Programul national multianual pentru sustinerea mestesugurilor si artizanatului

mestesuguri.jpg

Programul national pentru sustinerea mestesugurilor si artizanatului este un program multianual de incurajare si de stimulare a infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii.

Status: Activ
Depunere: –
Buget: 890.000 lei

Obiectivul general al schemei de minimis il constituie stimularea dezvoltarii mestesugurilor si a micii industrii din Romania, a intaririi clasei de mici mestesugari si artizani, care isi desfasoara activitatea individual sau organizat prin intermediul asociatiilor ori al altor organizatii, in special in localitatile rurale, dar si in cele urbane, protejarea meseriilor care presupun un numar mare de operatii executate manual in practicarea lor si relansarea serviciilor si a produselor realizate de acestia, in special a celor cu specific traditional, inclusiv obiecte de arta populara si artizanat, promovarea acestor produse si servicii pe pietele nationale si internationale.

Obiective specifice
 Programul urmareste, prin organizarea unui targ national pentru artizanat si mestesuguri 2016, sustinerea micilor mestesugari in promovarea produselor proprii si conservarea si stimularea promovarii mai largi a traditiilor autohtone prin:
a) castigarea de piete externe noi pentru acest tip de produse si servicii;
b) stimularea cererii interne de servicii si produse, care presupun un grad important de prelucrare manuala;
c) cresterea vizibilitatii pe piata atat a mestesugarilor, cat si a produselor si serviciilor furnizate de acestia;
d) imbunatatirea accesului mestesugarilor la informatii de piata si facilitarea valorificarii acestor informatii;
e) dezvoltarea contactelor de afaceri si stabilirea unor legaturi parteneriale;
f) promovarea serviciilor si produselor realizate apelandu-se la tehnologii traditionale si avand o componenta de prelucrare manuala semnificativa.

In cadrul Programului, intelesul unor termeni este definit astfel:
(1) produsele si serviciile mestesugaresti, de mica industrie si artizanale – sunt produsele si serviciile executate de mestesugari si artizani in serie mica sau unicat, fie complet manual, fie cu ajutorul uneltelor manuale sau chiar mecanice, atat timp cat contributia manuala a mestesugarului sau artizanului ramane componenta substantiala a produsului finit, fiind caracterizate prin faptul ca:
– sunt produse fara restrictii privind cantitatea si folosind materiale brute, neprelucrate, apeland in general la resursele naturale;
– natura speciala a produselor mestesugaresti si artizanale deriva din trasaturile lor distinctive, care pot fi: artistice, creative, culturale, decorative, traditionale, simbolice si semnificative din punct de vedere comunitar si religios;
– cuprind o arie larga de obiecte si activitati, care valorifica tehnicile, materiile prime, formele si ornamentele traditionale, precum si ale creatiei populare din diferite genuri;
– produse si servicii cu valoare artistica, dar si utilitara, care pastreaza specificul executiei manuale si traditionale.
(2) produsele de arta populara – sunt produsele realizate de creatorii si mesterii populari, care pastreaza caracterul autentic si specificul etnic si/sau cultural al unei anumite zone.
(3) intreprindere unica -include toate intreprinderile intre care exista cel putin una dintre relatiile urmatoare:
(a) o intreprindere detine majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor sau ale asociatilor unei alte intreprinderi;
(b) o intreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte intreprinderi;
(c) o intreprindere are dreptul de a exercita o influenta dominanta asupra altei intreprinderi in temeiul unui contract incheiat cu intreprinderea in cauza sau in temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;
(d) o intreprindere care este actionar sau asociat al unei alte intreprinderi si care controleaza singura, in baza unui acord cu alti actionari sau asociati ai acelei intreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor sau ale asociatilor intreprinderii respective.
Intreprinderile care intretin, cu una sau mai multe intreprinderi, relatiile la care se face referire la literele (a)-(d) sunt considerate intreprinderi unice.
(4) ajutor de minimis – reprezinta ajutoarele acordate unei entitati intreprinderi unice care desfasoara o activitate economica care nu depasesc valoarea de 200.000 euro intr-o perioada de trei ani fiscali consecutivi, respectiv 100.000 euro in cazul intreprinderilor ce activeaza in sectorul transportului rutier de marfuri in contul tertilor sau contra cost.

Programul este parte integranta a Saptamanii Europene a IMM-urilor 2016, care va avea loc in ultimul trimestru al anului in curs. Saptamana Europeana a IMM-urilor 2016 este o campanie de promovare a antreprenoriatului in Europa si de informare a antreprenorilor despre ajutorul de care pot beneficia la nivel european, national si local. Acest eveniment pune la dispozitia IMM-urilor o gama larga de informatii, sfaturi, ajutor si idei in scopul dezvoltarii activitatilor acestora. Saptamana Europeana a IMM-urilor 2016 incurajeaza si ajuta IMM-urile sa-si atinga potentialul maxim. 

Descrierea Programului

1. Programul consta in organizarea Targului National pentru Artizanat si Mestesuguri 2016, pe durata a 3 zile, in perioada 28-30 octombrie cu sprijinul Muzeului National al Satului „Dimitrie Gusti”.

2. Perioada de desfasurare a Targului  precum si locatia vor fi afisate pe site-ul institutiei cu cel putin 5 zile inainte de desfasurarea evenimentului.

3. In cadrul targului national beneficiarii eligibili vor putea prezenta produsele proprii (mestesugaresti si/sau de artizanat) si vor putea desfasura activitati economice in conditiile legislatiei in vigoare. De asemenea, beneficiarii  prezenti la targ vor putea organiza la standul propriu pentru vizitatorii interesati, sesiuni de ateliere de lucru. In cadrul atelierelor de lucru artizanii si mestesugarii vor explica si demonstra practic cum se pregatesc si se obtin produsele lor: covoare tesute manual, covoare innodate, confectionarea iilor, tapiserii, stergare; impletituri – sfoara, nuiele, fibre vegetale; ateliere de olarit, tesut, broderie, dantelarie, ceramica traditionala si decorativa, iconografie, confectionarea de papusi folclorice, incondeierea oualor, confectionarea mastilor, prepararea culorilor vegetale si vopsirea materialelor traditional, confectionarea articolelor din piele, din fier, articolelor din sticla, articolelor din lemn; atelier de restaurare; atelier de prelucrarea lemnului si mic mobilier artizanal, creatie bijuterii, etc. Atelierele de lucru mentionate si altele din acest domeniu trebuie sa respecte traditia populara atat in ceea ce priveste modul de prelucrarea a materialelor folosite cat si in produsul final.

4. (1) Actiunile desfasurate in cadrul Programului sunt:
•  organizarea unui targ national al mestesugarilor si artizanilor sub forma unei expozitii cu vanzare;
• organizarea de seminarii, mese rotunde, ateliere de lucru si prezentari in scopul promovarii produselor si serviciilor realizate de catre artizani si mestesugari, castigarii de piete externe noi pentru acest tip de produse si servicii, cresterii numarului intreprinzatorilor de succes si a imbunatatirii competentelor antreprenoriale, obtinerii vizibilitatii pe piata atat a mestesugarilor, cat si a produselor si serviciilor furnizate de acestia, promovarii serviciilor si produselor realizate apelandu-se la tehnologii simple si avand o componenta de prelucrare manuala semnificativa, in special utilizandu-se tehnologii traditionale;
•    diseminarea de materiale informative;
(2) Targul National pentru  Artizanat si Mestesuguri 2016 va fi organizat de Oficiul Teritorial pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie Ploiesti, cu sprijinul Unitatii de Implementare a Proiectului, a carei componenta si atributii va fi stabilita si aprobata prin ordin al ministrului Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri.
(3) In vederea desfasurarii evenimentului, Oficiul Teritorial pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie Ploiesti, in calitate de organizator, va coopera cu institutiile publice si/sau organizatiile reprezentative ale intreprinderilor mici si mijlocii la nivel national si european.

5 Din bugetul alocat desfasurarii activitatilor specifice programului se pot suporta urmatoarele: publicitate tv si radio, editare de brosuri, editare de materiale de promovare si prezentare, editare/multiplicare de materiale pentru conferinte, seminarii, mese rotunde, workshop-uri si prezentari, inchiriere spatii, utilitati, amenajare standuri si spatii de conferinte, achizitie sau inchiriere mijloace fixe si/sau obiecte de inventar necesare desfasurarii evenimentului, transmitere de invitatii, onorarii traineri, cheltuieli de protocol, cheltuieli aferente deplasarii si cazarii IMM, precum si alte cheltuieli necesare organizarii manifestarilor din cadrul evenimentului.

Bugetul schemei de minimis

Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2016, cu modificarie si completarile ulterioare, aprobat prin anexa nr. 3/35/26  la Legea nr. 339/2015 a Bugetului de Stat pe anul 2016 este de 890.000 lei, pentru organizarea targului national pentru artizanat si mestesuguri 2016 si pentru acoperirea cheltuielilor aferente participantilor la targ.

Din bugetul total alocat programului suma de 350.000 lei va fi transferata Oficiului Teritorial pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie Ploiesti pentru acoperirea tuturor cheltuielilor aferente organizarii targului national pentru artizanat si mestesuguri, iar suma de 540.000 lei va fi transferata celor opt Oficii Teritoriale pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie pentru decontarea cheltuielilor cu cazarea si transportul produselor/beneficiarilor.

Pentru anul 2016, prin organizarea targului national pentru mestesuguri si artizanat, se estimeaza participarea a minimum  150 operatori economici cu obiect de activitate in domeniul mestesugurilor si artizanatului.

Tipurile de ajutor financiar de minimis

1 Se asigura participarea gratuita la targ pentru aplicantii selectati in urma inscrierii in program.
2 Vor fi suportate cheltuielile de transport pentru beneficiari si pentru produsele acestora (dupa caz) precum si cheltuielile de cazare a beneficiarilor pe perioada desfasurarii evenimentului.
Se acorda finantare pentru transportul produselor, in cazul in care acestea necesita un transport separat si nu pot fi transportate in acelasi mijloc de transport cu beneficiarul. Suma maxima acordata unui beneficiar pentru transport, cumulat, nu va depasi 2000 lei pentru targ. In limita acestor sume beneficiarul isi poate deconta transportul. In cazul in care suma totala cheltuita depaseste 2000 lei diferenta va fi suportata de catre beneficiar. In cazul in care beneficiarul se deplaseaza cu autoturismul personal va primi contravaloarea a 7,5 litri carburant la 100 km parcursi. Cheltuielile privind transportul vor fi decontate in baza documentelor justificative pe care beneficiarul trebuie sa le depuna in maxim 10 zile lucratoare de la inchiderea targului, personal sau prin curier la OTIMMC de care apartine. In cadrul prezentului Program, TVA este cheltuiala neeligibila.
Vor fi asigurate cheltuielile aferente cazarii pentru beneficiari, in cuantum de maxim 1600 lei/beneficiar pentru patru nopti de cazare, dar nu mai mult de 200 lei/noapte/persoana.

Beneficiarii de ajutor de minimis in cadrul Programului

Pot beneficia de prevederile programului operatorii economici: intreprinderi mici si mijlocii definite conform prevederilor Legii nr. 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, care transpune in legislatia nationala Recomandarea CE nr. 361 din 6 mai 2003, societatile cooperative, inclusiv societatile cooperative mestesugaresti mixte, persoanele fizice autorizate care desfasoara activitati economice in mod independent, intreprinderile individuale, intreprinderile familiale, precum si asociatiile profesionale sau fundatiile, dupa caz, care se incadreaza la data solicitarii in una dintre urmatoarele categorii:
a) sunt organizate in baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei republicata sau in baza Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si indeplinesc conditiile de incadrare in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, potrivit dispozitiilor Legii nr. 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) sunt persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale (inregistrate in registrul comertului si autorizate conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, cu modificarile si completarile ulterioare, care desfasoara activitati in domeniul mestesugurilor, in special al celor traditionale si in domeniul artei populare si artizanatului;
c) sunt constituite ca asociatii profesionale sau fundatii si au ca scop promovarea mestesugurilor si a meseriilor care presupun un numar mare de operatii executate manual, a produselor si serviciilor cu specific traditional, inclusiv din domeniul artei populare si artizanatului.

Criterii de eligibilitate

Pot beneficia de prevederile Programului persoanele fizice autorizate si operatorii economici, care indeplinesc cumulativ la data solicitarii urmatoarele criterii :

Operatorii economici:
a) au capital social integral privat;
b) realizeaza o cifra de afaceri anuala neta de pana la 50 milioane euro, echivalent in lei, sau detin active totale, care nu depasesc echivalentul in lei a 43 milioane euro, conform ultimei situatii financiare aprobate;
c) au un numar mediu anual de salariati mai mic de 250  in anul fiscal anterior;
d) au ca obiect de activitate producerea si comercializarea produselor care pastreaza specificul executiei manuale si artizanale, prestarea serviciilor care presupun un numar mare de operatii executate manual sau au ca scop promovarea mestesugurilor, a meseriilor, a produselor si a serviciilor cu specific traditional;
e) sunt inregistrati si isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei;
f) au completat formularul de inscriere (Anexa nr. 1) in cadrul Programului, iar in urma evaluarii au fost selectati sa participe la eveniment;
g) nu au depasit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exercitii financiare pentru o intreprindere unica, asa cum este acesta definita de Regulamentul (UE) nr. 1407/2013, si 100.000 Euro pe durata a trei exercitii financiare pentru beneficiarii care desfasoara activitati de transport de marfuri in contul tertilor sau contra cost. Plafoanele se aplica indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmarit si indiferent daca ajutorul este acordat din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri comunitare.
In cazul in care valoarea totala a ajutoarelor de minimis acordate unei intreprinderi unice pe o perioada de trei ani fiscali consecutivi, cumulata cu valoarea alocarii financiare acordate in conformitate cu prevederile prezentei scheme, depaseste plafoanele de minimis mentionate mai sus, intreprinderea solicitanta nu poate beneficia de prevederile schemei, nici chiar pentru acea fractie din ajutor care nu depaseste aceste plafoane.
In cazul fuziunilor sau al achizitiilor, atunci cand se stabileste daca un nou ajutor de minimis acordat unei intreprinderi noi sau intreprinderii care face achizitia depaseste plafonul relevant, se iau in considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor intreprinderilor care fuzioneaza. Ajutoarele de minimis acordate legal inainte de fuziune sau achizitie raman legal acordate.
In cazul in care o intreprindere se imparte in doua sau mai multe intreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate inainte de separare se aloca intreprinderii care a beneficiat de acestea, si anume, in principiu, intreprinderii care preia activitatile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. In cazul in care o astfel de alocare nu este posibila, ajutoarele de minimis se aloca proportional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor intreprinderi la data la care separarea produce efecte.
Ajutorul de minimis acordat prin prezenta masura poate fi cumulat cu ajutoarele de minimis acordate in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/2012, in limita plafonului stabilit in regulamentul respectiv.
Ajutoarele de minimis pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate in conformitate cu alte regulamente de minimis in limita plafonului de 200.000 euro (100.000 Euro pentru intreprinderile care efectueaza transport rutier de marfuri in contul tertilor sau contra cost) echivalent in lei.
Pentru fuziunile si/sau a achizitiile ce modifica statutul controlului, in cazul depasirii plafoanelor valorice prevazute de art. 12 din Legea concurentei nr. 21/1996 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, acestea vor fi notificate Consiliului Concurentei, punerea in aplicare a tranzactiei de natura concentrarii economice fiind posibila doar dupa obtinerea unei decizii de autorizare din partea autoritatii de concurenta.
Ajutoarele de minimis nu se cumuleaza cu ajutoarele de stat acordate pentru aceleasi costuri eligibile sau cu ajutoarele de stat acordate pentru aceeasi masura de finantare prin capital de risc daca un astfel de cumul ar depasi intensitatea sau valoarea maxima relevanta a ajutorului stabilita pentru conditiile specifice ale fiecarui caz de un regulament sau de o decizie de exceptare pe categorii adoptata de Comisie. Ajutoarele de minimis care nu se acorda pentru sau nu sunt legate de costuri eligibile specifice pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate in temeiul unui regulament de exceptare pe categorii sau al unei decizii adoptate de Comisie.

In cadrul  Programului  nu  sunt eligibile:
– societatile care au ca obiect principal de activitate tiparirea materialelor pentru publicitate (cod CAEN 58, 181, 182)
– societatile bancare, societatile de asigurare si reasigurare, societatile de administrare a fondurilor financiare de investitii, societatile de valori mobiliare, activitati de intermedieri financiare (cod CAEN 64, 65); activitati auxiliare intermedierilor financiare (cod CAEN 66); activitati juridice, de contabilitate si revizie contabila, consultanta in domeniul fiscal (cod CAEN 69); selectia si plasarea fortei de munca (cod CAEN 78); activitati de studii de piata si de sondaj (cod CAEN 7320);
– activitati de pescuit si acvacultura, acoperite de Regulamentul (CE) nr. 104/2000;
– activitati legate de productia primara a produselor agricole, asa cum sunt enumerate in Anexa nr. 1 la Tratatul instituind Comunitatea Europeana, cu exceptia produselor obtinute din pescuit si acvacultura prevazute in Regulamentul (CE) nr. 104/2000;
– activitati de prelucrare si comercializare a produselor agricole, asa cum sunt enumerate in Anexa nr. 1 la Tratatul instituind Comunitatea Europeana, in urmatoarele cazuri:
a) cand valoarea ajutorului este stabilit pe baza pretului sau a cantitatii produselor de acest tip achizitionate de la producatorii primari sau introduse pe piata de operatorii economici respectivi;
b) cand ajutorul este conditionat de a fi partial sau integral transferat producatorilor primari (fermieri);
Prin „prelucrarea produselor agricole” se intelege orice operatiune efectuata asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu exceptia activitatilor desfasurate in exploatatiile agricole, necesare in vederea pregatirii unui produs de origine animala sau vegetala pentru prima vanzare.
Prin „comercializarea produselor agricole” se intelege detinerea sau expunerea unui produs agricol in vederea vanzarii, a punerii in vanzare, a livrarii sau a oricarei alte forme de introducere pe piata, cu exceptia primei vanzari de catre un producator primar catre revanzatori sau prelucratori si a oricarei alte activitati de pregatire a produsului pentru aceasta prima vanzare; o vanzare efectuata de catre un producator primar catre consumatori finali este considerata comercializare in cazul in care se desfasoara in localuri distincte, rezervate acestei activitati;
– activitati legate de export si anume, ajutoarele legate direct de cantitatile exportate, de infiintarea si functionarea unei retele de distributie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;
– ajutoarele conditionate de utilizarea preferentiala a produselor nationale fata de produsele importate;
– operatorilor economici care activeaza in sectorul carbonifer, asa cum este definit in Regulamentul (CE) nr. 1407/2002 al Consiliului din 23 iulie 2002 privind ajutorul de stat pentru industria carbunelui;
-ajutoarele pentru achizitionarea vehiculelor de transport rutier de marfa acordate agentilor economici care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de transport rutier de marfa in contul tertilor sau contra cost.
In cazul in care o intreprindere isi desfasoara activitatea atat in unul dintre sectoarele exceptate enumerate mai sus, cat si in unul sau mai multe sectoare sau domenii de activitate incluse in domeniul de aplicare al prezentei scheme, prevederile acesteia se aplica ajutoarelor acordate pentru sectoarele neexceptate.
Pentru a beneficia de prevederile schemei, intreprinderea in cauza trebuie sa se asigure, prin mijloace corespunzatoare, precum separarea activitatilor sau o distinctie intre costuri, ca activitatile desfasurate in sectoarele excluse din domeniul de aplicare nu beneficiaza de ajutoare de minimis acordate in conformitate cu prezenta schema.
De asemenea, nu pot beneficia de prevederile programului operatorii economici care produc sau comercializeaza produse/servicii, altele decat cele descrise la pct. 1 subpct. 1.3, cu exceptia societatilor cooperative mestesugaresti mixte, care in afara altor tipuri de activitati au si activitati de mestesug si artizanat.

De pe data de 11 octombrie, ora 10.00, va deveni activa aplicatia de inscriere in cadrul Programului national multianual pentru sustinerea mestesugurilor si artizanatului.

DOCUMENTATIE

Puteti descarca urmatoarele documente utile:

Website
Ghidul solicitantului

Finantator: Bugetul de stat
Sursa: AIPPIMM

[caseta-final-fise]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.