Precizari privind activitatea APDRP si implementarea PNDR

APDRP, PNDR, finantare, mediu rural, proiecte, fonduri europene

Inainte de a clarifica afirmatiile din articolul mai sus mentionat, dorim sa aducem cateva precizari privind derularea si implementarea Programului National de Dezvoltare Rurala (PNDR) in Romania.

Pana in acest moment, in aproximativ doi ani si jumatate de implementare, au fost solicitate prin 42.737 de proiecte de investitii fonduri europene nerambursabile in valoare totala de 12,67 miliarde de euro, cu aproximativ 3 miliarde de euro mai mult decat fondurile totale alocate Romaniei pentru intreaga perioada de implementare a PNDR, respectiv pana in 2013.

Implementarea PNDR, aplicabila in mod similar in toate statele membre ale Uniunii Europene, se bazeaza pe primirea si verificarea proiectelor de investitii, evaluarea acestora din punct de vedere al solutiei propuse pentru finantare si selectarea proiectelor pentru finantare in functie de punctajul acordat in urma evaluarii.

Prin PNDR sunt finantate toate proiectele care sunt eligibile (au fost verificate si evaluate pozitiv), in limita fondurilor disponibile. in cazul in care nu sunt suficiente fonduri pentru finantarea tuturor proiectelor eligibile, Comitetul de Selectie, prezidat de catre Autoritatea de Management a PNDR, aplica selectia si departajarea proiectelor in functie de punctajul obtinut, sectorul prioritar si de valoarea proiectului, avand prioritate proiecte cu punctajul cel mai mare si cele cu valoarea mai mare.

Astfel, ca urmare a evaluarii si selectiei proiectelor de investitii, au fost declarate eligibile pana in aceste moment 26.695 de proiecte de investitii in valoare de 3,57 miliarde de euro.

In ceea ce priveste Masura 322 “Renovarea si dezvoltarea satelor” din cadrul PNDR, la care faceti referire directa in articolul “Cum a sabotat statul roman dezvoltarea rurala”, au fost solicitate fonduri de 7,42 de miliarde de euro prin 3.039 de proiecte de investitii.

Fondurile totale alocate Masurii 322 pentru intreaga perioada de implementare a Programului au fost de aproximativ 1,6 miliarde de euro, fiind astfel solicitate cu 5,85 miliarde de euro mai mult decat fondurile disponibile. Dat fiind acest fapt, au fost selectate pentru finantare 602 proiecte de renovare si dezvoltare a satului in valoare totala de 1,6 miliarde de euro.

Selectia acestor proiecte a fost realizata asa cum am aratat mai sus de catre Comitetul de Selectie si nu de catre Directorul General al APDRP, domnul Mihai Gavril VaDAN.

Astfel, nu au putut fi selectate pentru finantare 2.437 de proiecte, peste 80% dintre proiectele pentru care s-a solicitat finantare.

In cadrul ultimei sesiuni de primire de proiecte pentru Masura 322, derulata in perioada 15 iunie – 31 iulie 2009, au fost depuse 1.699 de proiecte, a caror valoare a fost de 4,1 miliarde de euro. Alaturi de acestea au mai fost supuse evaluarii inca 348 de proiecte reportate din sesiunile anterioare. Dintre cele 2.047 cereri de finantare analizate, au fost selectate pentru finantare 295 de proiecte in valoare de 3,08 miliarde de lei.

Selectia tuturor proiectelor depuse la Oficiile Judetene ale APDRP a fost efectuata tinand cont strict de criteriile de selectie, legiferate prin acte normative si mentionate public in Ghidul Solicitantului aferent Masurii 322 si in niciun caz nu s-au efectuat in urma modificarilor acestor criterii dupa incheierea sesiunii de depunere.

Precizam ca nu au fost modificate niciodata criteriile de selectie.

In urma propunerii Autoritatii de Management pentru PNDR din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si a aprobarii de catre Comitetul de Monitorizare, au fost modificate punctajele si actiunile prioritare.

Mentionam ca aceste modificari au fost efectuate inaintea deschiderii sesiunii de primire de proiecte si au avut in vedere incadrarea si respectarea indicatorilor de impact din fisa Masurii 322 din cadrul PNDR. Totodata, modificarile au fost facute publice in urma aprobarii lor in Comitetul de Monitorizare din luna martie 2009, putand fi cunoscute de catre toate partile interesate.

Orice modificare adusa implementarii PNDR in Romania este propusa de catre Autoritatea de Management pentru PNDR si supusa spre dezbatere in cadrul Comitetului de Monitorizare al PNDR (Comitetul de Monitorizare este format din reprezentanti ai tuturor institutiilor implicate in derularea PNDR si reprezentanti ai societatii civile). Doar dupa parcurgerea acestor etape, modificarile sunt aprobate si implementate.

In acest context, reamintim ca Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit este responsabila pentru primirea proiectelor intocmite de catre potentialii beneficiari conform documentatiei puse la dispozitie gratuit de catre APDRP. De asemenea, APDRP verifica si conformitatea proiectelor depuse la sediile sale judetene (Oficiile Judetene de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit) si stabileste daca proiectele respective sunt eligibile, in conformitate cu normativele nationale si europene in vigoare, cu procedurile de lucru si cu prevederile stabilite de catre Autoritatea de Management pentru implementarea Masurii 322.

Avand in vedere cele mentionate mai sus, acuzatiile privind modificarea criteriilor sau a “regulilor in timpul jocului” sunt deosebit de grave si complet nefondate, fiind partinitoare si indreptate intentionat si eronat catre Directorul General al APDRP. Facem inca odata precizarea ca stabilirea criteriilor de selectie si a punctajului aferent nu se afla in responsabilitatea APDRP, ci a Comitetului de Monitorizare pentru PNDR. Acest Comitet nu poate fi controlat sau determinat de a lua anumite decizii, tocmai datorita componentei sale eterogene si a implicarii societatii civile.

Aprobarea Ghidului Solicitantului si a manualelor de procedura necesare implementarii unei Masuri se face de catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale prin Ordin de Ministru. APDRP nu poate decide asupra momentului in care Ordinul de Ministru este aprobat si emis si nici asupra publicarii acestuia.

Mentionam ca acest Ordin nu contine informatii care sa exceada celor cuprinse in Ghidul Solicitantului. Ghidul a fost publicat atat pe pagina de internet a APDRP cat si pe cel al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, imediat dupa ce a fost aprobat prin Ordin.

Subliniem faptul ca nu se impune organizarea unei dezbaterii publice, atata vreme cat acest Ghid, precum si modificarile aduse Ghidului, sunt prezentate, dezbatute si aprobate in colaborare cu societatea civila in cadrul Comitetului de Monitorizare.

De asemenea, reiteram aspectul conform caruia Ghidul Solicitantului este un material de informare tehnica a potentialilor beneficiari, fiind un suport informational pentru intocmirea proiectului conform cerintelor specifice ale PNDR – astfel Ghidul transpune intocmai regulile de finantare stabilite prin fisa masurii din Programul National de Dezvoltare Rurala, aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. 3831/2008, reguli ce nu pot fi supuse negocierilor sau dezbaterii publice.

Trebuie precizat faptul ca APDRP are obligatia de a respecta intocmai obligatiile stabilite prin regulamentele comunitare precum si a acelor stabilite prin Programul National de Dezvoltare Rurala, astfel cum au fost acestea negociate cu reprezentantii Comisiei Europene, in caz contrar existand riscul de a pierde finantarea europeana pentru incalcarea acestor conditii.

Erata la Ghidul Solicitantului pentru Masura 322 la care faceti referire, aduce clarificari notiunii de localitate in conformitate cu prevederile din Programul National pentru Dezvoltare Rurala 2007 – 2013, respectiv Fisa Masurii 322 “Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale”.

Prin aceasta erata nu se aduce nicio modificare, interpretarea ca si comuna a localitatii fiind mentionata atat in Fisa Masurii 322, cat si in acelasi Ghid al Solicitantului, respectiv la pagina 20, in cadrul capitolului 2.5 Criteriile de selectie ale proiectului unde era mentionat textul “Atentie! in intelesul fisei Masurii 322, localitate rurala = comuna cu toate satele componente”.

Nota interna mentionata de catre dumneavoastra a avut rolul de a clarifica expertilor Agentiei situatia creata in urma observatiilor mai multor beneficiari si a colegilor din teritoriu. Aceasta Nota interna vine in contextul in care toate documentele anexate dosarului Cererii de Finantare, incepand cu Studiul de Fezabilitate, sunt analizate in procesul de evaluare in ansamblul lor si trebuie sa fie corelate.

In momentul in care solicitantul trebuie sa demonstreze ca functionarea investitiei se realizeaza in parteneriat cu un ONG, acest lucru trebuie sa fie oglindit in Studiul de Fezabilitate, la capitolul privind functionalitatea investitiei, asa cum cere si cadrul legal, respectiv HG 28/2008 (A se vedea anliza cost – beneficiu din care trebuie sa reiasa aportul ONG-ului).

Aceasta precizare s-a impus din cauza faptului ca multi solicitanti au intocmit Studiul de Fezabilitate doar pentru functionalitatea proprie a beneficiarului si nu in contextul parteneriatului. De aici a rezultat o neconcordanta intre documentele anexate (de ex. Acordul de parteneriat, Hotararea Consiliului Local) si prevederile privind functionalitatea investitiei din Studiul de Fezabilitate.

Astfel, Nota interna nu a facut decat sa aduca clarificari pentru corelarea prevederilor din Ghidul Solicitantului, HG 28/2008 si documentele atasate.

Acuzatiile dumneavoastra sunt, inca odata, nefondate fiind, probabil, vorba despre o documentare superficiala a acestui aspect.

Ne vedem din nou in situatia de reafirma faptul ca domnul Mihai Gavril VaDAN nu mai are nicio legatura cu SC Mob Vad SRL din momentul in care a renuntat la aceasta firma ca urmare a titularizarii in urma concursului in functia de Director General al APDRP, pentru a evita aparitia oricarui conflict de interese.

Mai mult, numeroase controale ale Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si ale altor organe de control au relevat faptul ca Directorul General APDRP nu se afla in vreun conflict de interese.

Speram ca toate argumentele pe care le-am prezentat, sustinute cu date clare, verificabile, sa va ofere informatiile necesare pentru a va putea edifica si publica un drept la replica pentru informarea corecta a cititorilor publicatiei dumneavoastra.

Sursa: Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.