POP – Programul Operational Pescuit

actualizat martie 2013

POP finanteaza:

– promovarea tehnologiilor si echipamentelor pentru comercializarea produselor din peste prin imbunatatirea calitatii, sigurantei si trasabilitatii;
– campanii de promovare (campanii de publicitate pentru incurajarea consumului de peste si a produselor din peste, carti de bucate cu produse din peste, etc);
– organizarea si participarea la expozitii de produse marine si din peste;
– construirea sau instalarea facilitatilor statice sau mobile destinate protectiei si dezvoltarii faunei si florei acvatice;
– reabilitarea apelor interioare, inclusiv a zonelor de reproducere si a rutelor de migratie pentru speciile migratoare.

CINE poate obtine finantare prin POP:

– proprietarii de nave de pescuit comercial inregistrate in Fisierul comunitar al navelor de pescuit;
– organizatii de pescari;
– persoane fizice;
– agenti economici;
– autoritatile publice locale;
– organizatiile neguvernamentale, asociatiile;
– comunitatea locala.

Bugetul total POP:

2012 – 42.262.575 Euro
2013 – 45.362.301 Euro

Total 193.429.630 Euro

 

Axe prioritare POP:

Axa prioritara 1: Masuri de adaptare a flotei de pescuit Comunitare

Masura 1.1 – Incetarea permanenta a activitatilor de pescuit
Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Masura 1.2 – Incetarea temporara a activitatilor de pescuit
Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Masura 1.3 – Investitii la bordul navelor si selectivitate
Proiectele se depun in perioada 11 martie – 11 mai 2013.

Masura 1.4 – Pescuitul de coasta la scara redusa
Proiectele se depun in perioada 11 martie – 11 mai 2013.

Actiunea 1: Proiecte colective

Actiunea 2: Sprijin pentru pensionarea anticipata

Actiunea 3: Investitii la bordul navelor de pescuit

Masura 1.5 – Compensatii socio-economice pentru managementul flotei comunitare
Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Actiunea 1.5.a: Indemnizatii ne-reinnoibile pentru pescarii care au lucrat la bordul unei nave pe o perioada de cel putin 12 luni ca pescari

Actiunea 1.5.b: Plecarea timpurie din sectorul pescuitului, inclusiv pensionarea anticipata

Actiunea 1.5 c: Prime individuale acordate pescarilor cu varsta sub 40 de ani

Axa prioritara 2: Acvacultura, pescuitul in apele interioare, procesarea si marketingul produselor obtinute din pescuit si acvacultura

Masura 2.1 – Acvacultura
Proiectele se depun in perioada 11 martie – 11 mai 2013.

Masura 2.3 – Prelucrarea si comercializarea pestelui
Proiectele se depun in perioada 11 martie – 11 mai 2013.

Actiunea 1: Cresterea capacitatii de productie datorita construirii de noi exploatatii piscicole

Actiunea 2: Variatiile productiei datorita extinderii sau modernizarii exploatatiilor piscicole existente

Actiunea 3: Cresterea cantitatii de alevini proveniti din crescatorii

Actiunea 4: Masuri pentru mediul acvatic

Actiunea 5: Masuri de sanatate publica

Actiunea 6: Masuri de sanatate a animalelor

Masura 2.2 – Pescuit in apele interioare
Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Actiunea 1: Nave de pescuit in apele interioare

Actiunea 2: Investitii pentru construirea de instalatii de pescuit in apele interioare

Actiunea 3: Investitii pentru extinderea, echiparea si modernizarea instalatiilor de pescuit in apele interioare

Masura 2.3 – Prelucrarea si comercializarea pestelui
Proiectele se depun incepand cu 11 martie 2013.

Actiunea 1: Cresterea capacitatii de prelucrare (construirea de noi unitati si/sau extinderea unitatilor existente)

Actiunea 2: Construirea, extinderea, echiparea si modernizarea unitatilor de prelucrare

Actiunea 3: Construirea unui nou punct de comercializare

Actiunea 4: Modernizarea punctelor de comercializare existente

Masura 2.4 – Inginerie financiara

Axa prioritara 3: Masuri de interes comun

Masura 3.1 – Actiuni colective
Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Masura 3.2 – Protectia si dezvoltarea faunei si florei acvatice
Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Masura 3.3 – Porturi de pescuit, puncte de debarcare si adaposturi
Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Actiunea 1: Investitii in porturi de pescuit existente

Actiunea 2: Investitii in restructurarea si ameliorarea locurilor de debarcare

Actiunea 3: Investitii legate de securitatea pentru constructii sau modernizarea unor mici adaposturi de pescuit

Masura 3.4 – Dezvoltarea de noi piete si campanii de promovare
Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Masura 3.5 – Actiuni pilot
Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Axa prioritara 4: Dezvoltarea durabila a zonelor pescaresti

Masura 4.1 – Dezvoltarea zonelor pescaresti

Actiunea 1: Selectia Grupurilor Locale si implementarea strategiilor integrate

Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Actiunea 2: Sprijin pentru actiuni de cooperare intre Grupurile Locale


Axa prioritara 5: Asistenta Tehnica

Masura 5.1 – Sprijin pentru infiintarea parteneriatelor public-private si elaborarea strategiilor de dezvoltare locala integrate a zonelor pescaresti

Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Actiunea 1: Gestionarea si punerea in aplicare a programelor

Operatiuni de asistenta tehnica pentru punerea in aplicare a programului operational
– Operatiuni de imbunatatire a capacitatii administrative
– Operatiuni privind comunicarea
– Operatiuni de facilitare a colaborarii
– Operatiuni de evaluare

Actiunea 2: Studii

Actiunea 3: Publicitate si informare

Institutii implicate

1. Autoritatea de Management: Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura
Adresa: Sos. Oltenitei nr. 35-37, bloc turn, et. 5, sector 4, Bucuresti
Tel: 021 – 634.44.29
Fax: 021 – 3326132
E-mail: [email protected], [email protected]
Web: www.ampeste.ro

2. Autoritatea de Certificare: Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit
Adresa: Str. Stirbei Voda, nr. 43, sector 1, Bucuresti
Tel: 021 – 402.27.79
E-mail: [email protected]
Web:www.apdrp.ro

3. Autoritatea de Audit: Curtea de Conturi
Adresa: Str. Lev Tolstoi nr. 22-24, cod 011948, sector 1, Bucuresti
Tel : 021 – 307 87 20
Fax : 021 – 307 88 25
E-mail: [email protected]
Web: www.rcc.ro