Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de microintreprinderi

Finantarea saptamanii:

Axa III – Imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale si diversificarea economiei rurale”

Masura 312 – Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de microintreprinderi

Finantatori: Uniunea Europeana, Guvernul Romaniei

Obiectiv general dezvoltarea durabila a economiei rurale prin incurajarea activitatilor non-agricole, in scopul cresterii numarului de locuri de munca si a veniturilor aditionale.

Obiectivele operationale se refera la:

1. Crearea de micro-intreprinderi precum si dezvoltarea celor existente in sectorul nonagricol in spatiul rural;

2. Incurajarea initiativelor de afaceri promovate, in special de catre tineri si femei;

3. Incurajarea activitatilor mestesugaresti si a altor activitati traditionale;

4. Reducerea gradului de dependenta fata de agricultura;

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Masura 312:

A. Micro-intreprinderile;

B. Persoane fizice (neinregistrate ca agenti economici).

Conditii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului:

Micro-intreprinderile, atat cele existente cat si cele nou infiintate (start-up) trebuie sfie inregistrate si sasi desfasoare activitatea propusprin proiect in spatiul rural (atat sediul social, cat si punctul de lucru trebuie sa fie amplasate in mediul rural)

Beneficiarul trebuie sdemonstreze viabilitatea investitiei;

Micro-intreprinderea trebuie snu fie in dificultate;

Beneficiarul sau responsabilul de proiect sfacdovada detinerii de aptitudini manageriale/marketing sau in acord cu activitatea propusprin proiect (experienta/cursuri de formare profesionalabsolvite – cel putin la nivel de initiere, cursuri de calificare etc.) sau sle dobandeascpanla efectuarea ultimei plati;

Beneficiarul trebuie sprezinte toate avizele si acordurile necesare investitiei respective;

Beneficiarul trebuie sprezinte avizele/autorizatiile de mediu necesare investitiei;

Beneficiarul trebuie sdovedeascdreptul de proprietate asupra terenului pe care urmeazsa realizeze investitia sau dreptul de folosinta pe o perioadde cel putin 10 ani;

Beneficiarul trebuie sdeclare pe proprie raspundere cva asigura cofinantarea proiectului;

Beneficiarul trebuie sdeclare pe proprie raspundere faptul csuma totala ajutorului public nerambursabil accesat de catre acesta nu depaseste 200.000 Euro (100.000 Euro pentru activitatile din sectorul transportului rutier) pe o perioadde panla 3 ani fiscali.

Tipuri de investitii si cheltuieli eligibile:

In cadrul Masurii 312 sunt sprijinite investitiile realizate atat de catre micro-intreprinderile existente cat si cele nou infiintate din sectoarele non-agricole, in spatiul rural.

Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor pentru investitii in active corporale si/sau necorporale din domeniul non-agricol dupa cum urmeaza:

a) Investitii corporale (constructia, modernizarea, extinderea cladirilor in scop productiv – pentru efectuarea activitatii vizate de proiect- precum si constructia de cladiri pentru marketingul produselor proprii; dotarea aferenta cu echipamente, utilaje etc., inclusiv achizitionarea in leasing a acestora);

b) Investitii necorporale (software, patente, licente etc.), inclusiv achizitionarea in leasing a acestora.

In cadrul Masurii 312 se pot realiza urmatoarele tipuri de investitii:

i. Investitii in activitati non-agricole productive cum ar fi:

Industria usoara (articole de pielarie, incaltaminte, lana, blana, tricotaje, produse de uz gospodaresc, produse odorizante etc.);

In activitati de procesare industriala a produselor lemnoase – incepand de la stadiul de cherestea (ex. mobila);

Mecanica fina, asamblare masini, unelte si obiecte casnice, producerea de ambalaje etc.

ii. Investitii pentru dezvoltarea activitatilor mestesugaresti, de artizanat si a altor activitati traditionale non-agricole cu specific local (prelucrarea fierului, lanii, olaritul, brodatul, confectionare instrumente muzicale traditionale etc.), precum si marketingul acestora (mici magazine de desfacere a propriilor produse obtinute din aceste activitati).

iii. Servicii pentru populatia rurala cum ar fi:

Servicii de croitorie, frizerie, cizmarie;

Servicii de conectare si difuzare internet;

Servicii de mecanizare, transport (altele decat achizitia mijloacelor de transport) protectie fitosanitara, insamantare artificiala a animalelor;

Servicii reparatii masini, unelte si obiecte casnice. De asemenea, va fi sprijinita achizitionarea de echipamente de producere a energiei din alte surse regenerabile altele decat biocombustibilii, numai ca parte componenta a proiectelor de investitii sprijinite prin aceasta masura.

Conditii financiare:

Valoarea maxima a fondurilor nerambursabile (intensitatea sprijinului)

Prin Masura 312 intensitatea ajutorului public nerambursabil va fi de pana la 70% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi:

50.000 Euro/proiect daca beneficiarii sunt persoane fizice autorizate;

100.000 Euro/proiect pentru micro-intreprinderile care isi desfasoara activitatea in sectorul transportului rutier;

200.000 Euro/proiect pentru alte micro-intreprinderi

Valoarea minimeligibila al unui proiect este de 5.000 Euro.

Principiul de baza al finantarii nerambursabile este acela al rambursarii cheltuielilor efectuate in prealabil de catre beneficiar.

Termen limita: 11 decembrie 2009

Termenele lunii noiembrie:

25.11.2009 ora 09:00

Fondul European de Returnare – Programul anual 2008

Perioada de depunere a proiectelor: 19 octombrie – 25 noiembrie

Concursul National de Proiecte Studentesti 2009

Apel bugetar pentru studenti 2009

27 noiembrie 2009

MEDIA 2007: Sprijin pentru difuzarea la televiziune a operelor audiovizuale europene

27 noiembrie 2009

MEDIA 2007: Festivaluri audiovizuale

27 noiembrie 2009

Programul privind producerea energiei din surse egenerabile: eoliana, geotermala, solara, biomasa si hidro

27 noiembrie 2009

Programul de inlocuire sau de completare a sistemelor clasice de incalzire cu sisteme care utilizeaza energie solara, energie geotermala si energie eoliana ori alte sisteme care conduc la imbunatatirea calitatii aerului, apei si solului

30 noiembrie 2009

Programul de inchidere a minelor si de atenuare a impactului social

30 noiembrie 2009

Fondul European de Dezvoltare Rurala

Axa I – „Cresterea competitivitatii sectoarelor agricol si forestier”

Masura 112 „Instalarea tinerilor fermieri

30 noiembrie 2009

Finantare EIBURS in cadrul Actiunii Cercetare universitara

30 noiembrie 2009

Programul LIFE+

Nou pe site:

1. Axa III – Imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale si diversificarea economiei rurale”, Masura 312 – Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de microintreprinderi

2. Axa III –Imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale si diversificarea economiei rurale”, Masura 313 „Incurajarea activitatilor turistice”

3. Programul de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007-2013, Axa prioritara 1: Accesibilitate Imbunatatirea mobilitatii si a accesului la infrastructura de transport, informatii si comunicatii.

4. Programul de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007-2013, Axa Prioritara 2: MediuUtilizarea durabila si protejarea resurselor naturale si a mediului si promovarea unui management eficient al riscului in regiunea transfrontaliera.

5. Programul de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007-2013, Axa prioritara 3: Dezvoltare economica si sociala – Dezvoltare economica si coeziune sociala prin identificarea si consolidarea in comun a avantajelor comparative ale zonei

6. Programul de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007-2013, Axa prioritara 4: Asistenta Tehnica

7. Programului de Cooperare Transfrontaliera Ungaria-Romania 2007-2013

8. Programului vizand protectia resurselor de apa prin statii de epurare a apelor uzate si apelor uzate industriale si/sau canalizari

9. Programul de stimulare a innoirii Parcului national de tractoare si masini agricole autopropulsate

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.