durabilă în sectorul românesc de afaceri. Programul caută să stimuleze și să dezvolte o cooperare de afaceri pe termen lung între Islanda, Liechtenstein, Norvegia (denumite în continuare ”Statele Donatoare”) și România pe baza dezvoltării afacerilor și a inovării.

Suma totală disponibilă pentru finanțarea proiectelor din acest Apel este 18,466,666 EURO.
Suma este împărțită între ariile de interes ale Programului în sume orientative astfel:
– Inovare verde în industrie: EUR 11,066,666
– Creșterea albastră: EUR 3,700,000
– TIC: EUR 3,700,000.

Limba Programului este limba engleză, adică toate solicitările și documentele justificative vor fi depuse la Innovation Norway în limba engleză. Certificatele oficiale și situatiile anuale certificate pot fi depuse în limba română. Pentru lista de anexe obligatorii, consultați anexa I a acestui Apel.

Acest Program va finanța proiecte propuse de întreprinderile românești într-una dintre cele trei arii de interes: Inovația industriei verzi, Creșterea albastră și Tehnologia informației și comunicațiilor (denumită în continuare TIC). Obiectivul este de a finanța dezvoltarea și aplicarea tehnologiilor / produselor, proceselor și soluțiilor inovatoare verzi, albastre sau TIC. Rezultatul preconizat al proiectelor prin acest Apel este creșterea competitivității pentru întreprinderile românești din ariile precizate, sub forma creșterii cifrei de afaceri și a profitului operațional net și crearea de locuri de muncă. De asemenea, se estimează că proiectele vor contribui la dezvoltarea și aplicarea tehnologiilor, proceselor și soluțiilor inovatoare, precum și la reducerea emisiilor de CO2 și a proceselor de producție mai eficiente din punct de vedere energetic.

Solicitantul trebuie să fie infiintat de cel puțin 3 ani la data termenului limită din prezentul Apel pentru ariile „Inovare verde în Industrie” și „Creșterea Albastră” și cel puțin 1 an la data termenului limită din Apel pentru aria TIC (perioada se calculează din ziua înregistrării companiei).

Criterii suplimentare pentru solicitanți și parteneri

a) activitățile principale ale Solicitantului sunt în strânsă legătură cu activitățile pentru care se depune propunerea de proiect;
b) Solicitantul și Partenerul (Partenerii) și reprezentanții legali ai acestora, care semnează propunerea de proiect nu au fapte inscrise in cazierul judiciar și fiscal;
c) activitatea principala a Partenerului (Partenerilor) este în strânsă legătură cu activitățile pentru care se propune contribuția sa;
d) în cazul în care Solicitantul are unul sau mai mulți Parteneri, la propunerea de proiect se atașează un proiect de Acord de Parteneriat în care sunt definite rolurile și responsabilitățile diferiților parteneri. Un model de Acord de Parteneriat este publicat cu acest Apel.

Se poate oferi sprijin proiectelor care vor desfășura activități în cadrul întreprinderii care solicită finanțare într-una din ariile:
Inovare verde în industrie – activități eligibile
1. Dezvoltarea, implementarea și investițiile în tehnologii ecologice inovatoare
2. Dezvoltarea de produse și servicii ”verzi”
3. Dezvoltarea și implementarea de ”procese de producție mai verzi”

Creștere albastră – activități eligibile
1. Dezvoltare și investiții în supra-structuri maritime
2. Dezvoltarea de soluții în legătură cu transportul maritim
3. Dezvoltare și investiții în turism de coastă și maritim
4. Dezvoltare și investiții în biotehnologie ”albastră”
5. Dezvoltare și investiții în resurse miniere pe fundul mării
6. Dezvoltarea de soluții în domeniul energiei albastre
7. Dezvoltarea de soluții inovatoare în domeniul pescuitului și acvaculturii
8. Dezvoltarea de soluții inovatoare legate de deșeuri și deșeuri marine
9. Dezvoltarea de tehnologii inovatoare pentru aprovizionarea cu apă, inclusiv desalinizarea

TIC – activități eligibile
1. Dezvoltarea de produse/procese/soluții TIC
2. Dezvoltarea de produse/procese/soluții care utilizează componente TIC

Documentația
Website-ul programului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.