Se depun proiectele in cadrul Schemei de ajutor de stat GBER si de minimis aferenta masurii 4.2a

proiecte-PNDR.jpg

Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) a anuntat perioada de depunere a cererilor de finantare in cadrul primei sesiuni continue anuale pentru Schema de ajutor de stat GBER si de minimis aferenta submasurii 4.2a din PNDR 2020. Proiectele vor putea fi depuse online in perioada 16 august – 30 decembrie 2016.

Status: INACTIV
Depunere pana la: 30.12.2016
Suma maxima: 3.600.000/400.000 euro

SCOPUL schemei de ajutor de stat GBER „Stimularea dezvoltarii regionale prin realizarea de investitii pentru procesarea si marketingul produselor din sectorul pomicol in vederea obtinerii de produse neagricole”, aferenta Submasurii 4.2a „Sprijin pentru investitii in procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol” vizeaza imbunatatirea nivelului general de performanta al intreprinderilor, prin cresterea competitivitatii intreprinderilor care realizeza investitii in domeniile de interventii eligibile mentionate in Ghid.

Totodata, impreuna cu aceasta schema de ajutor de stat va putea fi accesata si o Schema de ajutor de minimis pentru „Sprijin pentru servicii de consultanta in vederea  implementarii proiectelor de investitii pentru procesarea si marketingul produselor din sectorul pomicol in vederea obtinerii de produse neagricole”.SCOPUL acordarii sprijinului de minimis este de a creste competitivitatea intreprinderilor prin realizarea de produse noi, cu valoare adaugata, fara a afecta insa concurenta pe piata interna si comertul intracomunitar intr-o masura contrara interesului comun.

Obiectivul general ale Schemei de Ajutor de Stat GBER (4.2a) „Stimularea dezvoltarii regionale prin realizarea de investitii pentru procesarea si marketingul produselor pomicole in vederea obtinerii de produse neagricole” vizeaza imbunatatirea nivelului general de performanta al intreprinderilor, prin cresterea competitivitatii celor care realizeaza investitii in sectoarele economice, eligibile.

OBIECTIVELE:

• Introducerea de noi tehnologii si procedee pentru obtinerea de noi produse  neagricole sau de o calitate superioara si deschiderea de noi piete interne, in special in contextul unor lanturi alimentare integrate;
• Cresterea calitatii produselor obtinute, a sigurantei alimentare si obtinerea de noi produse competitive, cu impact economic asupra procesarii ulterioare in intreprinderi, cu asigurarea  standardelor veterinare si de siguranta alimentara;
•  Crearea de noi locuri de munca.

Buget

Fondurile disponibile pentru Schema de ajutor de stat GBER aferenta submasurii 4.2a sunt de 3.600.000 euro, impartite astfel: 1.440.000 euro pentru DI 3A si 2.160.000 euro pentru DI 6A.

Fondurile disponibile pentru Schema de minimis aferenta submasurii 4.2a sunt de 400.000 euro, impartite astfel: 160.000 euro pentru DI 3A si 240.000 euro pentru DI 6A.

Beneficiari

•    Intreprinderile definite conform legislatiei nationale in vigoare;
•    Cooperativele, grupurile de producatori constituite in baza legislatiei nationale in vigoare.

Beneficiarii Submasurii – persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si familiale, societati comerciale, cooperative agricole, grupuri de producatori – pot obtine o rata a sprijinului public nerambursabil de maximum 50% din totalul cheltuielilor eligibile.

Astfel, pentru un proiect se pot obtine pana la 1,5 milioane euro, in functie de tipul intreprinderii si investitia propusa.

Printre cheltuielile finantate prin Schema GBER – pomicultura se numara:
•    Constructia, extindere, modernizarea si dotarea cladirilor realizate in scopul colectarii, conditionarii si/sau procesarii materiei prime provenite din sectorul pomicol mentionata;
•    Constructii destinate unei etape sau intregului flux tehnologic (colectare-depozitare (materie prima/produse)-sortare-conditionare-procesare-comercializare);
– infrastructura interna si utilitati, precum si bransamente si racorduri necesare proiectelor, sisteme supraveghere video pentru activitatea propusa prin proiect etc;
–  unitati mobile de procesare
 – pentru respectarea conditiilor de igiena, sanitar-veterinare si a fluxului tehnologic, sunt eligibile spatiile destinate personalului de productie: laboratoare, vestiare tip filtru pentru muncitori, spatiu pentru pregatirea si  servirea mese.

Dintre domeniile eligibile care pot face obiectul unei investitii finantate prin aceasta Schema de ajutor de stat putem mentiona fabricarea fructelor confiate, dar si a bauturilor alcoolice din fructe.

Schema de ajutor de minimis  „Sprijin pentru servicii de consultanta in vederea implementarii proiectelor de investitii pentru procesarea si marketingul produselor din sectorul pomicol in vederea obtinerii de produse neagricole” se adreseaza intreprinderilor, indiferent de forma de organizare, care au optat (la depunerea proiectului pe schema GBER) pentru finantarea costurilor generale ale proiectului prin schema de minimis si beneficiaza de sprijin financiar acordat prin schema GBER, aferenta submasurii 4.2a, adica au incheiat un contract de finantare cu AFIR.

Costurile generale ale proiectului reprezinta acele costuri necesare pentru pregatirea si implementarea proiectului, constand in cheltuieli pentru consultanta, proiectare, monitorizare si management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economica si de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor potrivit art. 45 din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1305/2013, precum si cele privind obtinerea avizelor si autorizatiilor necesare implementarii proiectelor, prevazute in legislatia nationala.

Cu alte cuvinte, aceasta Schema de minimis poate fi accesata doar de beneficiarii GBER in vederea acoperirii cheltuielilor generate de alcatuirea si implementarea proiectului.

In cadrul schemei de minimis valoarea finantarii nerambursabile nu poate depasi 200.000 euro/proiect. Valoarea  eligibila  a costurilor generale proiect este, dupa cum urmeaza:
a)   maximum 10% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile din GBER contractat, pentru proiectele de investitii care presupun constructii-montaj;
b)    maximum 5% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile din GBER contractat, pentru proiectele de investitii care nu prevad lucrari de constructii-montaj.

Sprijinul nerambursabil

Valoarea maxima a ajutorului acordat in cadrul  schemei GBER  nu poate depasi  plafonul maxim/ proiect dupa cum urmeaza:
 
Intreprinderi micro si mici (inclusiv forme asociative):
 – 600.000 euro pentru proiectele care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat;
 – 900.000 euro pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat*.
 
Intreprinderi mijlocii (inclusiv forme asociative):
 – 800.000 euro pentru proiectele care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat;
 – 1.100.000 euro pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat*.
 
Intreprinderi mari (inclusiv forme asociative):
 – 1.000.000 euro pentru proiectele care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat;
 – 1.500.000 euro pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat*.
 
Producerea de bauturi alcoolice:
Investitiile legate de producerea de bauturi alcoolice din produse agricole cuprinse in Anexa 1 la tratat vor fi sprijinite doar in cazurile microintreprinderilor si formelor asociative (grupuri de producatori si cooperative), iar sprijinul va fi limitat astfel:
 – 200.000 de euro pentru microintreprinderi;
 – 300.000 de euro pentru formele asociative (grupuri de producatori si cooperative).
 
Intensitatea sprijinului aferenta prezentei scheme este diferentiata pe regiuni de dezvoltare pentru intreprinderile mari, cooperativele, grupurile de producatori si IMM-urile care realizeaza investitii in aceste regiuni.
 
I.   Intensitatea maxima a ajutoarelor de stat acordate in cadrul prezentei scheme pentru intreprinderile mari, altele decat cooperative si grupuri de producatori care vizeaza producerea de bauturi alcoolice este:
•    40% in cazul regiunilor de dezvoltare precizate la art. 5 lit. a) – f);
•    35% in cazul regiunii prevazute la art. 5 lit. g) si pentru judetul- Ilfov;
•    15% pana la data de 31 decembrie 2017 pentru Bucuresti ;
•    10% in perioada 1 ianuarie 2018-31 decembrie 2020 pentru Bucuresti.
II.   Intensitatea maxima a ajutoarelor de stat acordate in cadrul prezentei scheme pentru cooperative si grupuri de producatori care vizeaza producerea de bauturi alcoolice si se incadreaza in categoria intreprinderilor mari, in perioada de programare aferenta PNDR 2014 – 2020este:
•    50% in cazul regiunilor de dezvoltare precizate la art. 5 lit. a) – f);
•    35% in cazul regiunii prevazute la art. 5 lit. g) si pentru judetul Ilfov;
•    15% pana la data de 31 decembrie 2017 pentru Bucuresti;
•    10% in perioada 1 ianuarie 2018-31 decembrie 2020 pentru Bucuresti.
III.   Intensitatile maxime ale ajutoarelor de stat prevazute la alin. (I) lit a), b), c) si d) si  alin (II), lit. b), c) si d) se majoreaza cu:
•    pana la 20 de puncte procentuale pentru intreprinderile mici, inclusiv microintreprinderi;
•    pana la 10 puncte procentuale pentru intreprinderile mijlocii, fara a depasi intensitatea maxima a ajutorului de 50%.
IV.   Prevederile punctului (III) sunt aplicabile inclusiv cooperativelor si grupurilor de producatori care se incadreaza in categoria IMM.
 
Pentru asigurarea cofinantarii private, solicitantii proiectelor selectate prin prezenta schema pot beneficia de instrumente financiare in conditiile detaliate in PNDR 2014-2020, care sa nu contina elemente de ajutor de stat sau de minimis.

Depunere

Depunerea cererilor de finantare pentru Schema de ajutor de stat GBER si de minimis aferenta submasurii 4.2a se va face online pe www.afir.info. In prima zi a sesiunii, 16.08.2016, proiectele pentru schemele GBER se depun incepand cu ora 09:00.

Termenul limita de depunere a Cererilor de Finantare pentru sesiunea de cereri de proiecte aplicabila Schemei GBER si Schemei de minimis aferente sM 4.2 este 30 decembrie 2016, ora 16:00.

Pentru a beneficia de consultanta pentru depunerea proiectelor completati acest formular.

DOCUMENTATIE

Puteti descarca urmatoarele documente utile:

Website-ul programului

Ghidul solicitantului

Anexe

Finantator: Uniunea Europeana
Sursa: AFIR

[caseta-final-fise]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.