Sprijin financiar de pana la 1.065.000 lei acordat pentru investitii pentru intreprinderile mici si mijlocii

Sprijin financiar de pana la 1.065.000 lei acordat pentru investitii pentru intreprinderile mici si mijlocii

Beneficiari eligibili:
Pot beneficia de alocare financiară nerambursabilă persoanele juridice care sunt întreprinderi mici sau mijlocii (aşa cum sunt definite în Legea 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare) care depun proiecte în cadrul prezentei scheme de finanţare şi care îndeplinesc următoarele condiţii specifice
1. sunt întreprinderi mici, cu un număr cuprins între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei la cursul euro din data 31 decembrie 2010.
sau
2. sunt întreprinderi mijlocii, cu un număr cuprins între 50 şi 249 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, echivalent în lei la cursul euro din data 31 decembrie 2010.
şi
3. sunt înfiinţate în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare sau al Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei.
4. Solicitantul îşi desfăşoară activitatea în România şi are codul/codurile CAEN aferente proiectului pentru care solicită finanţare nerambursabilă înscrise în certificatul constatator (codul/codurile CAEN pentru care solicită finanţare pot fi atât coduri CAEN principal cât şi alte coduri CAEN secundare înscrise în certificatul constatator în condiţiile descrise la cap. II.2.1.,şi II.2.2 din prezentul Ghid

Activitati eligibile:
În cadrul operaţiunii se finanţează următoarele activităţi:
– Crearea unei noi unităţi de producţie (fabrică/secţie/instalaţie);
– Extinderea unei unităţi existente pentru creşterea capacităţii de producţie;
– Diversificarea producţiei unui amplasament existent, prin lansarea de noi produse sau servicii;
– Modernizarea întreprinderii, inclusiv schimbări în procesul de producţie al unui amplasament existent; (ex: modernizare instalaţii, echipamente şi instalaţii înalt tehnologizate, automatizarea sau mecanizarea procesului de fabricaţie, introducerea de noi tehnologii de producţie) Echipamentele pentru protecţia mediului, reciclarea deşeurilor, tratarea apelor reziduale se finanţează numai în legătură cu investiţiile menţionate anterior;
– Achiziţionarea de bunuri intangibile, cum ar fi software, brevete, licenţe, know-how sau soluţii tehnice nebrevetate;
– Achiziţia de servicii de Consultanţă şi instruire specializată strict legate de activităţile de investiţii specificate anterior.

Termenul limita:
Apelul 4 de proiecte va ramane deschis pana pe data de 31.05.2012 ora 16,00.

5 thoughts on “Sprijin financiar de pana la 1.065.000 lei acordat pentru investitii pentru intreprinderile mici si mijlocii”

 1. Marian GHIONU spune:

  OI IMM informează solicitanţii de fonduri europene nerambursabile alocate în cadrul Operaţiunii 1.1.1.A2 – Sprijin financiar cu valoarea de până la 1.065.000 lei pentru investiţii în întreprinderile mici şi mijlocii, DMI 1.1, Axa Prioritară 1 a POS CCE, că prin Ordinul nr. 3006/22.11.2011, Ministrul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri a aprobat forma finală a Ghidului Solicitantului şi lansarea Cererii de Propuneri de Proiecte pentru anul 2011.

  Bugetul acestui apel de proiecte este de 611,6 mil. lei.

  Apelul de proiecte se lansează astăzi 22.11.2011 şi rămâne deschis până pe data de 31.05.2012 ora 16.00.
  Aplicaţia electronică de înregistrare on-line a proiectelor se va deschide pe data de 12.01.2012, ora 09.00.

  În intervalul 12.01.2012 ora 09.00 şi 31.05.2012 ora 16.00 se pot înscrie şi depune un număr nelimitat de proiecte. Toate proiectele depuse vor fi evaluate şi vor obţine un punctaj conform precizărilor din Ghidul Solicitantului, urmând ca alocarea financiară efectivă să se facă în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute de proiectele declarate eligibile şi avizate pentru finanţare de către AM POS CCE, până la nivelul bugetului alocat apelului.

  Puteţi accesa aici: Ghidul Solicitantului cu Formularele aferente şi Cererea de Propuneri de proiecte corespunzătoare apelului 4 – 2011.

  22 nov 2011

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.