Programul RO07 „Adaptarea la schimbari climatice”

Schimbari.jpg

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, in calitate de Operator de Program, lanseaza de astazi, 14 noiembrie 2016, deschiderea sesiunii de depunere a propunerilor de proiecte in cadrul Fondului pentru Relatii Bilaterale aferente Programelor finantate prin Granturile SEE 2009-2014.

Status: Activ
Depunere pana la: 30.08.2017
Buget: 149.555 Euro

Obiectivul Programului

Programul RO07 “Adaptarea la schimbari climatice” sprijina implementarea obiectivelor Mecanismului Financiar SEE 2009-2014 prin reducerea vulnerabilitatii umane si a ecosistemelor la schimbarile climatice. Obiectivul, rezultatele si indicatorii programului reflecta scopurile si prioritatile strategiilor si planurile de actiuni adoptate recent la nivel european si national.

 Activitati eligibile

Fondul este destinat sustinerii proiectelor/actiunilor ce corespund obiectivului general al Programului, si anume reducerea vulnerabilitatii umane si a ecosistemelor la schimbarile climatice prin cooperare si transfer de cunostinte cu institutii similare din statele donatoarei. Astfel, proiectele/actiunile finantate trebuie sa faciliteze schimbul si transferul de cunostinte, experiente, tehnologie, bune practici intre entitati similare din Romania sistatele donatoare si sa vizeze dezvoltarea relatiilor bilaterale intre aceste tari in scopul atingerii obiectivelor majore ale Programului RO07.

In acest scop, urmatoarele tipuri de activitati sunt considerate eligibile:

– Participarea la evenimente precum conferinte, seminarii, vizite de studiu, cursuri si alte tipuri de actiuni cu caracter similar atata timp cat se adreseaza scopului programului (Participantii la activitati trebuie sa cunoasca limba de lucru pentru a putea participa la toate sesiunile atelierelor/vizitelor de studiu/conferintelor etc);
– Organizarea de evenimente precum conferinte, seminarii, vizite de studiu, cursuri si alte tipuri de actiuni cu caracter similar atata timp cat se adreseaza scopului programului.

Beneficiari eligibili si parteneri

Beneficiarii si partenerii eligibili in cadrul Fondului sunt Promotorul de Proiect, partenerii de proiect si entitati din statul donator.

Buget si finantare

Bugetul apelului: 149.555 Euro.

Nota: Operatorul de Program isi rezerva dreptul de a ajusta bugetul apelului, in functie de interesul manifestat de aplicanti pentru acest apel si de posibilele economii realizate.

Nota: Bugetul eligibil pentru organizarea de evenimente in comun cu entitatile din statele donatoare nu trebuie sa depaseasca suma de 10.000 Euro. Bugetul total poate fi contractat pe baza unei singure sau a mai multor aplicatii.

Rata de finantare nerambursabila: 100% din cheltuielile eligibile

Eligibilitate

Entitatile ale caror aplicatii sunt aprobate vor semna un contract de finantare cu Operatorul de Program. Cheltuielile sunt considerate a fi eligibile intre data semnarii contractului si 30 septembrie 2017. Urmatoarele tipuri de cheltuieli se vor considera eligibile:

(a) Costurile deplasarilor internationale (tur-retur), clasa economic;
(b) Taxa de participare, daca este cazul;
(c) Cheltuielile de sedere: cazare, asigurare medicala si diurna (in limita maxima prevazuta prin legislatia aplicabila fiecarei entitati);
(d) Transportul local in Romania sau in tara in care aplicantul se va deplasa, cu mijloacele de transport in comun. Taxi poate fi decontat numai pentru transferul la si de la aeroport catre locatia unde este asigurata cazarea participantului/participantilor, conform legislatiei aplicabile in vigoare;
(e) TVA, cu conditia sa nu poata fi recuperata de catre beneficiar si/sau partener; Beneficiarul trebuie sa depuna o declaratie pe proprie raspundere ca nu poate recupera TVA.
(f) Cheltuieli de deplasare si salarii pentru vizitele expertilor/lectorilor
g) Costurile ocazionate de conferinte, seminarii, cursuri, intalniri si ateliere de lucru;
(h) Cheltuielile aferente activitatilor de promovare si informare;
(i) Onorariile aferente consultantei externe;
(j) Costul raportului de audit (daca este cazul).

Nota: Costurile de deplasare se finanteaza in conformitate cu prevederile Ordinul MFE nr. 1055/2014, si asa cum sunt descrise in sectiunea 6.1 ale rezentului ghid, sau HG 518/1995 cu modificarile si completarile ulterioare, acolo unde se aplica, astfel:

a) Sumele forfetare stabilite pentru finantarea cheltuielilor de deplasare externa finantate din Fondul pentru relatii bilaterale la nivel national si de program, indiferent de tara de origine a beneficiarului, sunt urmatoarele: – pentru o deplasare de 3 – 4 zile (2 – 3 nopti de cazare): 1600 de Euro/persoana; – pentru o deplasare de 5 – 6 zile (4 – 5 nopti de cazare): 2000 de Euro/persoana (cu o justificare pentru durata prelungita a deplasarii). Valoarea sumelor forfetare nu include taxa de participare.
b) Pentru deplasari al caror obiectiv necesita o durata de timp diferita fata de cele prezentate anterior, se aplica metoda costurilor reale, pe baza de documente justificative si in limitele prevazute de HG 7 518/1995 cu modificarile si completarile ulterioare. Metoda costurilor reale se aplica si in cazul in care cheltuielile de cazare si/sau transport sunt suportate din alte surse (de exemplu, de catre organizatori). In toate cazurile in care nu se aplica prevederile Ordinului MFE nr. 1055/2014, costurile de deplasare se finanteaza in conformitate cu prevederile HG 518/1995 cu modificarile si completarile ulterioare.

Pentru cheltuielile efectuate de un beneficiar sau partener care are ca locatie principala sediul intr-un stat donatorsau organizatie internationala, un raport emis de catre un auditor certificat si independent, certificand faptul ca toate cheltuielile au fost efectuate in conformitate cu reglementarile in vigoare, legislatia nationala si practicile contabile din tara beneficiarului, va fi considerat ca o dovada suficienta a cheltuielilor efectuate. Partenerii din statele donatoare pot opta pentru un raport efectuat de catre un expert independent si certificat, care certifica faptul ca sumele pretinse sunt suportate in conformitate cu Regulamentul, dreptul national si practicile de contabilitate aplicate in tara partenerului de proiect, cu conditia ca acel expert sa fie independent si certificat cu competente legale pentru a audita respectiva entitate si de a pregati situatii financiare.

Conditii de eligibilitate a cheltuielilor: Pentru a fi considerate eligibile, cheltuielile trebuie sa fie suportate efectiv de catre beneficiar sau partener si, trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

(a) sa fie efectuate intre prima si ultima zi de eligibilitate;
(b) sa fie legate de activitatile actiunii si incluse in bugetul total estimat al contractului;
(c) sa fie proportionale si necesare pentru proiect/actiune;
(d) sa fie folosite numai in scopul de a atinge obiectivul/ele proiectului/actiunii si a rezultatelor sale preconizate, intr-un mod compatibil cu principiile bunei gestiuni financiare, eficientei si eficacitatii.

Plati

Aplicantul poate opta fie pentru sistemul de plata in avans sau pentru rambursare, in functie de necesitatile de finantare ale proiectului/actiunii propuse, in conditiile urmatoare:

– Plata in avans presupune acordarea unui avans pentru desfasurarea activitatilor programate de maxim 100% pentru institutiile publice, respectiv maxim 70% pentru alte entitati din valoarea eligibila proiectului/actiunii (in concordanta cu OUG 23/2013 cu completarile ulterioare), pe baza unei cereri de avans, daca este cazul, a unei plati finale, pe baza unei cereri de plata finala, conform Anexei 2 si Anexei 4 la prezentul Ghid; cererea de avans va fi depusa in functie de perioada in care se vor derula activitatile. – Rambursarea presupune plata cheltuielilor deja efectuate si suportate de catre Beneficiar, pe baza unei cereri de rambursare, conform Anexei 2 si Anexei 4 la prezentul Ghid. 

Aplicatiile pot fi transmise Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor, conform Ghidului, incepand cu data de 21.11.2016, pana cel mai tarziu pe 30 august 2017, ora 14:00, iar data limita de implementare a actiunilor este 30 septembrie 2017.

DOCUMENTATIE

Puteti descarca urmatoarele documente utile:

Website-ul programului

Ghidul solicitantului

Anexe

Finantator: Mecanismul Financiar al SEE
Sursa: Ministerul Mediului

[caseta-final-fise]

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.