POS DCA – Raspunsuri la intrebari frecvente

Autoritatea de Management pentru POS Dezvoltarea Capacitatii Administrative a publicat o serie de raspunsuri la intrebarile frecvente adresate de potetialii beneficiari.

Q1: Sunt eligibili parteneri din strainatate? Din ce tari?

A1: Sunt eligibili parteneri din alte tari UE, in aceleasi conditii de eligibilitate ca si partenerii din Romania.

Q2: Acordul de parteneriat reprezinta deja un contract sau urmeaza a fi refacut (contract ferm) dupa primirea finantarii?

A2: In momentul redactarii cererii de finantare acordul de parteneriat trebuie sa fie definitivat, fiecare partener trebuie sa stie foarte clar ce are de facut si sa isi asume responsabilitatea indeplinirii sarcinilor inscrise in acord.

Q3: Trebuie urmat intocmai modelul de acord de parteneriat sau se poate prezenta in alt format?

A3: Va recomandam (dar nu va ingradim) sa urmati modelul anexat cererii de finantare.

Q4: Contractul dintre solicitant si partener este (considerat) contract de finantare sau de prestari servicii?

A4: Acordul de parteneriat nu este nici contract de finantare, nici de prestari servicii. Scopul acordului de parteneriat nu este sa eludeze legislatia in materie de achizitii publice; orice prestare de servicii se va achizitiona conform acestei legislatii.

Q5: Contributia partenerilor la co-finantarea proiectului este obligatorie?

A5: Nu, contributia partenerilor nu este obligatorie.

Q6: In cazul in care solicitantul (si partenerii) nu constituie si grup tinta, contributia proprie ar trebui sa fie a grupului tinta vizat direct?

A6: Contributia financiara este a solicitantului/beneficiarului finantarii si/sau a partenerilor.

Q7: Care este durata maxima a proiectelor (referitoare la cererea de idei de proiecte fara termen limita de depunere pentru axele 1 si 2)?

A7: Durata maxima a proiectelor este de 2 ani.

Q8: La pct. 2.5 din cererea de finantare, activitatile trebuie descrise in formatul de tabel sau pot fi descrise ca text cu sub punctele aferente (dat fiind ca descrierea lor reprezinta o cantitate de text destul de mare)?

A8: Va recomandam sa completati tabelul din cererea de finantare cu denumirea activitatilor, detaliind ulterior fiecare activitate sub forma de text.

Q9: Ce tip de contracte sunt eligibile pentru cheltuielile de personal?

A9: Cheltuielile de personal se refera la acele costuri pe care beneficiarul le are cu personalul implicat in derularea proiectului (numai personal contractual, angajat pe perioada proiectului, cu contract de munca). De exemplu, pentru cursurile de formare profesionala, beneficiarul incheie contract de prestare servicii pentru sustinerea cursurilor cu lectori, formatori etc., in baza caruia le va plati acestora onorariul. Echipa de management a proiectului poate avea in componenta sa personal contractual, care va fi remunerat pentru activitatea depusa, tot in baza unui contract.

Remunerarea persoanei angajate pe perioada proiectului se face in functie de pontaj, de atributiile specificate in fisa de post, toate acestea fiind semnate de persoana ierarhic superioara. Conform art. 7 din ordinul comun MIRA-MEF, cheltuiala cu personalul contractual se deconteaza conform contractului de munca sau proportional cu procentul prevazut in fisa postului/foaie de prezenta.

Q10: Sunt eligibile cheltuielile aferente activitatii de scriere a proiectului? Cum trebuie ele evidentiate?

A10: Aceste cheltuieli sunt asimilate categoriei “Cheltuieli pentru consultanta si expertiza”, lit. c, f din ordinul comun MIRA-MEF.

Q11: In ce categorie de cheltuieli trebuie incluse sumele aferente serviciului de contabilitate si cenzorat?

A11: In categoria “Cheltuieli pentru consultanta si expertiza” si/sau ” Cheltuieli privind achizitionarea serviciilor de audit”. Aceste cheltuieli sunt eligibile daca sunt aferente proiectului, sunt evidentiate printr-o factura si sunt efectiv achitate.

Q12: Care este diurna eligibila (eligibil – deductibil)?

A12: Diurna legala la pentru deplasarile interne este prevazuta in Hotararea nr. 1.860 din 21 decembrie 2006 privind drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciului. Diurna legala la deplasarile externe este stabilita in H.G. nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar (actualizata pana la data de 25 august 2005).

Q13: Daca se sub-contracteaza anumite activitati (achizitie publica) cum trebuie sa apara suma aferenta estimata a sub-contractului: detaliata pe categorii sau suma globala (cum se solicita oferte ale furnizorilor pentru calculul estimativ)?

A13: Detaliata pe activitati subcontractate.

Q14: Nu sunt eligibile pentru pre-finantare si alte cheltuieli – de ex. salarii, cheltuieli administrative, cu deplasari etc.?

A14: Dupa cum s-a mentionat anterior, pre-finantarea se acorda pentru a ajuta financiar beneficiarul sa poata incepe derularea proiectului. Este asemanator unui avans. Se acorda inainte de a se efectua cheltuieli de orice natura. La acordarea pre-finantarii nu sunt solicitate facturi sau alte documente justificative. Ulterior acordarii pre-finantarii, beneficiarul va transmite la AM rapoarte tehnice de progres trimestriale, in care justifica suma primita.

Q15: Documentele justificative pentru fiecare cerere de rambursare trebuie depuse in original?

A15: Toate documentele justificative, ce vor insoti rapoartele si cererea de rambursare, vor fi trimise in copie si vor avea pe fiecare pagina semnatura persoanei desemnate de beneficiar, stampila in original si mentiunea “conform cu originalul”.

Q16: Cererea de rambursare poate fi depusa oricand sau exista o periodicitate obligatorie? Cum/cine stabileste transele de plata/cererile de rambursare?

A16: Asa cum este specificat in ghidul solicitantului, cererile de rambursare se vor depune in functie de valoarea eligibila a proiectului.

De exemplu, daca un proiect are valoarea de 100.000 euro, prima cerere de rambursare va fi transmisa la AM cand suma solicitata la rambursare va reprezenta 20% din 100.000 euro, adica 20.000 euro.

Q17: Care este perioada maxima de primire a sumelor aferenta rambursarii in cont de catre solicitant in cazul aprobarii cererilor de rambursare?

A17: Dupa aprobarea cererii de rambursare, sumele validate spre rambursare vor ajunge in contul beneficiarului in maxim 60 de zile de la aprobare.

Q18: R3 include toate activitatile din proiect sau numai pe acelea din ultimul trimestru?

A18: R3 include activitatile desfasurate pe intreaga perioada de implementare a proiectului.

Q19: Raportul financiar se depune numai cu R3 la finalul proiectului sau si cu fiecare R1?

A19: Raportul financiar se anexeaza la fiecare cerere de rambursare.

Sursa: Autoritatea de Management POSDCA

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.