Proiecții privind reducerea cotelor defalcate

  • Calculele Executivului – efectuate în justificarea adoptării unui proiect de Ordonanţă de urgenţă – conduc la ideea că menţinerea echilibrului bugetar presupune diminuarea cotelor defalcate din impozitul pe venit cu 5,5%, respectiv de la 77% la 71,5%.
  • Reducerea în cauză este dictată de necesitatea asigurării resurselor necesare finanţării de la bugetul de stat a standardului de cost per elev/ preşcolar în învăţămîntul preuniversitar, care include ca element de cost şi finanţarea cheltuielilor cu bunuri şi servicii.
  • Astfel, cotele defalcate din impozitul pe venit ce se alocă bugetelor locale începînd cu data de 1 ianuarie 2012 urmează a fi reduse de la 44% la 40,5% pentru municipii, oraşe şi comune, de la 12% la 11% pentru judeţe, și de la 21% la 20% pentru echilibrarea bugetelor locale.
  • Prin reducerea cotelor defalcate din impozitul pe venit, bugetele locale vor pierde circa 835 milioane lei începînd cu anul bugetar 2012, reprezentînd cota din impozitul pe veniturile din pensii care nu va mai intra în baza de defalcare şi 1.000 milioane lei prin modificarea cotelor din impozitul pe venit.

La cinci ani de la intrarea în vigoare a Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, știm cu claritate că din impozitul pe venit încasat la bugetul de stat la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale se alocă lunar, în termen de 5 zile lucrătoare de la finele lunii în care s-a încasat acest impozit (art.32), o cotă de 77% bugetelor locale. În consecință, 44% ia calea bugetelor comunelor, oraşelor şi municipiilor pe al căror teritoriu îşi desfăşoară activitatea plătitorii de impozit pe venit -, 12% se îndreaptă către bugetul local al judeţului, iar 21% merge într-un cont distinct, deschis pe seama DGFPJ, destinat echilibrării bugetelor locale. În prezent există discrepanţe în modul de alocare a cotelor, în sensul că din impozitul pe venit – respectiv din impozitul pe veniturile din pensii – se alocă anumite cote numai unităţilor administrativ-teritoriale pe al căror teritoriu îşi desfăşoară activitatea plătitorii de impozite, respectiv numai municipiilor reşedinţă de judeţ unde își au sediul Casele judeţene de pensii, chiar dacă beneficiarii de pensii sînt din tot judeţul. Așa cum se cunoaște, finanţarea cheltuielilor cu bunurile şi serviciile în unităţile de învăţămînt preuniversitar de stat s-a asigurat pînă în anul 2011 din bugetele locale. Însă, începînd cu anul 2012, finanţarea acestor cheltuieli, care fac parte din finanţarea de bază, potrivit Legii educaţiei naţionale, nr.1/2011 (intrată în vigoare la 9 februarie a.c.), se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din TVA, afectînd echilibrul bugetar prin diminuarea veniturilor bugetului de stat. Calculele Executivului (efectuate în justificarea adoptării unui proiect de Ordonanţă de urgenţă) conduc la ideea că menţinerea echilibrului bugetar presupune diminuarea cotelor defalcate din impozitul pe venit cu 5,5%, respectiv de la 77% la 71,5%. Reducerea în cauză este dictată de necesitatea asigurării resurselor necesare finanţării de la bugetul de stat a standardului de cost per elev/ preşcolar în învăţămîntul preuniversitar, care include ca element de cost şi finanţarea cheltuielilor cu bunuri şi servicii. Astfel, cotele defalcate din impozitul pe venit ce se alocă bugetelor locale începînd cu data de 1 ianuarie 2012 urmează a fi reduse – în baza unei OUG ce va fi adoptată în curînd – de la 44% la 40,5% pentru municipii, oraşe şi comune, de la 12% la 11% pentru judeţe, și de la 21% la 20% pentru echilibrarea bugetelor locale. Tot acum se asigură și cadrul eliminării impozitului pe veniturile din pensii din baza de defalcare către bugetele locale şi rămînerea acestuia ca venit definitiv al bugetului de stat. Impactul bugetar calculat de MFP pentru anul 2012 este de +835 milioane lei. Așadar, estimările arată că, prin reducerea cotelor defalcate din impozitul pe venit, bugetele locale vor pierde circa 835 milioane lei, începînd cu anul bugetar 2012, reprezentînd cota din impozitul pe veniturile din pensii care nu va mai intra în baza de defalcare. Tot aici trebuie adăugate şi 1.000 milioane lei, dată fiind modificarea cotelor din impozitul pe venit. În privința destinației sumei de 1.000 milioane lei, acesta va fi alocată de către MFP pentru finanţarea cheltuielilor cu ”bunuri şi servicii ale unităţilor de învăţămînt preuniversitar”, suportarea ca atare vizînd ”sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat”.

About Ionel Bostan

Ionel Bostan este publicist şi prozator – membru al Uniunii Scriitorilor (USR) şi Asociaţiei Jurnaliştilor din România (AJR). N.21 februarie 1962, Giurgeşti-Tg.Frumos, judeţul Iaşi. Studiază Economia şi Dreptul la Univ. „Al.I.Cuza” Iaşi. Profesor universitar din anul 2002.