POP: Masura III.1 Cresterea gradului de ocupare a fortei de munca si sporirea coeziunii teritoriale pentru acordarea fondurilor nerambursabile pentru pescuit si acvacultura – depunere cereri finantare

pescari.jpg

Directia Generala Pescuit – Autoritatea de Management pentru POPAM (DGP-AMPOPAM) a lansat sesiunea a II-a de primire cereri de finantare pentru urmatoarea masura pentru acordarea fondurilor nerambursabile pentru pescuit si acvacultura conform POPAM 2014-2020.

Status: INACTIV
Depunere: 03.06.2016
Buget: 782.257,00 Euro

Obiectiv specific 4: Promovarea cresterii economice, a incluziunii sociale si a crearii de locuri de munca si furnizarea de sprijin pentru cresterea sanselor de angajare si a mobilitatii fortei de munca in cadrul comunitatilor costiere si interioare, dependente de pescuit si acvacultura, inclusiv diversificarea.

Cine poate solicita sprijin pregatitor:

Pentru a fi eligibil in vederea acordarii sprijinului pregatitor, trebuie sa va incadrati in una din urmatoarele categorii:

  • sunteti intr-un parteneriat public – privat cu o personalitate juridica format din reprezentanti ai intereselor economice sau sociale in zona, printre care sa se regaseasca cel putin o organizatie de producatori din domeniul acvaculturii/pescuitului sau o asociatie de cel putin 20 de pescari comerciali sau cel putin trei unitati de acvacultura in zona de pescuit sau acvacultura. Membrii privati si ONG-urile trebuie sa repreztinte minim 51% din totalul membrilor, atat la nivelul parteneriatului cat si la nivel decizional. La nivel decizional, nici autoritatile publice, astfel cum sunt definite conform normelor nationale, niciun singur grup de interese nu detine mai mult de 49% din drepturile de vot;
  • sunteti o persoana juridica publica sau privata, semnatara a unui Acord de parteneriat public-privat autentificat de notar, prin care ati fost desemnat sa reprezentati acel parteneriat, pentru aspectele administraive si financiare, in calitate de solicitant al sprijinului pegatitor prin Cererea de finantare depusa in cadrul POPAM 2014 – 2020. Partenerii trebuie sa fie reprezentanti ai intereselor sociale sau economice din zona de pescuit si acvacultura, printre care sa se regaseaca cel putin o organizatie de producatori din domeniul acvaculturii/pescuitului sau o asociatie de pescari cu cel putin 20 de pescari comerciali sau cel putin 3 unitati de acvacultura. Membrii privati si ONG-urile trebuie sa repreztinte minim 51% din totalul membrilor, atat la nivelul parteneriatului cat si la nivel decizional. La nivel decizional, nici autoritatile publice, astfel cum sunt definite conform normelor nationale, niciun singur grup de interese nu detine mai mult de 49% din drepturile de vot.

Alocarea financiara
Suma alocata pentru depunerea cererilor de finantare pentru infiintarea/consolidarea parteneriatelor public-private si elaborarea strategiilor de dezvoltare locala integrata a zonelor pescaresti este de 782.257,00 euro (FEPAM + BN).

Eligibilitatea Proiectului

Pentru a fi eligibil proiectul trebuie sa intruneasca cumulativ urmatoarele conditii:
1) sa fie implementat pe teritoriul Romaniei;
2) sa contina activitatile/cheltuieli eligibile prezentate in Ghidul solicitantului.
3) activitatile/cheltuielile pentru care se solicita sprijin pregatitor in Cererea de finantare nu trebuie sa faca obiectul unei alte finantari din fonduri publice nationale sau ale uniunii;
4) rezultatul verificarii etapei de eligibilitate este pozitiv;
5) activitatile/cheltuielile pentru care se solicita sprijin pregatitor in Cererea de finantare se incadreaza in perioada de implementare a proiectului stabilita de AM POPAM

Intensitatea ajutorului financiar pentru sprijinul pregatitor este de 100%

Valoarea totala maxima nerambursabila alocata unei cereri de finantare pentru sprijin pregatitor este de:

  • 20.000 Euro valoare totala eligibila pentru parteneriatele public-private cu sau fara personalitate juridica, care au primit finantare nerambursabila prin POP 2007 – 2013;
  • 25.000 Euro valoare totala eligibila pentru parteneriatele public-private cu sau fara personalitate juridica, care nu au primit finantare nerambursabila prin POP 2007 – 2013;

Sprijinul pregatitor se acorda in doua transe:

1) prima transa (50%) in avans, dupa semnarea contractului de finantare nerambursabila;
2) a 2-a transa (50%) dupa depunerea strategiei de dezvoltare locala integrata a zonelor pescaresti si declararea acesteia ca eligibila.

Cererile se depun in perioada 13.05.2016 – 03.06.2016.

Depunerea proiectelor se va face la sediile Compartimentele Regionale POPAM, intre orele 8:30 si 16:30.

Cei care cer sprijinul financiar trebuie sa indeplineasca cerintele de conformitate si eligibilitate prevazute de Ghidul Solicitantului corespunzator masurii. Pentru a fi selectat in vederea finantarii proiectul trebuie sa indeplineasca criteriile prevazute de Ghidul Solicitatntului pentru MAsura III.1 – sesiunea a II-a. Directia Generala Pescuit – AMPOMPAM va notifica in scris pe toti solicitantii privind rezultatul evaluarii cererilor de finantare depuse de catre acestia la sediile Comartimentelor Regionale.

DOCUMENTATIE

Puteti descarca urmatoarele documente utile:

Ghidul solicitantului

Website-ul programului

Anexe

Sursa: AM POP
Finantator: Uniunea Europeana/Guvernul Romaniei

[caseta-final-fise]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.