Subventionarea rentierilor agricoli

Obiectiv

Concentrarea suprafetelor agricole in exploatatii eficiente impuse de necesitatea modernizarii agriculturii Romaniei si compatibilizarii acesteia cu agricultura din tarile membre ale Uniunii Europene.

Beneficiari

Proprietarii care au incheiat contracte de arendare dupa aparitia Legii nr. 247/2005, daca aceste contracte sunt inca in vigoare la sfarsitul anului calendaristic pentru care se plateste renta.

Rentierul agricol – persoana fizica in varsta de peste 62 de ani care detine in proprietate pana la 10 hectare de teren agricol si care instraineaza prin acte intre vii sau arendeaza terenuri agricole dupa intrarea in vigoare a prezentului titlu, primind de la Oficiul National de Renta Viagera Agricola carnetul de rentier agricol.

Activitati subventionate

Instrainarea si arendarea terenurilor aflate in proprietatea unui rentier.

Conditii de obtinere a subventiei
a) Conditii financiare

– Cuantumul rentei viagere agricole reprezinta echivalentul in lei a 100 euro/an pentru fiecare hectar de teren agricol instrainat si echivalentul in lei a 50 euro/an pentru fiecare hectar arendat.

– Pentru suprafetele mai mici de 1 ha suma platita va fi proportionala cu suprafata instrainata sau arendata.

– Renta viagera agricola se plateste intr-o singura rata anuala in primul trimestru al anului urmator celui pentru care aceasta este datorata.

b) Alte conditii de obtinere

– Renta viagera agricola reprezinta suma de bani platita rentierului agricol care instraineaza sau arendeaza terenurile aflate in proprietatea sa, avand siguranta unei surse viagere de venituri garantate de stat.

– Renta viagera agricola este personala, netransmisibila si inceteaza la data decesului rentierului agricol. in cazul arendarii, renta viagera agricola inceteaza in termen de 30 de zile de la data incetarii contractului de arenda, daca in acest interval rentierul agricol nu face dovada incheierii unui nou contract de arenda.

– Dupa decesul rentierului, mostenitorii vor incasa ultima rata scadenta la data decesului, in cel mult 3 luni dupa deces pe baza certificatului de mostenitor si al carnetului de rentier agricol.

– Proprietarii casatoriti pot deveni rentieri agricoli si prin instrainarea si arendarea terenurilor agricole care sunt bunuri comune daca cel putin unul dintre ei are varsta de 62 de ani. in acest caz, carnetul de rentier agricol se elibereaza pe numele sotului care intruneste conditiile.

– Pentru a deveni rentier pot fi instrainate sau arendate numai terenurile care dupa anul 1990 nu au facut obiectul altei instrainari prin acte intre vii.

– Rentierul agricol poate ramane proprietar pe o suprafata de teren agricol de pana la 0,5 hectare pentru folosinta personala.

Cum se obtine subventia

Persoanele care doresc sa beneficieze de renta viagera agricola trebuie sa depuna la biroul judetean in a carui raza teritoriala se afla terenul care face obiectul vanzarii sau arendarii, personal ori prin mandatar, o cerere insotita de documentele precizate.

Solicitantii vor prezenta la birourile judetene documentele mentionate, in original, pe baza carora functionarii birourilor judetene vor certifica copiile depuse. Dupa certificare, originalele vor fi restituite solicitantilor.

Acte necesare

– cerere;
– copie de pe actul de identitate al solicitantului;
– copie de pe actul de vanzare-cumparare intabulat sau, dupa caz, de pe titlul de proprietate al arendatorului si de pe contractul de arenda incheiat cu respectarea prevederilor Legii arendarii nr. 16/1994, cu modificarile si completarile ulterioare;
– declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte faptul ca nu are in proprietate pentru folosinta proprie teren agricol in suprafata mai mare de 0,5 ha.

Alte informatii utile

Lege nr. 247 din 19/07/2005 – Monitorul Oficial, Partea I nr. 653 din 22/07/2005 – TITLUL XI: Renta viagera agricola

Ordin nr. 1272 din 07/12/2005 – Monitorul Oficial, Partea I nr. 1178 din 27/12/2005

Norma metodologica din 07/12/2005 – Monitorul Oficial, Partea I nr. 1178 din 27/12/2005

Guvernul Romaniei
Piata Victoriei nr. 1, sector 1 , Bucuresti
Telefon: +40-21-314 34 00, 319 15 64

Daca intrebarile dumneavoastra se refera la:
– Locuri de munca: Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca – [email protected]
– Protectia copilului si adoptii: Autoritatea Nationala pentru Protectia Copilului si Adoptie – [email protected]
– Asigurari sociale: Casa Nationala de Pensii si alte Drepturi de Asigurari Sociale
– Protectia persoanelor cu handicap: Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap
– Relatii de munca: Inspectia Muncii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.