AM POSCCE: Anunt actualizat privind aplicarea Hotararii de Guvern 606 din 2010!

AM POSCCE, Hotararea de Guvern 606 din 2010, gajare, active fixe, credit

Contractele de finantare care vor fi semnate dupa data intrarii in vigoare a legii, respectiv 20 iulie 2010, vor include si aceasta noua prevedere legala.

Pentru contractele de finantare deja in vigoare, la cererea beneficiarului, se vor intocmi acte aditionale.

Punerea in aplicare a HG 606/2010 consta in introducerea in contractele de finantare a urmatorului articol, avand 3 alineate:

Art. Constituirea de garantii asupra activelor fixe care fac obiectul contractului de finantare

(1) (a) Pentru asigurarea finantarii cheltuielilor necesare implementarii proiectului cofinantat din instrumente structurale, beneficiarul poate constitui garantii in favoarea unei institutii de credit, sub forma gajarii sau ipotecarii, asupra activelor fixe care fac obiectul contractului de finantare, in conformitate cu prevederile HG nr. 606/2010 privind stabilirea unor masuri de accelerare a implementarii instrumentelor structurale.

(b) Beneficiarul este obligat sa transmita OI IMM copii certificate ale contractelor de credit si ale celor accesorii acestora, de gaj sau, dupa caz, de ipoteca si ale oricaror alte documente corespunzatoare, incheiate cu institutia bancara in scopul mentionat la alin. (a), in termen de maximum 10 zile lucratoare de la semnarea acestora.

(2) (a) Valoarea creditului obtinut cu garantia constituita conform prevederilor alin. (1) (a) nu va putea depasi valoarea contributiei beneficiarului la finantarea proiectului, respectiv valoarea insumata a procentului din cheltuielile eligibile aferent contributiei proprii si a cheltuielilor neeligibile, conform contractului de finantare.

(b) in situatia in care beneficiarul nu a solicitat acordarea de prefinantare si in contractul de finantare este prevazuta o singura cerere de rambursare, valoarea creditului obtinut cu garantia constituita conform prevederilor prezentului ordin poate
include si valoarea asistentei financiare nerambursabile prevazute in contractul de finantare cu conditia ca in termen de maxim cinci zile lucratoare de la data efectiva a platii cererii de rambursare sa fie indeplinite prevederile de la alin. (a).

(3) in cazul in care contractul de credit incheiat in conditiile alin. (1), prevede alta moneda decat cea nationala, verificarea incadrarii garantiei in prevederile alin. (2) se va face prin transformarea in lei a valorii creditului corespunzator garantiei, la cursul de schimb oficial al BNR valabil la data contractarii creditului.

(4) Polita de asigurare a activelor fixe care fac obiectul garantiei va fi cesionata institutiilor de creditare in favoarea carora se constituie respectiva garantie.

Sintagma “cheltuieli necesare implementarii proiectului cofinantat” acopera toate tipurile de facilitati de creditare ale beneficiarului:
– emiterea scrisorii de garantie pentru acordarea prefinantarii
– prefinantarea proiectului (sumele necesare acoperirii decalajului de timp dintre plata investitiei si incasarea sumelor acordate ca prefinantare de catre autoritatile care gestioneaza instrumentele structurale)
– cofinantarea proiectului (sumele necesare acoperirii cheltuielilor eligibile aferente contributiei proprii si a cheltuielilor neeligibile, conform contractului de finantare) in urmatoarele conditii:
– scrisoarea de garantie bancara si sumele acordate in baza acestor facilitati sa fie utilizate in scopul implementarii proiectului cofinantat,
– valoarea insumata a acestor facilitati sa nu depaseasca valoarea contributiei beneficiarului la finantarea proiectului.

a caror indeplinire va fi confirmata de institutia de creditare prin notificare adresata OI sau AM in vederea procesarii cererilor de rambursare aferente proiectului.

Pentru contractele de finantare in vigoare se vor intocmi acte aditionale la contract care vizeaza aceste prevederi de punere in aplicare a dispozitiilor HG 606/2010 numai la cererea beneficiarului, beneficiarul neputand constitui garantii asupra activelor fixe care fac obiectul contractului inainte de data semnarii actului aditional aferent.

Sursa: AM POSCCE

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.