Stimularea pecuniară a pădurarilor, după modelul de odinioară al Fiscului

Un ochi aruncat printr-un ordin recent al ministrului mediului si pădurilor ne lămurește asupra modului cum poate fi premiat personalul silvic în funcție de numărul și valoarea amenzilor ori a confiscărilor aplicate. Respectivul act normativ (OMPP nr. 1545/2011, publicat în M.Of. 418 din 15 iunie a.c.), stipulează posibilitatea acordării de stimulente individuale în cuantum de pînă la 3 salarii de bază, ori chiar mai mult – în cazul constatărilor excepționale – pentru personalul silvic/agenții constatatori. Fondul de premiere se constituie lunar, în contul unității din care face parte personalul care a aplicat amenda sau au realizat confiscarea. Normele metodologice adoptate prevăd două surse de alimentare a acestui fond: o cotă de 20% din amenzile achitate de către contravenient și o altă cotă – de 35% – din contravaloarea materialelor lemnoase confiscate. Lunar, 40% din fondul de stimulare astfel constituit trebuie să se vireze autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, pentru premierea celor care își desfășoară activitatea în cadrul acesteia. Evident, actul normativ impune și criteriile care trebuie avute în vedere la stabilirea sumelor individuale. Între acestea, contează contribuția efectivă în activitatea de confiscare și valorificare a bunurilor, de aplicare și încasare a amenzilor, corelat cu competența profesională și disponibilitatea la sarcini în îndeplinirea atribuțiilor. Pe planul imediat următor se situează ”îndeplinirea corectă și la timp a activităților programate și calitatea serviciilor prestate”, ca în final să se dispună că trebuie luat în considerare și ”gradul de periculozitate a acțiunilor”. Personalul silvic urmează să beneficieze de plata stimulentelor în cursul fiecărei luni pentru luna precedentă, în mod asemănător salarizării curente. Însă, regimul extrabugetar de gestionare al unor asemenea resurse financiare face ca respectivele premii să nu fie incluse în salariul de bază și nici să nu se suporte din fondul de salarii. Același regim determină reportarea lunară și anuală a sumelor rămase neutilizate, cu păstrarea destinației, și nu virarea automată la bugetul consolidat. Ceea ce este de dorit este ca acest sistem paralel de recompensare a personalului din sectorul amintit să contribuie major la diminuarea încălcărilor la regimul silvic, cunoscută fiind amploarea ilegalităților și gravele consecințe manifestate pînă în prezent. Or, faptul că aproape jumătate din realizările unității de bază trebuie să ia calea ”organului ierarhic superior”, pentru premierea celor din ”Centrală”, și că criteriul ”grad de pericol” este pe ultimul loc, aruncă serioase semne de îndoială asupra eficacității sistemului în discuție.

About Ionel Bostan

Ionel Bostan este publicist şi prozator – membru al Uniunii Scriitorilor (USR) şi Asociaţiei Jurnaliştilor din România (AJR). N.21 februarie 1962, Giurgeşti-Tg.Frumos, judeţul Iaşi. Studiază Economia şi Dreptul la Univ. „Al.I.Cuza” Iaşi. Profesor universitar din anul 2002.