S-a lansat apelul de cereri de finantare pentru Masura II.4 – Investitii productive in acvacultura

Pescuit-Acvacultura-280x250.jpg

Directia Generala Pescuit – Autoritatea de Management pentru POPAM (DGP-AMPOPAM) anunta lansarea sesiunii pentru depunerea cererilor de finantare, in cadrul Programului Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014-2020: Prioritatea Uniunii Europene 2 – Stimularea acvaculturii durabile din punctul de vedere al mediului, eficiente din punctul de vedere al utilizarii resurselor, inovatoare, competitive si bazate  pe cunoastere Masura II. 4 – Investitii productive in acvacultura – cresterea eficientei energetice, energie regnerabila.

Status: INACTIV
Depunere pana la: 27.01.2017
Suma maxima: 15.652.300,97 lei

Obiectiv

Obiectivul general al acvaculturii il reprezinta imbunatatirea viabilitatii economice a intreprinderilor, garantarea sigurantei si sanatatii alimentare, construirea de avantaje competitive pentru acest sector.

Obiectivul specific al Masurii II.4 vizeaza protejarea si refacerea biodiversitatii acvatice si imbunatatirea ecosistemelor legate de acvacultura si promovarea unei acvaculturi eficiente din punctul de vedere al utilizarii resurselor.

Masura II.4 promoveaza investitiile care sporesc eficienta energetica si conversia intreprinderilor din domeniul acvaculturii la sursele de energie regenerabile.

Masura II.4 include tipuri de investitii care vizeaza modernizarea intreprinderilor existente din domeniul acvaculturii.

Beneficiari

Intreprinderile cu activitate economica din domeniul acvaculturii.

In cadrul acestui apel, un solicitant poate depune o singura cerere de finantare.

Activitatile finantate

Investitii privind modernizarea fermelor.

Bani primiti pentru implementarea proiectului

Cuantumul sprijinului financiar neramabursabil acordat in cadrul acestei Cereri de finantare este de:

– 50% din valoarea eligibila a proiectului (inclusiv TVA eligibil) pentru microintreprinderi, intreprinderi mici, mijlocii si ONG-uri cu activitate economica in domeniul acvaculturii;
– 30% din valoarea eligibila a proiectului (inclusiv TVA eligibil) pentru intreprinderile mari. Pentru implementarea proiectului, beneficiarul se va angaja sa asigure o cofinantare in procent de minim 50%, respectiv 70% (functie de incadrarea in categoria de IMM) din valoarea eligibila a proiectului.

Cofinantarea investitiei de catre beneficiar poate fi realizata prin mai multe modalitati: aport in natura, aport in numerar constituit de beneficiar, surse de finantare (credit bancar) sau combinatii dintre acestea.

In situatia in care beneficiarul alege sa asigure cofinantarea prin aport in natura aceasta trebuie dovedita si depusa odata cu cererea de finantare, fie la valoarea totala a procentului de cofinantare, fie intr-un cuantum de minim 20% din aceasta.

Pentru proiectele la care valoarea contributiei in natura depaseste cota procentuala stabilita pentru contributia proprie a beneficiarului, sprijinul financiar nerambursabil va fi diminuat cu cota procentuala ce depaseste contributia proprie.

Daca contributia in natura nu asigura valoarea totala a cofinantarii, aceasta poate fi completata pana la valoarea totala prin aport in numerar.

Valoarea maxima eligibila aferenta unui proiect este de 1.575.175 lei (echivalentul a 350.000 EURO la cursul de schimb INFOREURO de 4,5005 LEI/EUR, valabil in luna noiembrie 2016). In cadrul acestor valori este inclus TVA –ul doar in cazul solicitantilor neplatitori de TVA. Pentru solicitantii platitori de TVA, in cadrul plafonului nu este inclus TVA-ul.

Valoarea minima eligibila aferenta unui proiect este de 22.502,5 lei (echivalentul a 5.000 EURO la cursul de schimb INFOREURO de 4,5005 LEI/EUR, valabil in luna noiembrie 2016).

Buget

Alocarea financiara totala pentru prezentul apel: 15.652.300,97 lei, din care Alocare financiara pentru ITI DD: 3.130.460,19 lei

Contributia FEPAM in cadrul operatiunii este de 75%, iar contributia publica nationala este de 25% (valoarea totala a finantarilor, fara TVA).

Solicitanti eligibili

Categoriile de solicitanti eligibili care pot accesa fonduri nerambursabile sunt intreprinderile care au ca obiect de activitate inregistrat – Cod CAEN 0321 – „Acvacultura maritima” sau 0322 – „Acvacultura in ape dulci”.

Sunt eligibile numai intreprinderile care au istoric de functionare in domeniul acvaculturii (cel putin 2 ani de functionare).

Pentru a fi eligibili in vederea obtinerii finantarii pentru Masura II.4 – Investitii productive in acvacultura – cresterea eficientei energetice, energie regenerabila, solicitantii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

– Sa aiba obiect de activitate inregistrat – Cod CAEN 0321 – „Acvacultura maritima” sau 0322 – „Acvacultura in ape dulci”, au minim 2 ani de functionare si nu se afla in proces de lichidare, fuziune, reorganizare, faliment;
– Se incadreaza in una din categoriile de mai jos:
• Microintreprindere: au pana la 9 salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala < 2 mil.Euro sau detin active totale de pana la 2 mil. Euro, echivalent in lei;
• Intreprindere mica: au intre 10-49 de salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala < 10 mil. Euro sau detin active totale de pana la 10 mil. Euro, echivalent in lei;
• Intreprindere mijlocie: au intre 50-249 de salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala < 50 mil. Euro, echivalent in lei, sau detin active totale care nu depasesc echivalentul in lei a 43 mil. Euro;
• Intreprindere mare: avand peste 250 si realizeaza o cifra de afaceri anuala > 50 mil. Euro, echivalent in lei.
– Nu este inregistrat in Registrul debitorilor MADR AM POP/AM POPAM, pentru POP 2007 – 2013 si POPAM 2014-2020 in calitate de DEBITOR,
– Nu se afla in situatiile prevazute la Art.10 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014;
– Nu inregistreaza in anul financiar anterior un bilant negativ (capitaluri negative). Se vor accepta bilanturi negative in cazul in care solicitantul face dovada ca situatia provine in urma unui proces investitional pentru implementarea unui proiect prin fonduri europene sau a suferit din cauza calamitatilor in ultimii 2 ani, precedenti depunerii Cererii de finantare.

Atentie! Solicitantii care isi incep activitatea in domeniul acvaculturii nu sunt eligibili pentru aceasta masura.

Eligibilitatea proiectului

Pentru a fi eligibil proiectul trebuie sa intruneasca cumulativ urmatoarele conditii:

1) sa fie implementat pe teritoriul Romaniei;
2) sa contina activitatile/cheltuieli eligibile prezentate in prezentul ghid;
3) activitatile pentru care se solicita sprijin financiar nerambursabil in Cererea de finantare nu trebuie sa faca obiectul unei alte finantari din fonduri publice nationale sau ale Uniunii Europene, in ultimii 5 ani;
4) valoarea maxima eligibila aferenta unui proiect se incadreaza in plafonul stabilit prin anuntul de lansare a apelului; 5) suma solicitata ca sprijin financiar nerambursabil trebuie sa respecte intensitatea ajutorului financiar specific statutului fiecarui solicitant;
6) durata maxima de implementare a proiectului – 24 luni;

Activitati eligibile

Sprijinul se acorda pentru modernizarea intreprinderilor existente din domeniul acvaculturii privind utilizarea surselor regenerabile de energie, precum si eficienta energetica.

In cazul proiectelor care presupun producerea de energie din surse regenerabile, energia electrica astfel obtinuta va fi destinata exclusiv consumului propriu sau pentru compensarea consumului de energie din Sistemul Energetic National. In cazul in care operatiunile constau in investitii in echipamente sau infrastructura prin care se asigura indeplinirea cerintelor viitoare privind mediul, sanatatea umana sau animala, igiena sau bunastarea animalelor prevazute de dreptul Uniunii, se poate acorda sprijin pana la data la care aceste cerinte devin obligatorii pentru intreprinderile in cauza.

Sprijinul nu se acorda operatiunilor care vizeaza transferul dreptului de proprietate asupra unei intreprinderi;

In cadrul masurii sunt obligatorii:
• activitatile de informare si publicitate;
• activitatea de auditare a proiectului.

Cheltuieli eligibile
1.    Cheltuieli pentru amenajarea terenului.
2.    Asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
3.    Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
4.    Cheltuieli pentru investitia de baza
5.    Cheltuieli cu organizarea de santier
6.    Comisioane, cote, taxe
7.    Cheltuieli diverse si neprevazute
8.    Cheltuieli salariale
9.    Cheltuieli cu auditarea proiectului;
10.    Cheltuieli cu informarea si publicitatea;
11.    Cheltuieli pentru probele tehnologice si teste si predare la beneficiar
12.    Contributie in natura
13.    Cheltuieli cu achizitionarea semnaturii digitale pentru MySMIS2014 (active necorporale)

Cheltuieli neeligibile
Cheltuielile cu achizitia constructiilor NU sunt eligibile.
Cheltuielile cu achizitia terenului NU sunt eligibile.
Cheltuielile cu amortizarea NU sunt eligibile.
Cheltuielile cu leasing-ul NU sunt eligibile.

Data de la care pot fi depuse cereri de finantare: 28.11.2016

Data pana la care pot fi depuse cereri de finantare: 27.01.2017, ora 14:30

In cadrul prezentului apel de proiecte, cererile de finantare si documentele anexate vor fi introduse si respectiv atasate on line cu semnatura electronica in aplicatia electronica MySMIS2014.

In cadrul prezentului apel este alocata suma de 15.652.300,97 lei (echivalentul a 3.477.902,67 EURO la cursul de schimb INFOREURO de 4,5005 LEI/EUR, valabil in luna noiembrie 2016). Din aceasta suma, pentru teritoriul acoperit de ADI ITI Delta Dunarii este alocata suma de 3.130.460,19 lei.

Durata minima de implementare a proiectului: 1 luna.

DOCUMENTATIE

Puteti descarca urmatoarele documente utile:

Website-ul programului

Ghidul solicitantului

Anexe

 

Finantator: FEPAM + contributie nationala
Sursa: AM Peste

[caseta-final-fise]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.