Stimularea investițiilor cu impact major în economie

tehnologie.jpg

Status: Activ
Buget: 37,5 milioane lei

OBIECTIV

Schema de ajutor de stat are ca obiectiv dezvoltarea regională, prin realizarea de investiții iniţiale* în active fixe de înaltă tehnologie pentru realizarea de produse cu valoare adăugată mare, indiferent de dimensiunea beneficiarilor.

* Investiţia iniţială – investiţia în active corporale şi necorporale aflate în acelaşi perimetru, legate de demararea unei unităţi noi, extinderea capacităţii unei unităţi existente, diversificarea producţiei unei unităţi prin produse care nu au fost fabricate anterior în unitate sau o schimbare fundamentală a procesului general de producţie al unei unităţi existente.

SOLICITANȚI ELIGIBILI

Întreprinderile care pot solicita ajutor de stat în baza acestei scheme sunt întreprinderi nou-înfiinţate (nu mai mult de 3 ani fiscali consecutivi înainte de data înregistrării cererii) sau întreprinderi în activitate, atât IMM-uri cât şi întreprinderi mari, cu personalitate juridică, înfiinţate conform Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Valoarea totală a investiției = valoarea planului de investiții aferent investiției inițiale = valoarea cheltuielilor eligibile + valoarea cheltuielilor neeligibile – valoare T.V.A.

Pentru a depune proiectul, companiile ar trebui să dețină terenul, un proiect minimal de arhitectură și un deviz general. În cazul în care se depune un proiect cu construcție de hală/achiziție echipamente este nevoie de un flux tehnologic foarte clar și previziuni financiare care să prognozeze plata de taxe și impozite pe 5 ani cel puțin la nivelul valorii ajutorului de stat primit.

În cadrul planului de afaceri societatea trebuie să demonstreze existența unor contracte ferme pe termen mediu și lung (minimum 3-5 ani) pentru vânzarea produselor care vor rezulta din noul proiect de investiții. Un aspect pozitiv al HG 476/2018 este faptul că beneficiarul poate demara, pe riscul său investiția imediat după depunerea cererii de finanțare. Se poate câștiga astfel cca. 1 an în comparație cu sesiunea anterioară de depunere a cererilor de finanțare.

Beneficiarii vor trebui să probeze sursa cofinanțării proiectului: credit bancar, scrisoare de confort, împrumut intragrup sau din resurse propria, dacă situațiile financiare pe 2018 permit această sursă.

ACTIVITĂȚI ELIGIBILE

Sunt eligibile investiţiile care se realizează în toate sectoarele de activitate, cu excepţia celor menţionate în art. 15 din H.G. nr. 807/2014, cu modificările și completările ulterioare, precum și în “Lista sectoarelor de activitate pentru care nu se acordă ajutoare de stat” prevăzută în Anexa 1 la Ghidul solicitantului de către companiile nou înființate sau existente, IMM-uri sau companii mari.

Planul de investiții va fi inclus în Planul de afaceri și va fi structurat pe 3 mari categorii de active:
-construcție hală nouă, extindere
-achiziție echipamente noi – mașini, utilaje, linii tehnologice
-active necorporale.

BUGET

Maxim 37,5 milioane lei.
Intensitatea/nivelul maxim al ajutorului de stat acordat în baza schemei de ajutor de stat:

  • Municipiul București: o intensitate a sprijinului oferit de 10% raportat la cheltuiala eligibilă (max. 7,5 milioane euro).
  • Regiunea Vest (Arad, Timiș, Hunedoara, Caraș) și Regiunea Ilfov: o intensitate a sprijinului oferit de 35% raportat la cheltuiala eligibilă (max. 26,25 milioane euro)
  • Restul teritoriului national: o intensitate a sprijinului oferit de 50% raportat la cheltuiala eligibilă (max. 37,5 milioane euro).

DOCUMENTAȚIE

Website-ul programului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.