Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea investitiilor care promoveaza dezvoltarea regionala prin utilizarea tehnologiilor noi si crearea de locuri de munca

investitii-ajutor-de-stat-it.jpg

Sprijinirea investitiilor care promoveaza dezvoltarea regionala prin utilizarea tehnologiilor noi si crearea de locuri de munca

Status: INACTIV
Depunere pana la: 26.05.2014
Buget total: 600 milioane lei

Criterii de eligibilitate

1. Investitie initiala in Romania, in unul din urmatoarele domenii de activitate:

 • Industria prelucratoare, cu exceptia: Fabricarea bauturilor si Fabricarea produselor din tutun
 • Productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat
 • Activitati de editare produse software
 • Telecomunicatii
 • Activitati de servicii in tehnologia informatiei
 • Activitati de servicii informatice
 • Cercetare-dezvoltare

investitii2. Investitii inovative sau investitii care includ o componenta ITC de minim 20% din valoarea planului de investitii
3. Crearea a cel putin 200 de locuri de munca in cel mult 3 ani de la data declansarii investitiei si mentinerea acestora pe o perioada de minimum 5 ani de la data efectuarii primei plati a ajutorului de stat aferent fiecarui loc de munca nou creat

Nota: Criteriile de eligibilitate sunt cumulative

Perioada de valabilitate a schemei (emitere acorduri pentru finantare): 2012-2013

Plata ajutorului de stat: 2013-2018

Bugetul total maxim: 440 mil (echivalentul a 100 mil euro)

Nivel maxim ajutor acordat:

 • Bucuresti-Ilfov max. 22,5 mil euro
 • Alte regiuni max. 28,125 mil euro

Intensitate maxima:

 • Bucuresti-Ilfov 40% din valoarea salariilor noilor angajati
 • Alte regiuni 50% din valoarea salariilor noilor angajati

Ajutorul de stat se acorda daca are un efect stimulativ, respectiv documentatia depusa de intreprindere trebuie sa demonstreze indeplinirea unuia sau a mai multor dintre urmatoarele criterii:
a) o crestere substantiala a dimensiunii investitiei/activitatii ca urmare a acordarii ajutorului;
b) o crestere substantiala a domeniului de aplicare a investitiei/activitatii ca urmare a acordarii ajutorului;
c) o crestere substantiala a valorii totale a costurilor suportate de intreprindere pentru proiect/activitate ca urmare a acordarii ajutorului;
d) o crestere substantiala a ritmului de finalizare a investitiei/activitatii in cauza;
e) investitia nu ar fi fost realizata in regiunea asistata in cauza in absenta acordarii ajutorului.

Plata ajutorului de stat se face pe baza unei cereri de plata a ajutorului de stat conform Anexei nr. 4 la prezenta hotarare, depusa de catre intreprindere la registratura generala a Ministerului Finantelor Publice, prin reprezentant sau prin posta cu confirmare de primire. intr-un an calendaristic, intreprinderea poate depune o singura cerere de plata a ajutorului de stat.

Cererea de plata a ajutorului de stat este insotita de:
a) decont insotit de documentele justificative conform formularului prevazut in Anexa nr. 5 la prezenta hotarare;
b) stadiul crearii si mentinerii locurilor de munca conform formularului prevazut in Anexa nr. 6 la prezenta hotarare;
c) stadiul realizarii/mentinerii, dupa caz, a investitiei initiale conform formularului prevazut in Anexa nr. 7, respectiv Anexa nr. 8 la prezenta hotarare;
d) realizarea contributiei intreprinderii la dezvoltarea regionala conform formularului prevazut in Anexa nr. 9 la prezenta hotarare;
e) scrisoare de garantie bancar, conform prevederilor art. 2, lit. n);
f) situatii financiare aferente ultimului exercitiu financiar incheiat, inregistrate la autoritatile competente, in copie;
g) certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata catre bugetul general consolidat, inclusiv pentru punctele de lucru, fara debite restante, in original sau in copie legalizata;
h) certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata catre bugetul local, inclusiv pentru punctele de lucru, fara debite restante in original sau in copie legalizata;
i) cerere de deschidere cont la Trezoreria Statului in a carei raza isi are domiciul fiscal intreprinderea, pentru cod IBAN 50.70 “Disponibil din subventii si transferuri”, in copie;
j) opis cu documentele anexate cererii de plata a ajutorului de stat.

Prima plata a ajutorului de stat ulterioara finalizarii investitiei este conditionata de transmiterea de catre intreprindere a unui raport de expertiza tehnica elaborat de un expert independent din care sa rezulte ca investitia a fost realizata conform planului de investitii cu indeplinirea conditiilor prevazute la art. 7, alin. 1 lit b) in conformitate cu documentatia care a stat la baza emiterii acordului pentru finantare.

Plata ajutorului de stat se efectueaza dupa verificarea la fata locului, de catre reprezentantii Ministerului Finantelor Publice, a veridicitatii si conformitatii declaratiilor si a documentelor aferente cheltuielilor efectuate de intreprindere conform prevederilor prezentei scheme.

Plata ajutorului de stat nu poate face obiectul unor plati compensatorii.

Virarea efectiva a ajutorului de stat se face de catre Ministerul Finantelor Publice, in termen de maximum 45 de zile lucratoare de la data la care cererea de de plata a ajutorului de stat este considerata completa in sensul prevederilor prezentei scheme, in contul 50.70 “Disponibil din subventii si transferuri”, deschis la unitatea Trezoreriei Statului in a carei raza isi are domiciliul fiscal intreprinderea beneficiara de ajutor de stat.

Finantator: Ministerul Finantelor Publice | Uniunea Europeana
Sursa: Ministerul Finantelor Publice

DOCUMENTATIE

Puteti descarca urmatoarele documente utile:

 HG schema de ajutor de stat

[caseta-final-fise]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.