Subventionarea locuintelor sociale pentru comunitatile de romi

Obiectiv

Programul-pilot “Locuinte sociale pentru comunitatile de romi”, reprezinta o componenta experimentala pentru aplicarea Strategiei Guvernului Romaniei de imbunatatire a situatiei romilor, prin care se asigura construirea unui numar maxim de 300 de locuinte sociale, la care sa aiba acces prioritar si nediscriminatoriu, in conditiile legii, familiile si, dupa caz, gospodariile din comunitatile de romi cu venituri reduse.

Beneficiari

Familiile si, dupa caz, gospodariile din comunitatile de romi cu un venit mediu net lunar pe persoana, realizat in ultimele 12 luni, sub nivelul castigului salarial mediu net lunar pe total economie, comunicat de Institutul National de Statistica in ultimul Buletin statistic anterior lunii in care se analizeaza cererea, precum si anterior lunii in care se repartizeaza locuinta sociala.

Activitati subventionate

Construirea de locuinte sociale destinate familiilor su gospodariilor din comunitatile de romi.

Conditii de obtinere a subventiei
a) Conditii financiare

– venitul mediu net lunar pe persoana, realizat in ultimele 12 luni, sa fie sub nivelul castigului salarial mediu net lunar pe total economie.

b) Alte conditii de obtinere

– Numarul de unitati locative pe numar de camere, pentru fiecare locatie in parte, se va determina justificat prin numarul de solicitanti si structura preponderenta a familiilor acestora, fara a se depasi un numar total de 300 de locuinte sociale.

Nu pot beneficia de locuinte sociale construite prin Program familiile si, dupa caz, gospodariile din comunitatile de romi in care cel putin unul dintre membri:
a) detine in proprietate o locuinta;
b) a instrainat o locuinta dupa data de 1 ianuarie 1990;
c) a beneficiat de sprijinul statului in credite si executie pentru realizarea unei locuinte;
d) detine, in calitate de chirias, o alta locuinta din fondul locativ de stat.

– In cadrul fiecarui criteriu, la stabilirea ordinii de prioritate se vor avea in vedere:
a) conditiile de locuit ale solicitantilor;
b) numarul copiilor si al celorlalte persoane care gospodaresc impreuna cu solicitantii;
c) starea sanatatii solicitantilor sau a unor membri ai familiilor si, dupa caz, ai gospodariilor din comunitatile de romi;
d) vechimea cererilor.

– Dupa finalizarea lucrarilor de constructie si punerea in functiune a locuintelor sociale construite prin Program, acestea fac obiectul domeniului public al unitatilor administrativ-teritoriale si sunt administrate de consiliile locale ale comunelor, oraselor, municipiilor, respectiv de consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti sau, dupa caz, de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, in a caror raza de autoritate administrativa se afla potrivit legii.

– Locuintele sociale realizate prin Program sunt destinate familiilor si gospodariilor din comunitatile de romi. In cazul in care pentru locuintele sociale devenite libere pe perioada exploatarii nu mai sunt inregistrate cereri din partea familiilor si gospodariilor din comunitatile de romi, acestea pot fi inchiriate si unor familii numeroase si cu venituri reduse, din afara acestor comunitati.

Cum se obtine subventia

Terenurile destinate constructiei de locuinte sociale se preiau de Agentia Nationala pentru Locuinte in folosinta gratuita pe perioada realizarii obiectivelor de investitii in constructia de locuinte sociale si numai in cazul in care sunt libere de orice sarcina si sunt cuprinse cu destinatia propusa in planuri urbanistice aprobate.

Dupa aprobarea studiilor de fezabilitate si dupa aprobarea finantarii programului de investitii prin legea bugetului de stat anual, Agentia Nationala pentru Locuinte organizeaza si desfasoara, potrivit legislatiei privind achizitiile publice, procedurile pentru achizitia proiectarii si executiei lucrarilor sau, dupa caz, procedurile pentru achizitia executiei lucrarilor, pe baza documentatiei tehnice elaborate.

Pentru receptia constructiilor de locuinte sociale la terminarea lucrarilor vor fi invitati sa participe reprezentanti ai autoritatilor administratiei publice locale care urmeaza sa preia in administrare respectivele locuinte, precum si un reprezentat al Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor.

In termen de 10 zile de la receptia prevazuta se va efectua predarea-preluarea locuintelor sociale realizate prin Program, precum si a terenurilor aferente, dupa caz, prin protocol incheiat intre Agentia Nationala pentru Locuinte si cei interesati. La aceeasi data, folosinta gratuita acordata Agentiei Nationale pentru Locuinte asupra terenurilor aferente locuintelor sociale inceteaza de drept.

Receptia finala a locuintelor sociale este realizata prin grija autoritatilor administratiei publice locale care le au in administrare, din comisia de receptie facand parte si un reprezentant nominalizat de Agentia Nationala pentru Locuinte.

Agentia Nationala pentru Locuinte colaboreaza cu autoritatile administratiei publice locale pentru sprijinirea programelor de constructie a locuintelor sociale, prin asigurarea de catre acestea a terenurilor de constructie, precum si prin realizarea retelelor de utilitati si a dotarilor tehnico-edilitare necesare asigurarii conditiilor de locuit.

Terenurile destinate constructiei de locuinte sociale, stabilite prin acorduri incheiate de Agentia Nationala pentru Locuinte cu autoritatile administratiei publice locale, este necesar sa apartina domeniului public al unitatilor administrativ-teritoriale, acest regim juridic fiind stabilit in conditiile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare.

Utilitatile si dotarile tehnico-edilitare se realizeaza prin obiective de investitii promovate de consiliile locale ale comunelor, oraselor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti sau de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, potrivit legii si in corelare cu programele de constructii de locuinte sociale. Pentru realizarea unor lucrari de infrastructura – alimentare cu apa, pietruiri de drumuri -, acolo unde este cazul, obiectivele de investitii pot fi cuprinse in programele specifice derulate de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor.

Lucrarile necesare pentru realizarea/extinderea retelelor de alimentare cu energie electrica a locuintelor sociale si de iluminat public, precum si tarifele de emitere a avizelor de amplasament, avizele tehnice de racordare si tarifele de racordare a locuintelor la energie electrica se finanteaza din surse ale bugetelor locale si din alte surse legal constituite.

Alte informatii utile

Program pilot “Locuinte sociale pentru comunitatile de romi” din 01/10/2008 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 705 din 16/10/2008

Norma metodologica din 07/12/2000 pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii locuintei nr. 114/1996 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 690 din 22/12/2000

Guvernul Romaniei
Piata Victoriei nr. 1, sector 1 , Bucuresti
Telefon: +40-21-314 34 00, 319 15 64

Daca intrebarile dumneavoastra se refera la:
– Locuri de munca: Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca – [email protected]
– Protectia copilului si adoptii: Autoritatea Nationala pentru Protectia Copilului si Adoptie – [email protected]
– Asigurari sociale: Casa Nationala de Pensii si alte Drepturi de Asigurari Sociale
– Protectia persoanelor cu handicap: Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap
– Relatii de munca: Inspectia Muncii

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei (MDRL)
SEDIU:
Str. Apolodor, nr. 17, Latura Nord, sector 5
Program de lucru: Luni – Joi, 8:30 -17:00, Vineri: 8:30 – 14:30

PUNCT DE INFORMARE:
Telefon: 037 211 14 09
E-mail: [email protected]

REGISTRATURA:
Tel: 037 211 14 43

DIRECTIA DE COORDONARE A ACTIVITATII IN TERITORIU
Unitate Teritoriala Piatra Neamt – 0749 196 356
Unitate Teritoriala Braila – 0749 196 304
Unitate Teritoriala Calarasi – 0749 196 357
Unitate Teritoriala Craiova – 0749 196 316
Unitate Teritoriala Timisoara – 0749 196 312
Unitate Teritoriala Cluj – 0749 196 368
Unitate Teritoriala Alba – 0749 196 367
Unitate Teritoriala Bucuresti – 0749 196 830

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.