Selectia Grupurilor Locale si implementarea strategiilor integrate – Actiunea 1

Selectia Grupurilor Locale si implementarea strategiilor integrate
POP: Actiunea 1 “Selectia Grupurilor Locale si implementarea strategiilor integrate”
Obiectivele programului

Obiectivele masurilor finantate prin Axa 4, Masura 4.1 sunt:
– sprijinirea implementarii strategiilor locale de dezvoltare de catre Grupurile Locale de Actiune pentru Pescuit (FLAG-uri);
– sprijinirea proiectelor de cooperare intre Grupurile de Actiune Locala pentru Pescuit (FLAG-uri).

Acestor obiective le corespund urmatoarele actiuni specifice: Actiunea 1. Selectia Grupurilor Locale si implementarea strategiilor integrate, si Actiunea 2. Sprijin pentru actiuni de cooperare intre Grupurile Locale.

Actiunea 1. Selectia Grupurilor Locale si implementarea strategiilor integrate va fi realizata in doua etape:
– Selectarea Grupurilor de Actiune Locala pentru Pescuit Selectia Grupurilor Locale de Actiune pentru Pescuit (FLAG-uri) va fi facuta in anul 2011, in cadrul a doua sesiuni, respectiv 1-15 iulie si 1-30 sept. Criteriile pentru selectia FLAG-urilor si a strategiilor de dezvoltare locala integrate, au in vedere, coerenta zonei propuse si relevanta pentru sectorul pescaresc, calitatea strategiei pentru zona si capacitatea parteneriatului propus pentru implementarea strategiei.
– Implementarea strategiilor de dezvoltare locala integrata, care va fi facuta de catre FLAG-urile selectate in etapa anterioara.
Selectia strategiilor si a FLAG-urilor va fi realizata simultan, aceste doua componente fiind direct legate intre ele.

Solicitanti eligibili

Solicitantii eligibili sunt parteneriate locale public-private care reprezinta o zona pescareasca (FLAG) si care au obtinut personalitate juridica inainte de depunerea dosarului de candidatura, conform Ordonantei Guvernului nr. 26/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, ca asociatii sau fundatii (inclusiv federatii).

FLAG-ul trebuie sa reprezinte o grupare echilibrata si reprezentativa pentru zona pescareasca selectata, format din parteneri publici, parteneri privati din sectorul pescaresc si organisme non-guvernamentale, inclusiv organizatii pescaresti:
– Parteneri din sectorul public (administratie publica, locala sau judeteana, servicii publice: servicii sociale, de sanatate si transport, scoli, universitati etc);
– Parteneri din sectorul privat (intreprinderi private din sectorul pescaresc sau cele care prin activitatea lor au o legatura directa cu sectorul pescaresc etc);
– Parteneri din cadrul societatii civile (organizatii non-profit, asociatii, organizatii fundatii de antreprenoriat, persoane fizice).

Partenerii privati (intreprinderi private, parteneri economici si sociali, fundatii sau asociatii) reprezinta cel putin 51% din numarul total al partenerilor.

Parteneriatul cuprinde, inclusiv la nivel decizional, reprezentanti ai sectorului pescuitului si ai altor sectoare socio-economice locale relevante. Apartenenta la FLAG trebuie sa fie deschisa tuturor celor interesati. Femeile si tinerii trebuie, de asemenea, sa fie reprezentati in cadrul parteneriatelor, precum si la nivelul luarii deciziei (va fi inclusa o descriere a rolului membrilor si a expertizei existente in cadrul FLAG, precum si interesele membrilor).

Cea mai mare parte a operatiunilor trebuie sa fie conduse de catre sectorul privat.

Activitati eligibile

O strategie poate contine cheltuieli eligibile, conform prevederilor art. 44 din Regulamentul (CE) nr. 1198/2006 al Consiliului privind Fondul European pentru Pescuit, precum si cheltuieli neeligibile. Vor primi sprijin urmatoarele tipuri de actiuni:
(I) Implementarea strategiilor prin proiecte selectate in cadrul masurilor propuse in planurile de dezvoltare locala integrata. FLAG-urile vor fi responsabile de selectarea proiectelor beneficiarilor finali.
(II) Functionarea FLAG-urilor.

Conditii de finantare
Bugetul total alocat pentru Axa 4 este de 100 mil. Euro (valoare eligibila, fara TVA) pentru un numar de maximum 15 FLAG-uri si va acoperi:
– Actiunea 1. Selectia Grupurilor Locale de Actiune pentru Pescuit (FLAG) si implementarea strategiilor integrate;
– Actiunea 2. Sprijin pentru actiuni de cooperare intre FLAG-uri (alocarea acestor fonduri nu face obiectul acestui ghid, urmand a se desfasura ulterior, dupa selectarea FLAG-urilor).FLAG-urile selectate vor primi finantare pentru:
– Implementarea masurilor cuprinse in strategiile integrate, si
– Acoperirea costurilor de functionare ale FLAG-urilor, in cuantum de maximum 10% din totalul bugetului alocat pentru fiecare Grup Local de Actiune pentru Pescuit (FLAG). Aceste costuri sunt finantate 100% din contributia publica.

Valoarea bugetului solicitat in cadrul strategiei trebuie sa se situeze in jurul plafonului mediu de 6 milioane euro nerambursabil, pentru finantarea unei strategii si sa corespunda nevoilor identificate si masurilor cuprinse in strategie si sa fie in concordanta cu
dimensiunea zonei (teritoriu, populatie) selectate si capacitatea manageriala si tehnica a FLAG-ului de implementare a strategiei.

Pentru proiectele depuse in cadrul strategiei, a caror valoare eligibila nerambursabila este mai mare de 300.000 euro, FLAG-ul trebuie sa solicite acordul DGP – AM POP.

Termene limita

Proiectele se depun in perioada 1 – 30 septembrie 2011.

Finantator: Uniunea Europeana
Sursa: Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
Informatii suplimentare
Folositi instrumentele urmatoare pentru a obtine detalii complete despre acest program de finantare
Nu exista nici un instrument.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.