Programul Termoficare, aprobat de Guvern

proiect-ong.jpg

Guvernul României a aprobat, în şedinţa de ieri, 25 iunie, printr-o Ordonanţă de urgenţă, Programul multianual de finanțare a investițiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea şi extinderea sau înfiinţarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică ale localităților şi pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006.

Este vorba de instituirea unui nou program de finanţare, denumit Programul Termoficare, cu caracter multianual, prin care lucrările de investiţii să se realizeze eficient.

Astfel, se propune extinderea finanţărilor acordate, de la reabilitarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică, până la modernizarea și dezvoltarea celor existente şi înfiinţarea altora întrucât starea tehnică a centralelor de producere a energiei termice este precară, majoritatea având durata de viață expirată și o capacitate supradimensionată, raportat la necesarul actual de consum de energie termică.

Prin Programul Termoficare vor fi finanţate lucrări de investiţii, pentru modernizarea/ extinderea sau înfiinţarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică în:

  • unitatea/unităţile de producţie a agentului termic;
  • reţeaua de transport al agentului termic primar (apă fierbinte);
  • punctele de termoficare sau modulele termice la nivel de imobil, acolo unde se justifică economic;
  • reţeaua de distribuţie a apei calde şi a agentului termic de încălzire.

Lucrările de investiţii vor avea finanțarea asigurată din următoarele surse:

  • transferuri de la bugetul de stat;
  • transferuri din sumele gestionate de Administraţia Fondului pentru Mediu, din valorificarea la licitaţie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, potrivit prevederilor art. 10, alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene; valoarea sumelor transferate de la Administraţia Fondului pentru Mediu este de 400 de milioane de lei, fiind fundamentată pe disponibilul declarat în luna februarie 2019;

bugetele locale. Sumele vor fi alocate în baza evaluării îndeplinirii condiţiilor de conformitate şi eligibilitate a proiectelor care vor fi depuse de unităţile administrativ-teritoriale interesate să participe la Program, iar proiectele depuse vor fi ierarhizate în baza următoarelor criterii:
între 0 și 40 de puncte, în funcţie de economia de energie/reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră realizată ca urmare a implementării proiectului, exprimată în tone de echivalent petrol/an și tone de dioxid de carbon echivalent /an;
între 0 și 20 de puncte, raportat la eficiența investiției, respectiv raportul între valoarea totală a investiției și economia de energie/reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră obținută prin exploatarea instalațiilor realizate în cadrul proiectului pe durata de recuperare a investiției, exprimată în lei/tonă de echivalent petrol și lei/tonă de dioxid de carbon echivalent;
între 0 și 20 de puncte, corespunzătoare ratei de branșare la sistemul centralizat de termoficare (numărul actual de apartamente branșate/numărul de apartamente branșate inițial).
între 0 și 20 de puncte, raportat la capacitatea financiară a unității administrativ – teritoriale beneficiare, calculată potrivit formulei prevăzute la art. 33, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare. Programul va fi coordonat de o Comisie interministerială, formată din preşedinte şi 4 membri, cu funcţie de secretar de stat, din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Mediului şi al Ministerului Energiei.
Întrucât unele unități administrativ-teritoriale care au beneficiat de finanțare în cadrul programului „Termoficare 2006-2020 căldură şi confort” au programat investiţii în derulare, prin proiectul de act normativ se prevede că, în cadrul noului program, vor fi continuate investiţiile în curs.

În prezent, Programul „Termoficare 2006-2020 căldură şi confort” este finanţat anual, ceea ce presupune o activitate de analiză, evaluare a proiectelor şi, mai ales, încheierea contractelor de finanţare în fiecare an calendaristic, fără asigurarea unei predictibilităţi a finalizării investiţiilor.

Sursa: MDRAP

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.