In cadrul campaniei din perioada 2 martie – 15 mai 2009 fermierii din judetul Iasi pot beneficia si de Masurile 212 si 214

plati, PNDR, masuri, Iasi

I. Masura 212 se refera la Sprijinul pentru fermierii din zonele defavorizate altele decat cele montane.

Masura 212 este un instrument prin care se acorda sprijin financiar pentru utilizatorii terenurilor agricole situate in zone unde productia agricola este mai redusa cantitativ si/sau calitativ datorita unor conditii naturale si unde este importanta mentinerea echilibrului de mediu stabilit intre practicile agricole si conditiile naturale. Sprijinul financiar acordat compenseaza diferentele fata de conditiile naturale prezente in alte zone, care nu sunt defavorizate.

In judetul Iasi se acorda sprijin pentru ZDS (Zone Defavorizate de Conditii Naturale Specifice). Sprijinul financiar este oferit sub forma unei plati anuale fixe pe hectar de teren agricol utilizat, situat in cadrul zonelor defavorizate – altele decat zona montana. Aceste plati sunt conditionate de respectarea Bunelor Conditii Agricole si de Mediu (GAEC) pe toata suprafata fermei si nu pot depasi sumele maxime stipulate in Anexa Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1257/1999.

Beneficiarii acestui sprijin sunt fermierii care desfasoara activitati agricole pe terenurile agricole situate in zona defavorizata de conditii naturale specifice. Beneficiarii au obligatia continuarii activitatilor agricole timp de 5 ani de la data efectuarii primei plati aferente acestei masuri si respectarii Bunelor Conditii Agricole si de Mediu (GAEC) pe toata suprafata agricola a fermei si pe toata durata angajamentului.

Conditii de acordare a platilor:
– fermierul depune o cerere de plata la APIA in termenul prevazut si bifeaza campul specific din cerere (6), prin care solicita sprijin pentru ZDS;
– parcelele au suprafata minima de cel putin 0,3 ha, iar suprafata agricola a fermei/exploatatiei trebuie sa fie de minim 1 ha. in cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole si arbustilor fructiferi suprafata minima a parcelei trebuie sa fie de cel putin 0,1 ha;
– exploatatia pentru care se solicita plata compensatorie se afla in una dintre localitatile din listele unitatilor administrativ-teritoriale din Romania, incadrate in ZDS, aprobate prin PNDR;
– fermierul respecta GAEC-urile, pe toata suprafata agricola a fermei si pe toata durata angajamentului.

Nivelul sprijinului: este de 60 Euro/ha pentru ZDS.

In cazul fermelor cu suprafete agricole mai mari de 50 ha, valoarea platii scade pentru acele suprafete agricole care depasesc aceasta valoare, conform celor de mai jos:

Suprafata (Ha) – Valoare plati (Euro/Ha):
1-50 – 100% din valoarea platii pentru fiecare ha
50.01-100 – 75% din plata
100.01-300 – 50% din plata
Peste 300 – 35% din plata

Lista UAT incluse in Zona Defavorizata de Conditii Naturale Specifice din judetul Iasi:
1. Andrieseni
2. Aroneanu
3. Bosia
4. Ciortesti
5. Costuleni
6. Dagata
7. Dolhesti
8. Golaiesti
9. Grozesti
10. Madarjac
11. Osoi
12. Popricani
13. Prisacani
14. Raducaneni
15. Sinesti
16. Tansa
17. Tomesti
18. tiganasi
19. tutora
20. Vladeni

II. Masura 214 se refera la Platile de Agro-mediu.

Aceasta forma de sprijin incurajeaza fermierii si alti administratori de terenuri sa deserveasca societatea ca intreg, prin introducerea sau continuarea aplicarii metodelor de productie agricola compatibile cu protectia si imbunatatirea mediului, a peisajului si caracteristicilor sale, a resurselor naturale, a solului si a diversitatii genetice.

Din cele 4 pachete de agro-mediu (un pachet de agro-mediu reprezinta un set de cerinte pe care fermierul se angajeaza sa le respecte timp de 5 ani) existente, in judetul Iasi sunt aplicabile numai doua:
– Pachetul 3 – Pajisti importante pentru pasari
– Pachetul 4 – Culturi verzi

Beneficiarii sunt fermierii care desfasoara activitati agricole, pe terenurile agricole situate in lista comunelor eligibile cuprinse in PNDR 2007-2013.

Criterii de eligibilitate:
– Sa exploateze un teren agricol cu o suprafata de cel putin 1 ha, iar suprafata parcelei agricole sa fie de cel putin 0,3 ha;
– Sa declare toate parcelele agricole;
– Sa inscrie, sub sanctiunea legii penale, date reale, complete si perfect valabile in formularul de cerere de plata directa pe suprafata si in documentele anexate, inclusiv lista suprafetelor;
– Sa fie de acord ca datele din formularul de cerere de plata sa fie introduse in baza de date IACS, procesate si verificate in vederea calcularii platii si transmise autoritatilor responsabile, in vederea elaborarii de studii statistice si de evaluari economice, in conditiile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Sa respecte bunele conditii agricole si de mediu, reglementate prin legislatia nationala, pe toata suprafata agricola a exploatatiei;
– Sa depuna dosarul complet, conform conditiilor publicate de APIA potrivit prevederilor legale.
– Sa permita efectuarea controalelor de catre Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura sau de catre alte organisme abilitate in acest sens;
– Sa comunice in scris Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura orice modificare a datelor declarate in cererea de plata survenita in perioada cuprinsa intre data depunerii si data acordarii platii. Aceste modificari se refera la suprafata agricola utilizata a exploatatiei, transferarea proprietatii fermei catre un alt utilizator agricol, aprobarea unei rente agricole viagere, alte schimbari ale informatiilor din formularul de cerere.

Valoarea sprijinului: Plata de agro-mediu este acordata ca plata fixa la hectar si reprezinta o compensatie pentru pierderile de venit si costurile aditionale suportate de fermieri.

Pachetul 3:
Se acorda, la pachetul 3, 101 euro pe hectar pentru Lanius minor si Falco vespertinus.

Conditii care trebuie indeplinite:
– utilizarea fertilizantilor este interzisa;
– utilizarea pesticidelor este interzisa;
– cositul se poate efectua cel mai tarziu pana la data de 1 iulie;
– cosirea se va efectua in etepe;
– o banda necosita sau nepasunata, lata de 3 m, va fi lasata pe marginile fiecarei parcele;
– masa vegetala cosita trebuie adunata de pe suprafata pajistii nu mai tarziu de doua saptamani de la efectuarea cositului;
– pasunatul se va efectua cu maxim 1UVM / ha;
– pasunile inundate nu vor fi pasunate decat dupa doua saptamani de la retragerea apelor;
– este interzis aratul sau discuitul pajistilor aflate sub angajament;
– nu se vor realiza insamantari sau suprainsamantari; se pot face insamantari cu specii din flora locala doar in cazurile cand anumite portiuni de pajiste se degradeaza sau sunt afectate accidental
– lucrarile cu utilajele mecanizate nu sunt permise pe suprafata pajistilor aflate pe acest angajament.

Lista UAT eligibile in cadrul Pachetului pilot 3 Pajisti Importante Pentru Pasari – Varianta 3.2 Lanius minor si Falco vespertinus:
1. Andrieseni
2. Coarnele Caprei
3. Focuri
4. Gropnita
5. Movileni
6. Popricani
7. sipote
8. tiganasi
9. Vladeni

Pachetul 4:
Se acorda, la pachetul 4, 130 Euro pe hectar.

Conditii care trebuie indeplinite:
– se poate aplica pentru maximum 80% din terenul arabil apartinand unei ferme
– semanarea culturilor verzi trebuie realizata pana la sfarsitul lunii septembrie
– plantele ce pot fi utilizate ca si culture verzi sunt: mazarea mazarichea, rapita, mustarul, lupinul, sulfina
– doar fertilizantii organici pot fi utilizati inaintea infiintarii culturilor verzi
– biomasa formata trebuie sa fie incorporata in sol pana la finalul lunii martie
– nu este permis aratul pajistilor pe toata durata angajamentului

Pachetul 4 se aplica la nivelul intregii tari.

Pentru judetul Iasi, UAT-urile pentru care Masura 212 este aplicabila (asa cum sunt ele prevazute in PNDR) apartin de urmatoarele Centre Locale APIA: Iasi, Vladeni, Raducaneni, Tibanesti, Tg Frumos. in cazul Masurii 214 – pachetul 3,aceasta este aplicabila in cadrul Centrelor Locale APIA Harlau si Vladeni iar pachetul 4 la toate Centrele APIA din judetul Iasi.

Pentru mai multe informatii referitoare la conditiile si obligatiile care trebuie indeplinite pentru a beneficia de sprijin pe Masurile 212 si 214 fermierii ieseni se pot adresa Centrului Judetean sau Centrelor Locale ale APIA Iasi:
– Centrul Judetean Iasi, Soseaua Nationala, nr.5, tel. 0232.214212, e-mail : [email protected], coordonator serviciu IACS – Boicu Magda
– Centrul Local Iasi, bd. Stefan cel Mare si Sfant, nr.47-49, tel.0232.215222, e-mail: [email protected], sef de centru local – Botez Calin
– Centrul Local Grajduri, comuna Grajduri, tel. 0232.228360, e-mail: [email protected], sef de centru local – Nastase Gheorghe
– Centrul Local Harlau, str. N. Iorga, nr.76, tel. 0232.720040, e-mail: [email protected], sef de centru local – Sava Gabriela
– Centrul Local Pascani, str. Izvoarelor, bl. H11, tel. 0232.767010, e-mail: [email protected], sef de centru local—Drenta Maria
– Centrul Local Tibanesti, comuna Tibanesti (in fosta posta), tel.0232.326199, e-mail: [email protected], sef de centru local – Jescu Daniel
– Centrul Local Targu Frumos, str. Petru Rares, bl.16, parter, tel.0232.711999, e-mail: [email protected], sef de centru local – Barsan Liviu
– Centrul Local Vladeni, comuna Vladeni, tel.0232.299500, e-mail: [email protected], sef de centru local – Orhianu Cristian
– Centrul Local Raducaneni, comuna Raducaneni, casa nr.1573, tel.0232.292060, e-mail:[email protected], sef de centru local – Salda Mihaela

Sursa: Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura Iasi

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.