Se depun cererile de finantare pentru Masura II. 2 – Investitii productive in acvacultura

pesti_crap.jpg

Directia Generala de Pescuit – Autoritatea de Management pentru POPAM (DGP-AMPOPAM) anunta lansarea sesiunii pentru depunerea cererilor de finantare, in cadrul POPAM 2014 – 2020 – Masura II. 2 – Investitii productive in acvacultura. Obiectivul specific 2.2 – Sporirea competivitatii si a viabilitatii intreprinderilor din sectorul acvaculturii, inclusiv imbunatatirea sigurantei sau a conditiilor de lucru, in special ale IMM-urilor.

Status: INACTIV
Depunere: 17.10.2016
Suma maxima: 86.360.391,51 lei

Obiectivul specfic al Masurii II.2 vizeaza sporirea competivitatii si a viabilitatii intreprinderilor din sectorul acvaculturii, inclusiv imbunatatirea sigurantei sau a conditiilor de lucru, in special a IMM-uilor.

Masura II.2 include toate tipurile de investitii legate de valoare adaugata a produselor, cresterea productiei si a eficientei resurselor, inclusiv tratarea deseurilor,si activitati complementare legate de activitatile de baza de acvacultura ale intreprinderilor. Masurile de investitii se pot combina cu cele de sanatate animala, in vederea reducerii expunerii la risc a productiei. Totodata, se va sprijini introducerea in acvacultura de specii cu valoare economica ridicata, in special din ihtiofauna autohtona, cum ar fi pastrav, salau, calcan, stiuca, lin, crap, sturion (inclusiv polyodon), moluste, somn european.

Valoarea maxima si minima a proiectului si perioada de implementare

In cadrul prezentului apel este alocata suma de 86.360.391,51 lei (echivalentul a 19.369.831 EURO la cursul de schimb INFOREURO de 4,4585 LEI/EUR, valabil in luna august 2016). Din aceasta suma, pentru teritoriul acoperit de ADI ITI Delta Dunarii este alocata suma de 23.680.019,35 lei.

Valoarea maxima eligibila aferenta unui proiect este de 17.834.000 lei (echivalentul a 4.000.000 EURO la cursul de schimb INFOREURO de 4,4585 LEI/EUR, valabil in luna august 2016).

Valoarea minima eligibila aferenta unui proiect este de 22.292,5 lei (echivalentul a 5.000 EURO la cursul de schimb INFOREURO de 4,4585 LEI/EUR, valabil in luna august 2016).

Durata minima de implementare a proiectului: 1 luna.

Solicitanti eligibili

Intreprinderile si ONG-urile cu activitate economica din domeniul acvaculturii.

Categoriile de solicitanti eligibili care pot accesa fonduri nerambursabile pe aceasta masura:

 • Persoana fizica autorizata (infiintata in baza OUG nr. 44/2008, cu modificarite si completarite ulterioare);
 • Intreprinderi individuale (infiintate in baza OUG nr. 44/2008, cu modificarite si completa’rile ulterioare);
 • Intreprinderi familiale (infiintate in baza OUG nr. 44/2008, cu modificarite si completarite utterioare);
 • Societate in nume colectiv – SNC (infiintata in baza Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarite si completarite ulterioare);
 • Societate in comandita simpla SCS (infiintata in baza Legii nr. 31/ 1990 republicata, cu modificarite si completarite ulterioare);
 • Societate in comandita pe actiuni – SA (infiintata in baza Legii nr. 31/ 1990 republicata, cu modificarile si comptetarite ulterioare);
 • Societate in comandita pe actiuni – SCA (infiintata in baza Legii nr. 31/ 1990 republicata, cu modificarite si completarite ulterioare);
 • Societate cu raspundere timitata – SRL (infiintata in baza Legii nr. 31/ 1990 republicata, cu modificarite si completarite ulterioare);
 • Asociatii constituite conform prevederilor 0G nr. 26/2000 cu modificarile si completarile ulterioare, care desfasoara activitate economica;

Activitati eligibile

 • investitii productive in acvacultura;
 • investitii in diversificarea productiei de acvacultura si a speciilor de cultura;
 • investitii in modernizarea unitatilor de acvacultura, inclusiv imbunatatirea conditiilor de lucru si de siguranta a lucrarilor in domeniul acvaculturii;
 • investitii in imbunatatirea si modernizarea referitoare la sanatatea si bunastarea animalelor, inclusiv achizitionarea de echipamente in scopul de a proteja fermele impotriva animalelor salbatice de prada;
 • investitiile care vizeaza sporirea calitatii sau a valorii produselor de acvacultura;
 • investitii in refacerea iazurilor sau a lagunelor existente utilizate pentru acvacultura prin indepartarea malului sau investitiile menite se previna depunerea malului;
 • investitii in diversificarea veniturilor obtinute de intreprinderile din domeniul acvaculturii prin dezvoltarea unor activitati complementare.

Cheltuieli eligibile

 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului;
 2. Asigurarea unitatilor necesare obiectivului;
 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica;
 4. Cheltuieli pentru investitia de baza;
 5. Cheltuieli pentru organizarea pe santier;
 6. Comisioane, cote, taxe;
 7. Cheltuieli diverse si neprevazute;
 8. Cheltuieli cu amortizarea;
 9. Cheltuieli cu leasing-ul;
 10. Cheltuieli salariale;
 11. Cheltuieli cu auditarea proiectului;
 12. Cheltuieli cu informarea si publicitatea;
 13. Cheltuieli pentru probele tehnologice si teste si predare la beneficiar;
 14. Contributie in natura;
 15. Cheltuieli pentru semnatura electronica MySMIS 2014 (activ necorporal).

Sunt eligibile cheltuielile efectuate prin:

 • Obtinerea si amenajarea terenului;
 • Asigurarea utilitatilor necesare;
 • Proiectare si asistenta tehnica;
 • Investitia de baza, inclusiv cheltuieli pentru achizitia de constructii;
 • Alte cheltuieli;
 • Cheltuieli cu echipa de implementare;
 • Cheltuieli pentru probele tehnologice si teste;
 • Cheltuieli pentru construirea de noi ferme de acvacultura;
 • Cheltuieli pentru modernizarea si reabilitarea unitatilor de acvacultura prin investitii pentru refacerea digurilor, canalelor si infrastructurii de locuit, echipamente de pompare, construirea si modernizarea statiilor de reproducere;
 • Cheltuieli cu achizitia de echipamente pentru indepartarea malului sau menite sa previna depunerea malului;
 • Cheltuieli cu achizitia de unelte de pescuit;
 • Cheltuieli cu achizitia de ambarcatiuni pentru furaje, recolatrea si transportul pestelui;
 • Cheltuieli pentru achizitionarea de echipamente si instalatii pentru producerea furajelor;
 • Cheltuieli pentru construirea si dotarea de microunitati de procesare cu conditia ca metria prima s aprovina din productie proprie;
 • Cheltuieli pentru construirea sau amenajarea unui centru de vanzare (magazin) catre consumatorii finali;
 • Cheltuieli pentru realizarea/amenajarea de capacitati de depozitare a pestelui si a subproduselor din peste, prin investitii noi sau adaptarea/modernizarea unor cladiri existente;
 • Cheltuieli pentru realizarea de drumuri si platforme tehnolgice din interiorul fermelor de acvacultura;
 • Cheltuieli pentru construirea si/sau modernizarea depozitelor de furaje;
 • Cheltuieli cu achizitionarea de echipamente in scopul de a proteja fermele impotriva animalelor salbatice de prada;
 • Cheltuieli cu amenajarea de standuri si pontoane pentru pescuitul recreativ-sportiv;
 • Cheltuieli cu achizitia de ambracatiuni cu destinatie recreativa;
 • Cheltuieli pentru investitii necesare pescuitului recreativ – portiv pe ambarcatiuni;
 • Cheltuieli pentru restaurant cu specific pescaresc pe raza orasului sau comunei unde se afla unitatea de acvacultura:
  a) cheltuieli pentru investitii noi;
  b) cheltuieli pentru adaptarea/modernizarea unor cladiri existente;
  c) cheltuieli cu achizitia de dotari specifice restaurantelor.
 • Cheltuieli pentru amenajarea spatiilor de cazare in interiorul fermei, in legaura cu pescuitul recreativ-sportiv:
  a) cheltuieli pentru investitii noi;
  b) cheltuieli pentru adaptarea/modernizarea unor cladiri existente;
  c) cheltuieli cu achizitia de dotari specifice spatiilor de cazare.
 • Cheltuieli pentru realizarea de marcaje de orientare si de promovare a turismului pentru pescuitul recreativ-sportiv;
 • Cheltuieli cu amenajarea unor spatii pentru activitati educationale;
 • Cheltuieli necesare desfasurarii de activitati educative care privesc pescuitul;
 • Cheltuieli necesare realizarii de tabere tematice pentru copii in zonele de pescuit;
 • Cheltuieli pentru construirea de observatoare in vederea studierii pasarilor acvatice;
 • Cheltuieli cu achizitioanarea de mijloace de transport pentru transportul pestelui viu, pestelui proaspat, a produselor rezultate in urma procesarii si aprovizionarea cu materii prime, care sa fie folosite pentru unitatea de acvacultura;
 • Cheltuieli pentru achizitionarea de tehnologii noi si know-how;
 • Cheltuieli pentru achizitionarea de masini, utilaje (inclusiv utilaje agricole) si echipamente folosite la intretinerea bazinelor, digurilor, barajelor, canalelor din cadrul fermei de acvacultura;
 • Cheltuieli cu achizitionarea de utilaje si echipamente pentru mentinerea si monitorizarea in conditii optime a biomediului acvatic;
 • Cheltuieli cu achizitionarea de echipamente si instalatii pentru colectarea si gestionarea desurilor din unitatile de acvacultura;
 • Cheltuieli privind achizitionarea de software si sisteme de monitorizare;
 • Cheltuieli privind primele de asigurare a investiiilor pentru perioada de implementare (executie) a proiectului;
 • Cheltuieli pentru investitii in producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile in cadrul fermei, ca si componenta secundara in cadrul unui proiect de investitii, iar energia obtinuta va fi destinata exclusiv consumului propriu, nu mai mult de 10% din totalul costurilor eligibile ale proiectului.

In cadrul prezentului apel de proiecte, cererile de finantare si documentele anexate vor fi introduse si respectiv atasate online cu semnatura electronica in aplicatia electronica MySMIS2014, disponibila la adresa web http://www.fonduri-ue.ro/mysmis, pana 07.10.2016, ora 14.30.

Pentru a beneficia de consultanta pentru depunerea proiectelor completati un formular aici.

DOCUMENTATIE

Puteti descarca urmatoarele documente utile:

Website-ul programului

Ghidul solicitantului

Anexe

Finantator: Uniunea Europeana
Sursa: AM PESTE

[caseta-final-fise]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.