Bilant activitate MADR 2010 – Masuri si actiuni principale intreprinse in anul 2010 in domeniul politicilor agricole!

PNDR, proiecte, APIA, situatie, POP

Masuri legislative:

* Au fost formulate si transmise la Comisia Europeana modificarile solicitate de aceasta la Ordonanta nr. 25/2010 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat temporare privind asigurarea accesului la finantare in agricultura. In prezent se asteapta aprobarea.
* A fost publicata HG nr. 1302/2010 privind ajutoarele de stat care se acorda producatorilor agricoli pentru perioada 2010 – 2011 si suma totala alocata acestor ajutoare de stat, in valoarea totala de 1.211.349 mii lei.
* S-a adoptat actul normativ privind subventionarea accizei la motorina utilizata in agricultura
* Sprijinul pentru asigurarea productiei agricole – Se subventioneaza 50% sau 70% din prima de asigurare in functie de riscurile asigurate, iar despagubirile vor fi platite de firmele de asigurari.
* S-a elaborat Ordonanta de Urgenta a Guvernului pentru modificarea si completarea unor acte normative privind reglementarea ajutoarelor de stat si gestionarea fondurilor comunitare (modifica Legea nr. 74/2010 pentru aprobarea OG nr. 14/2010) in sensul ca sumele reprezentand ajutoare de stat sa poata fi achitate in conturile bancare ale beneficiarilor deschise la banci, nu la trezorerie.
* S-a definitivat cadrul legislativ pentru functionarea in conditii eficiente a unitatilor de cercetare dezvoltare prin modificarile si completarile facute la Legea nr. 45/2009 care vizeaza modul de organizare, finantare a unitatilor de cercetare – dezvoltare, regimul juridic al suprafetelor de teren si al bunurilor detinute de acestea.
* S-a elaborat proiect de OUG pentru modificarea si completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele agricole pentru agricultura, silvicultura si dezvoltare rurala
* S-au facut demersuri la Comisia Europeana pentru reintroducerea in cultura a soiei modificata genetic; a fost transmisa pozitia mediului academic din Romania cu privire la aceasta cultura si s-au purtat discutii in acest sens
* S-a adoptat cadrul legal pentru acordarea schemelor de plati nationale directe complementare in sectorul zootehnic, in valoare totala de 837.454.000 lei, din care:
– pentru ovine/caprine in limita sumei de 268.440.000 lei cu un sprijin financiar de 40 lei/cap pentru un efectiv maxim de 6,711 mil. capete de animale (HG nr. 1175/2010)
– pentru bovine – in limita sumei de 569.014.000 lei cu un sprijin financiar de circa 410 lei/cap pentru un efectiv maxim de 1.387.837 capete de animale (HG nr.1244/2010)
* S-au modificat si completat cu noi prevederi hotararile Guvernului existente privind ajutoarele specifice acordate producatorilor de lapte de vaca din zonele defavorizate (in valoare totala de 22.447.205 Euro ) si ajutoarele specifice pentru imbunatatirea calitatii produselor agricole in sectorul de agricultura ecologica (in valoare de 3.098.000 euro);
* S-a adoptat cadrul legal aferent sprijinului pentru pentru colectarea cadavrelor de animale in vederea neutralizarii. Valoarea ajutorului de stat acordat prestatorului de servicii este de maxim 213 lei / tona cadavre de animale colectate, in limita bugetului aprobat.
* Au fost modificate actele normative (HG nr. 838/2010 si HG nr. 839/2010) privind acordarea sprijinului pentru bunastarea la pasari si la porcine, in sensul celor solicitate de Comisia Europeana. Masurile sunt in vigoare din luna noiembrie.
* S-a elaborat proiect de HG privind acordarea ajutoarelor de stat pentru sustinerea Programului National privind conservarea si utilizarea resurselor genetice animale pe cale de disparitie.
* S-a elaborat Programul National Apicol pentru perioada 2011 – 2013, in temeiul Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului.
* Referitor la reorganizarea MADR s-a infiintat Directia Generala de Politici in Sectorul Zootehnie si Industrie Alimentara (HG nr. 6/2011).
* S-a adoptat HG nr. 834/2010 privind reorganizarea si functionarea ANARZ, prin care se concentreaza si eficientizeaza activitatea de ameliorare si reproductie.

SITUATIA PLATILOR EFECTUATE DE APIA PANA LA 24.01.2011
(*pentru situatia platilor alocate de la bugetul national in 2010 vezi ANEXA 1)

PLATI EFECTUATE DIN FEGA AFERENTE SCHEMEI DE PLATA UNICA PE SUPRAFATA

APIA a efectuat plati pentru Campania SAPS 2009 in valoare de 610.698.990 euro din pachetul financiar de 619.883.000 euro.

In anul 2010 APIA a efectuat pana la acest moment plati in valoare de 336.040.145 euro din pachetul financiar de 700 424 000 alocat Romaniei pentru Campania 2010.

Din cei 336.040.145 euro suma de 208.437.188 euro a reprezentat plata in avans si s-a efectuat in perioada 16 octombrie – 30 noiembrie 2010 si 127.602.957 euro plati regulare, initiate incepand cu data de 01 decembrie 2010.

ALTE PLATI EFECTUATE DIN FEGA – MASURI DE PIATA

In anul 2009 APIA a efectuat plati aferente masurilor de piata in proportie de 98,21% (76.269.134 euro) iar in anul 2010 APIA a efectuat plati aferente masurilor de piata in procent de 99,60% (97.452.762 euro). Incepand cu data de 15 octombrie 2010 APIA a efectuat plati in procent de 15% din plafonul alocat Romaniei aferent anului financiar 2011 (14.926.492 euro).

PLATI EFECTUATE DIN FEADR – total – AICI

PLATI NATIONALE DIRECTE COMPLEMENTARE

Pentru Campania 2010 cuantumul a fost stabilit prin HG 1017/2010 la nivelul de 50.64 Euro/hectar.

Pentru Campania 2010 APIA a efectuat pana la data de 24 ianuarie 2011 plati in valoare de 690 045 911 lei de la bugetul de stat, aferente Platii Nationale directe Complementare in teren arabil (PNDC1).

Campania de plata – Plati efectuate (lei)
C 2009 – 1.145.196.147
C 2010 – 690.045.911

PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA

* Bilantul implementarii PNDR in anul 2010

Fata de anul 2009 gradul de angajare (valoarea contractelor incheiate raportata la alocare) a crescut de la 19% la 35% iar gradul de absorbtie (valoarea platilor efectuate raportata la alocare) de la 7,4% la 17,72%.

In prezent, valoarea platilor efectuate catre beneficiarii tuturor masurilor este de 1.789,13 mil. euro.

In anul 2010 (ianuarie-decembrie) s-au inregistrat urmatoarele progrese in implementarea PNDR:

* au fost lansate 12 sesiuni de depunere in cadrul carora au fost depuse 34.299 proiecte conforme cu o valoare publica de 2.563,21 mil. euro;
* numarul total al proiectelor selectate rezultate in urma finalizarii procesului de selectie precum si in urma finalizarii contestatiilor a fost de 18.793 cu o valoare publica de 1.765,79 mil. euro;
* au fost incheiate 14.823 contracte cu o valoare publica de 1.580,22 mil.euro;
* au fost efectuate plati in valoare de 1.046,53 mil. euro.

In cursul anului 2010, MADR si APDRP au intreprins urmatoarele actiuni majore de imbunatatire a implementarii PNDR:

* Cresterea gradului de transparenta in implementarea Programului National de Dezvoltare Rurala:
– Stabilirea de la inceputul anului a calendarului de lansare a masurilor din PNDR si publicarea acestuia pentru informarea din timp a tuturor celor interesati cu privire la perioada in care pot fi depuse proiecte;
– Ghidurile solicitantului au fost postate pe site-urile MADR si APDRP cu cel putin o luna inaintea lansarii sesiunii de depunere a proiectelor.
* Initierea colaborarii cu bancile comerciale pentru gasirea unor solutii de sprijin pentru creditarea beneficiarilor masurilor de investitii din Programul National de Dezvoltare Rurala.
* Introducerea obligativitatii prezentarii dovezii de cofinantare pentru investitiile private.
* Lansarea unor noi masuri din cadrul PNDR, respectiv Masura 125 “Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea silviculturii”, masura 221 “Prima impadurire a terenurilor agricole” si selectia Grupurilor de Actiunea Locala din cadrul Axei LEADER.
* Lansarea schemelor de garantare in aprilie 2010, in valoare de 220 milioane euro pentru sectorul agricol si pentru IMM-uri, derulate de catre Fondul de Garantare a Creditului Rural. In cadrul acestor scheme pot fi acordate garantii de 5 ori mai mult fata de capitalul alocat.
* Simplificarea procedurilor de implementare a masurilor din cadrul PNDR.

Obiective MADR pentru anul 2011

* Stabilirea si postarea pe site a calendarului si alocarilor aferente sesiunilor pentru anul 2011 – 16 sesiuni de primire a proiectelor in cursul anului 2011, cu o alocare totala 1.638,94 mil. euro. (Vor fi scoase la licitatie toate fondurile disponibile pentru masurile de investitii private).
* Obiectivul principal pentru anul 2011- cresterea gradului de absorbtie (valoarea estimata a platilor pentru anul 2011 este de 1,2 miliarde euro).
* Modificarea PNDR pentru realocarea de fonduri intre masuri si axe pentru consolidarea masurilor de investitii private.
* Rezilierea proiectelor neviabile care au stadiu de implementare 0 in vederea disponibilizarii resurselor financiare din Program pentru finantarea unor noi proiecte.
* Lansarea unei campanii de promovare si informare cu privire la oportunitatile de finantare prin Programul National de Dezvoltare Rurala, cu accent pe promovarea masurilor nou lansate sau cu impact scazut in randul beneficiarilor (masurile 221 si 142).

SITUATIA SUMELOR ALOCATE IN PERIOADA 1 SEPTEMBRIE – 31 DECEMBRIE 2010 REPREZENTAND FORMELE DE SPRIJIN FINANCIAR ACORDATE PRODUCATORILOR AGRICOLI*
(*pentru detalii vezi ANEXA 2)

Din bugetul anului 2010, precum si din fonduri europene, pentru sprijinirea producatorilor agricoli din sectorul vegetal si animalier, in perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2010 au fost alocate 3.022.354.200 lei, cca 705,5 milioane euro, avand urmatoarea destinatie:

A. Forme de sprijin finantate exclusiv din bugetul national – 358.526.500 lei, cca 83,7 mil euro din care:
– 314.655.200 lei, reprezentand fonduri publice acordate producatorilor agricoli, conform Legii creditului agricol
– 36.761.000 lei, reprezentand ajutorul de stat acordat producatorilor agricoli pentru motorina achizitionata si utilizata in trim II al anului 2010 la efectuarea lucrarilor mecanizate in agricultura , in sectoarele vegetal si zootehnic,
– 7.110.300 lei, reprezentand cofinantare nerambursabila de la bugetul de stat pentru proiecte de investitii din cadrul Programului SAPARD (SAPARD romanesc).

B. Forme de sprijin finantate din fonduri europene – 2.663.827,7 lei, cca 621,8 mil euro din care:

a) Plata unica pe suprafata aferenta anului agricol 2010 – 1.413.605.000 lei, cca 330 mil euro, reprezentand cca 47,25% din valoarea SAPS pe anul 2010
b) Masuri de piata – 88.847.600 lei, cca 20,7 milioane euro
c) Finantarea proiectelor de investitii din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala – 821.110.700 lei, cca 191,7 mil euro
d) Sprijin pentru zonele defavorizate din zona montana, sprijin pentru zonele defavorizate altele decat zona montana si plati de agromediu – 340.264.400 lei, cca 79,4 mil euro

PROGRAMUL OPERATIONAL PENTRU PESCUIT

Situatia POP 2009 – 2010 – AICI

Documente:
ANEXA 1
ANEXA 2
ANEXA 3

Sursa: Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.