Comitetul de Monitorizare al POS CCE

Programul Operational Sectorial de “Cresterea Competitivitatii Economice” (POS CCE) reprezinta strategia in baza careia vor fi accesate Fondurile Structurale si de Coeziune ale Uniunii Europene pentru dezvoltarea sectorului economic din Romania, in perioada 2007-2013.

Ministerul Economiei si Finantelor are rolul de Autoritate de Management. Autoritatea de Management a elaborat POS CCE cu respectarea principiului parteneriatului, prin consultarea autoritatilor si a partenerilor socio-economici relevanti.

In conformitate cu regulamentele comunitare privind Fondurile Structurale si de Coeziune, pentru fiecare program operational trebuie sa se organizeze un Comitet de Monitorizare cu rol in asigurarea eficientei si calitatii implementarii programului operational respectiv. Autoritatea de Management a demarat procedura de stabilire a unui astfel de Comitet pentru POS CCE, in conformitate cu principiul parteneriatului. Astfel, Comitetul de Monitorizare va avea ca membri reprezentanti din cadrul ministerelor relevante, ONG-uri, asociatii profesionale si patronale active in domeniul mediului, institutii finantatoare internationale.

Potrivit reglementarilor Comisiei Europene (Regulamentul Consiliului nr. 1083/2006 pentru stabilirea prevederilor generale privind Fondul European pentru Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si Fondul de Coeziune), Comitetul de Monitorizare trebuie sa se asigure cu privire la eficacitatea si calitatea implementarii programului operational si in acest scop are urmatoarele atributii:

– in termen de 6 luni de la aprobarea programului operational, analizeaza si aproba criteriile de selectie pentru operatiunile finantate prin POS CCE; aproba orice modificare a criteriilor de selectie stabilite pentru operatiunile finantate prin POS CCE, conform necesitatilor de programare;

– analizeaza periodic progresul realizat in atingerea obiectivelor specifice ale programului operational pe baza documentelor transmise de Autoritatea de Management;

– monitorizeaza rezultatele implementarii programului operational pe baza realizarii tintelor stabilite prin intermediul indicatorilor definiti pentru fiecare prioritate in parte si analizeaza evaluarile legate de monitorizarea programului, cu precadere cazurile in care se constata devieri semnificative in raport cu obiectivele stabilite initial;

– analizeaza si aproba rapoartele de implementare anuale si finale la care se face referire la Articolul 67, inainte ca acestea sa fie transmise Comisiei;

– este informat cu privire la raportul anual de control sau asupra partii din raport care se refera la programul operational de mediu, precum si asupra comentariilor Comisiei facute dupa examinarea acestui raport sau asupra respectivei parti din raport;

– propune Autoritatii de Management orice ajustare sau revizuire a programului operational care sa faca posibila atingerea obiectivelor Fondurilor sau care sa contribuie la imbunatatirea sistemului de management, inclusiv a sistemului de management financiar;

– analizeaza si aproba orice propunere de amendare a continutului deciziei Comisiei privind contributia financiara.

Autoritatea de Management pentru POS CCE prezideaza Comitetul de Monitorizare si asigura Secretariatul acestuia.

Reprezentantul ONG-urilor / asociatiilor / fundatiilor trebuie sa fie o persoana angajata in cadrul unei ONG / asociatii / fundatii reprezentativa pentru sectorul de mediu, cu precadere pentru acele sectoare care vor fi finantate prin POS CCE. Modalitatea de selectie a reprezentantului ONG-urilor este responsabilitatea ONG-urilor interesate. Ministerul Economiei si Finantelor solicita doar respectarea urmatoarelor criterii minime de selectie:

 1. Organizatia:

  – sa fie nonprofit, non-guvernamentala (independenta fata de autoritatile statului, adica sa isi determine singura propriile politici si cheltuieli), non-partizana;

  – sa fie persoana juridica si sa fie inregistrata oficial in Romania; sa functioneze legal in Romania, conform Ordonantei de Guvern 26/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;

  – sa aiba sediul in Romania;

  – sa aiba ca domeniu de activitate protectia mediului;

  – sa aiba experienta in derularea de proiecte privind protectia mediului, in sectoarele conexe POS CCE.

 2. Reprezentantul

  – sa aiba cunostinte in domeniul politicilor Comisiei Europene privind protectia mediului si in regulamentele europene privind Fondurile Structurale si de Coeziune;

  – sa demonstreze abilitati de negociere si diplomatie.

Ministerul Economiei si Finantelor face public anuntul sau de intentie si solicita ONG-urilor / asociatiilor / fundatiilor nominalizarea unui membru titular si a unui membru supleant in Comitetul de Monitorizare al POS CCE, pana la data de 18 iulie 2007.

Pentru informatii suplimentare:

Autoritatea de Management pentru POS CCE

D-l Razvan Desliu

Tel: 202 51 23

Fax: 202 52 75

E-mail:[email protected].

Sursa: Redactie Finantare.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.