10 milioane de lei in 2012 pentru tinerii antreprenori prin programul START

program, START

Bugetul alocat Programului pentru 2012 este de 10.000.000 de lei, din care 800.000 de lei pentru organizarea workshopurilor de pregatire antreprenoriala UNCTAD/EMPRE­TEC pentru sprijinirea dezvoltarii IMM (etapa I), iar 9.200.000 de lei pentru finantarea implementarii celor mai bune planuri de afaceri prin Alocatie Financiara Nerambursabila in limita bugetului alocat (etapa a II-a).

Implementarea celor mai bune Planuri de Afaceri se finanteaza in etapa a II-a, dupa cum urmeaza: in Schema de finantare cu credit bancar se acorda o Alocatie Financiara Nerambursabila (AFN) de maximum 70% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 100.000 de lei/beneficiar.

Creditul bancar este de minimum 30% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 50.000 de lei/beneficiar – acordat de catre institutia de credit partenera.

Conform protocolului de colaborare incheiat de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii S.A.-IFN (FNGCIMM) cu institutia de credit partenera, creditul bancar acordat in cadrul acestui Program va fi garantat in proportie de 80%.

In Schema de finantare fara credit bancar se acorda aceeasi Alocatie Financiara Nerambursabila de maximum 70% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 100.000 de lei/ beneficiar. In ceea ce priveste contributia proprie, aceasta trebuie sa fie de minimum 30% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului.

Solicitantii care au semnat contractul de finantare au obligativitatea de a achizitiona bunurile si serviciile eligibile in conditii de piata, adica sa intocmeasca un dosar de achizitie care sa cuprinda: minimum 3 cereri de oferta, ofertele primite, un proces-verbal semnat de reprezentantul legal al intreprinderii, prin care sa fie justificata alegerea ofertei castigatoare, contractele cu furnizorii. Acest dosar va fi prezentat dupa incheierea contractului, la momentul depunerii decontului.

Beneficiari eligibili

La etapa I pot beneficia de Program persoanele fizice care indeplinesc urmatoarele conditii:
a) sa fie cetateni romani;
b) sa nu mai fi beneficiat de finantare in cadrul acestui Program, nici ca persoana fizica si nici ca asociat, actionar, administrator intr-o societate comerciala care a beneficiat de ajutor financiar nerambursabil in cadrul acestui program in anii anteriori;
c) sa aiba studii medii sau superioare.

La etapa a II-a pot beneficia de prevederile Programului societatile comerciale (microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii) care indeplinesc cumulativ urmatoarele criterii de eligibilitate:

a) sunt organizate in baza Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale;
b) fac parte din categoria IMM: au pana la 249 de angajati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta de pana la 50 de milioane de euro sau detin active totale de pana la 43 de milioane de euro, echivalent in lei;
c) au capital social integral privat si sunt persoane juridice romane;
d) nu au beneficiat de alocatie financiara nerambursabila in cadrul Programului si nu au asociati, actionari sau administratori care detin sau au detinut calitatea de asociati/ actionari/administratori ai altor societati comerciale care au beneficiat de alocatie financiara nerambursabila in cadrul Programului START in anii anteriori;
e) administratorul societatii are cel putin studii medii definitivate;
f) au cel mult 2 ani de la inregistrare la Registrul Comertului la data completarii online a formularului de preselectie la etapa a II-a si au ca obiect de activitate cel putin un cod CAEN eligibil in cadrul Programului pe care acceseaza;
g) nu au datorii la bugetul general consolidat si la bugetele locale, atat pentru sediul social, cat si pentru toate punctele de lucru;
h) nu se afla in stare de dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, insolventa, faliment sau suspendare temporara a activitatii;
i) nu sunt in dificultate, in conformitate cu prevederile ”Liniilor directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea firmelor in dificultate”, publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 244/2004;
j) nu au fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene de recuperare a unui ajutor de stat sau, in cazul in care au facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executata si creanta integral recuperata.

Sursa: Esimplu.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.