Proprietatea intelectuala, profit financiar si recompensa morala

Ioan Macovei este născut la 28 august 1942, Dorohoi-Botoşani. Profesor de Drept internaţional privat şi Dreptul proprietăţii intelectuale la Facultatea de Drept a Univ. “Al. I. Cuza” din Iaşi. Decan – trei mandate. În prezent, conducător de doctorat şi avocat (în Baroul Iaşi). Membru in Comisia superioară de titluri ştiinţifice. Expert în cadrul Ministerului Educaţiei. Autor a 12 cărţi/ tratate şi peste 100 articole apărute în reviste de specialitate.

Instituţia dreptului de autor a crescut în importanţă odată cu dezvoltarea economiei şi a societăţii în ansamblu. Aceasta permite, de fapt, posesorului să controleze în interesul său utilizarea unor drepturi legate de bunuri ce comportă o factură specială, dată fiind intangibilitatea lor. Este vorba despre opere literare şi artistice, design arhitectural, brevete de invenţie, desene şi modele industriale etc. Evident, profiturile financiare provenite din acest tip de proprietate ar trebui să constituie motivaţie serioasă de concepţie/ inovaţie producţie pentru creatori, în beneficiul societăţii. Însă, în realitate, aceştia pierd în favoarea unor organizaţii care îşi alocă rate importante de câştig. Apoi, aceiaşi creatori pierd – în măsură apreciată astăzi ca fiind destul de mare – şi ca urmare a furturilor curente (“piraterie”) ori a concurenţei neloiale. În acest context, obtinerea titlurilor de protectie si a drepturilor exclusive de exploatare a acestui tip de proprietate face obiect de preocupare aparte pentru breasla juriştilor. Consultanţa juridică şi reprezentarea în instanţele judecătoreşti în speţele legate de proprietatea intelectuală capătă noi dimensiuni. Nici cărţile (bune) în domeniu nu au întârziat să apară. Una dintre acestea, purtând semnătura lui Ioan Macovei, profesor de Drept la Universitatea “Al. I. Cuza” din Iaşi, este impresionantul “Tratat de drept al proprietăţii intelectuale” (Ed. CH Beck, Bucreşti, 2010, 570 pag.). Cei interesaţi – de la studenţii în drept, la avocaţi ori magistraţi – vor regăsi aici, dincolo de prezentarea generală cuprinzătoare, tratarea reglementărilor privind aspectele legale şi administrative ale temei abordate. Remarcăm că profesorul Macovei a realizat o desăvârşită racordare la cadrul cooperării internaţionale ce promovează protecţia drepturilor în cauză. Dealtfel, credem că bogata documentare a acestei lucrări îi imprimă un caracter pronunţat de utilitate şi pentru experţii industriilor private referitoare la probleme şi practici curente în exercitarea şi protecţia drepturilor de proprietate intelectuală.

About Ionel Bostan

Ionel Bostan este publicist şi prozator – membru al Uniunii Scriitorilor (USR) şi Asociaţiei Jurnaliştilor din România (AJR). N.21 februarie 1962, Giurgeşti-Tg.Frumos, judeţul Iaşi. Studiază Economia şi Dreptul la Univ. „Al.I.Cuza” Iaşi. Profesor universitar din anul 2002.