Schimbul de informații în combaterea albirii fondurilor

În vederea îndeplinirii obiectului său de activitate, aşa cum este acesta prevăzut de Legea 656/2002 privind prevenirea și sancţionarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a actelor de terorism, Oficiul Naţional de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) pune un accent deosebit pe dezvoltarea cooperării internaţionale. Acest tip de cooperare presupune realizarea schimbului de informaţii financiare cu instituţiile străine similare, în scopul soluţionării cu operativitate a analizelor financiare. Astfel, ONPCSB, în calitate Unitate de Informaţii Financiare (UIF) a României, realizează schimbul de informaţii operativ cu alte UIF-uri din străinătate prin intermediul a două sisteme IT securizate, administrate de Biroul FIU.NET (la nivel european) şi de Grupul Egmont (organizaţie internaţională de profil).

În planul prevenirii și sancţionării spălării banilor, precum și în cel al instituirii unor măsuri de prevenire și combatere a actelor de terorism operează mai multe norme europene. Între acestea regăsim Directiva PE și a Consiliului 2005/60/CE privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanţării terorismului și Decizia Consiliului 2000/642/JAI vizînd cooperarea între UIF-urile Statelor Membre privind schimbul de informaţii. Se adaugă și Decizia Consiliului 2007/125/JHA privind înfiinţarea Programului pentru Prevenirea şi Lupta împotriva criminalităţii, ca parte integrantă a Programului Securitatea şi Apărarea Libertăţilor. Reţeaua FIU.NET a fost realizată în baza Acordului de Subvenţie dintre Comisia Europeană şi Ministerul olandez al Justiţiei (Proiectul PHARE Regional 2003-2005). Unitatea de Informaţii Financiare (UIF) din România  – ONPCSB – a devenit membru al Reţelei FIU.NET în anul 2004. În scopul asigurării continuităţii participării sale la Platforma FIU.NET, ONPCSB a semnat, în data de 29 octombrie 2007, pentru participarea la Proiectul Direcţiei Generale Justiţie, Libertate, Securitate, Acţiunea “Dezvoltarea FIU.NET 2007-2009”. Scopul Proiectului, finanţat în proporţie de 70% de Comisia Europeană, a fost acela de a conecta toate cele 27 de UIF-uri, permiţînd un schimb de informaţii cît mai eficient, dar şi sincronizarea activităţii UIF-urilor. Astăzi FIU.NET a devenit primul şi cel mai avansat instrument pentru manevrarea, monitorizarea şi supravegherea unui volum mare de informaţii financiare, care fac obiectul schimburilor între UIF-urile din Statele Membre. Potrivit Acordului FIU.NET, România a făcut parte din Consiliul Partenerilor, statut ce i-a conferit drept de vot și puteri decizionale în derularea Proiectului. Ca partener, ONPCSB achita o contribuţie anuală de 28.889 euro, suma reprezentînd taxa de participare de 23.889 euro şi taxa de utilizator de 5.000 de euro. Începînd cu 2009, în contextul constrîngerilor bugetare, ONPCSB a optat pentru a păstra doar calitatea de utilizator. În acest context, contribuţia financiară este redusă de la 45.714,34 Euro – corespunzătoare calității de partener – la 5.000 Euro – aferent statutului de utilizator. În schimb, obiectivul rămîne în continuare acela de a îmbunătăţi eficienţa efortului UE în prevenirea spălării banilor şi a finanţării terorismului, prin dezvoltarea pe mai departe a sistemului computerizat existent. Să amintim și faptul că ONPCSB a reiterat recent și angajamentul de a activa, în continuare, ca membru al Grupului Egmont (din care face parte din anul 2000). Acesta este o asociaţie profesională internaţională a UIF-lor, creată în anul 1995, care asigură cadrul de eficientizare a cooperării privind schimbul de informaţii, instruire, schimb de experienţă şi de know-how în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism. În prezent, Grupul Egmont are 116 membri, iar – în baza Principiilor privind schimbul de informaţii între UIF-uri – a fost creată o reţea securizată de schimb de informaţii – ESW – care asigură protecţia şi confidenţialitatea datelor şi informaţiilor transmise între părţi. De reținut că pînă în anul 2008 Grupul Egmont a funcţionat cu sprijinul FINCEN – Unitatea de Informaţii Financiare a SUA – ca administrator al reţelei ESW. Însă, începînd cu luna iulie 2008, au fost colectate contribuţii financiare din partea UIF-rilor care şi-au exprimat acordul de păstrare a calităţii de membru al Grupului şi, implicit, de asumare a obligaţiilor financiare impuse. Să mai spunem că, în ceea ce priveşte implicaţiile financiare asumate de România, apare obligativitatea plății cotizaţiei anuale în valoare de 4000 USD.

About Ionel Bostan

Ionel Bostan este publicist şi prozator – membru al Uniunii Scriitorilor (USR) şi Asociaţiei Jurnaliştilor din România (AJR). N.21 februarie 1962, Giurgeşti-Tg.Frumos, judeţul Iaşi. Studiază Economia şi Dreptul la Univ. „Al.I.Cuza” Iaşi. Profesor universitar din anul 2002.