Subventionarea motorinei

motorina2.jpg

motorinaObiectiv

Sprijinirea financiara pentru activitatile din sectorul vegetal, zootehnic, al imbunatatirilor funciare si al organizarii si sistematizarii teritoriului, prin subventionarea pretului motorinei.

Activitati subventionate

Achizitia de motorina utilizata pentru lucrarile de infiintare a culturilor agricole.

Beneficiari

Beneficiarii schemei sunt intreprinderile, respectiv:

a) producatorii agricoli, persoane fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale constituite potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, cu modificarile si completarile ulterioare, si/sau persoane juridice, grupuri de producatori recunoscute, inclusiv recunoscute preliminar, sau organizatii de producatori recunoscute, dupa caz, care sunt inregistrati in Registrul agricol, Registrul fermelor, Registrul plantatiilor viticole, alte evidente funciare, care exploateaza terenuri agricole, individual sau in forme de asociere conform legislatiei in vigoare, in scopul obtinerii productiei agricole;

b) producatorii agricoli, persoane fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale constituite potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, si/sau persoane juridice, grupuri de producatori recunoscute sau organizatii de producatori recunoscute, dupa caz, care sunt inregistrati in Registrul national al exploatatiilor si care detin, cresc sau exploateaza animale, individual sau in forme de asociere conform legislatiei in vigoare, in scopul obtinerii productiei agricole;

c) organizatiile de imbunatatiri funciare si federatiile de organizatii de imbunatatiri funciare inscrise in Registrul national al organizatiilor de imbunatatiri funciare si Administratia Nationala a imbunatatirilor Funciare, asa cum sunt definite in Legea imbunatatirilor funciare nr. 138/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

d) organismele/organizatiile de cercetare, respectiv universitatile, institutele si statiunile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, indiferent de statutul lor juridic sau de modul lor de finantare, al caror scop principal este de a realiza cercetare fundamentala, cercetare industriala sau dezvoltare experimentala si de a-si face cunoscute rezultatele prin predare, publicare sau transfer de tehnologie.

Ce va contine cerere de acord prealabil pentru finantare?

a) informatii cu privire la suprafetele de teren, inclusiv pe structura de culturi si/sau efectivele de animale/pasari/albine/viermi de matase, pe care le exploateaza solicitantul, si/sau lucrarile de imbunatatiri funciare, pe care acesta le executa pana la sfarsitul fiecarui an calendaristic aferent solicitarii;

b) in cazul solicitantilor persoane fizice, un angajament care va preciza ca in termen de 60 de zile lucratoare de la data primirii notificarii privind acordul prealabil pentru finantare, acestia vor prezenta certificatul de inregistrare la oficiul registrului comertului care atesta calitatea de persoane fizice autorizate sau intreprinderi individuale, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008, cu modificarile si completarile ulterioare; in caz de neprezentare in termen a certificatului de inregistrare, solicitantul este exclus de la schema de finantare.

Unde se depune cererea de acord prealabil pentru finantare?

a) la centrele judetene ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura sau al municipiului Bucuresti pe raza carora sunt situate exploatatiile agricole pentru care se solicita ajutorul de stat sau unde au fost depuse cereri de plata pentru schemele de sprijin pe suprafata; sau

b) la centrele judetene ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura sau al municipiului Bucuresti la care au fost depuse cererile de acord prealabil pentru finantare prin rambursare in cadrul schemei de ajutor de stat pentru motorina utilizata in agricultura aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 763/2013 pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea unui ajutor de stat pentru motorina utilizata in agricultura, cu completarile ulterioare.

Alte conditii de finantare

Acordul prealabil pentru finantare prin rambursare se emite de catre centrele judetene ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura in termen de 20 de zile lucratoare de la data depunerii cererii de acord prealabil pentru finantare prin rambursare.

Ajutorul de stat prevazut prin prezenta schema nu poate fi cumulat cu alte forme de sprijin pentru aceleasi costuri eligibile.

In vederea efectuarii lucrarilor mecanizate in agricultura in sectoarele vegetal, zootehnic si imbunatatiri funciare, beneficiarii achizitioneaza cantitatile necesare de motorina si solicita documentele fiscale de vanzare emise de furnizori pe numele beneficiarilor.

Plata ajutorului de stat sub forma de rambursare se efectueaza trimestrial, pentru trimestrul anterior.

Plata ajutorului de stat se solicita in baza unor cereri de plata adresate de beneficiarii pentru care a fost emis acordul prealabil de finantare Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura prin centrele judetene/locale, dupa caz, care se depun pana la finele lunii urmatoare trimestrului pentru care se solicita rambursarea, insotite de o situatie centralizatoare, defalcata pe lucrari, privind cantitatile de motorina utilizate aferente trimestrului respectiv, precum si de documentele fiscale.

Alte informatii utile

3 thoughts on “Subventionarea motorinei”

  1. ONG Toate Serviciile Populatiei spune:

    ce se intampla cu taranii care inca n-au aflat de subventionarea motorinei si n-au aplicat, inca?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.