Transport 2016: Cerere de propuneri privind proiecte de interes comun in domeniul retelelor de transport transeuropene – Programul de lucru multianual – Pachetul Coeziune

masini.jpg

Agentia Executiva pentru Inovare si Retele (INEA) a Comisiei Europene a lansat cererea generala de propuneri de proiecte 2016 a programului “Mecanismul pentru Interconectarea Europei” (MIE) 2014 – 2020, componenta Transport. In cadrul acesteia, 2 subcereri sunt destinate doar statelor eligibile pentru Fondul de Coeziune, printre care se afla si Romania: o cerere se inscrie in Programul de lucru anual 2016 al Comisiei Europene, o a doua cerere, in Programul de lucru multianual 2014-2020.

Status: INACTIV
Depunere pana la: 07.02.2017
Buget alocat: 849.500.000 euro

Obiective specifice:

Aceasta cerere de propuneri se adreseaza Proiectelor de Interes Comun (PIC) care contribuie la indeplinirea urmatoarelor obiective specificate din Regulamentul MIE:

• Obiectiv 1: eliminarea blocajelor, construirea conexiunilor care lipsesc si, mai ales, imbunatatirea tronsoanelor transfrontaliere;
• Obiectiv 2: asigurarea de sisteme de transport durabile și eficiente pe termen lung, in vederea pregatirii pentru viitoarele fluxuri rutiere estimate, precum și permiterea decarbonizarii tuturor modalitatilor de transport;
• Obiectiv 3: optimizarea integrarii și a interconectarii modurilor de transport si sporirea gradului de interoperabilitate a serviciilor de transport, cu asigurarea totodata a accesibilitatii infrastructurilor de transport.

Prioritati si actiuni finantate:

Se acorda asistenta financiara pentru punerea in aplicare a PIC sub forma de subventii pentru studii sau/si lucrari.

Prioritati :

Obiectivul 1 – 600.000.000 €:
– proiecte preidentificate pentru coridoare ale retelei centrale (cai ferate, drumuri, ape fluviale interne, porturi interne si maritime) – 400.000.000 €,
– proiecte preidentificate pentru alte sectiuni ale retelei centrale (cai ferate, drumuri, ape fluviale interne, porturi interne si maritime) – 100 000 000 €,
– interoperabilitate feroviara – 20.000.000 €,
– Sistemul European de Gestionare a Traficului Feroviar (ERTMS) – 80.000.000 €

Obiectivul 2 – 69 500.000 €:
– implementarea inovarii și a noilor tehnologii in toate modurile de transport, cu accent pe decarbonizare, siguranta și tehnologiile inovatoare pentru promovarea durabilitatii, operare, gestionare, accesibilitate, multimodalitatea și eficienta retelei – 59.500.000 €,
– infrastructura sigura, incluzand parcari in condiṭii de siguranṭa in reṭelele principale de drumuri – 10.000.000 €

Obiectivul 3 – 180.000.000 €:
– Cerul Unic European – iniṭiativa SESAR – 100.000.000 €,
– servicii inteligente de transport pentru drumuri (ITS) – 20.000.000 €,
– autostrazile marii – 20.000.000 €,
– proiecte care implementeaza infrastructura de transport in nodurile retelei centrale, in special in nodurile urbane – 20.000.000 €,
– conexiunea si dezvoltarea platformelor logistice multimodale – 20.000.000 €.

Prioritaṭi transversale:
– Acolo unde este cazul, ca parte a unui proiect de interes comun mai amplu, actiunile propuse pot include activitati pentru adaptarea infrastructurii TEN-T in vederea asigurarii continuitaṭii infrastructurii de biciclete pentru trasee de ciclism pe distante lungi, cum ar fi rutele EuroVelo. Aceste activitati pot include adaptarea corespunzatoare a sistemelor de semnalizare a traficului sau adaugarea unei infrastructuri dedicate bicicliștilor și pietonilor, cum ar fi tuneluri, ramificari, poduri, trotuare și piste protejate pentru biciclete.
– In combinatie cu alte lucrari, in special pentru statiile de cale ferata și lanturile de transport, de exemplu terminalele multimodale accesibile, scopul actiunilor propuse poate include activitati pentru imbunatatirea accesibilitatii la infrastructura de transport pentru persoanele cu handicap și persoane cu mobilitate redusa.

Printre actiunile sprijinite:
Activitati-pilot menite sa indeplineasca cel putin unul dintre urmatoarele obiective:
– dezvoltarea, imbunatatirea și adaptarea unei noi tehnologii sau solutii inovatoare și punerea in aplicare a acesteia pentru a-i testa fezabilitatea si adaptabilitatea, precum si valoarea sa adaugata inainte de implementarea la scara larga;
– implementarea unei tehnologii, infrastructuri sau a unui serviciu existent/e pentru a castiga experienṭa sau/si a crea condiṭii de piaṭa pentru aplicare la scara larga.

Buget/Suma acordata pe proiect: 849.500.000 euro; rata de cofinanṭare este cea a Fondului de Coeziune, respectiv pana la 85%.

Beneficiari: state membre, entitaṭi publice si private, iniṭiative comune si organizaṭii internaṭionale daca au acordul statului membru din care fac parte.

Eligibilitate tari/regiuni: statele membre ale UE eligibile pentru Fondul de Coeziune: Bulgaria, Croaṭia, Estonia, Grecia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugalia, Republica Ceha, Romania, Slovacia, Slovenia, Ungaria.

Informatii suplimentare:

  • Pentru toate prioritatile din cadrul prezentei cereri, in plus fata de obiectivele specifice, se va acorda prioritate proiectelor care includ utilizarea de finantare privata, in special, instrumentele financiare disponibile prin Fondul European de Investitii Strategice elaborat de Comisie și pus in aplicare de catre Banca Europeana de Investitii.
  • Tarile terte și entitatile stabilite in tari terte pot participa la actiuni care contribuie la proiecte de interes comun in cazul in care acest lucru este necesar pentru a atinge obiectivele propuse și daca este justificat in mod corespunzator. Ele nu pot fi finantate in cadrul acestei cereri de propuneri decat daca este indispensabil;
  • Lista proiectelor de interes comun, incluzand pe cele prevazute pentru Romania, se regaseste in Regulamentul 1316/2013 al Parlamentului si al Consiliului.
  • Actiunile de cercetare nu sunt finanṭate prin aceasta cerere.
  • Beneficiarii trebuie sa depuna aplicaṭia online prin “TENtec eSubmission module”.
  • Actiunile legate de sectorul transport care implica un tronson transfrontalier sau o parte a acestuia pot primi asistenta financiara din partea Uniunii numai in cazul in care exista un acord scris intre statele membre implicate sau intre statele membre și tarile terte in cauza cu privire la finalizarea sectiunii transfrontaliere.
  • Propunerile vor fi evaluate de experṭi independenṭi si este indicat sa fie redactate in limba engleza; daca potenṭialul beneficiar doreste sa depuna aplicaṭia intr-o alta limba oficiala a UE, o traducere a acesteia in engleza este obligatorie, iar varianta evaluata este cea in engleza (data limita pentru trimiterea traducerilor este 14 februarie 2017).
  • Programul de lucru multianual permite transferurile bugetare in cadrul aceluiasi obiectiv.

Data de depunere: 7 februarie 2017 (ora 17.00 la Bruxelles).

Intrebarile privind aceasta cerere de propuneri de proiecte pot fi trimise la: [email protected] (inainte de 24 ianuarie 2017).

DOCUMENTATIE

Puteti descarca urmatoarele documente utile:

Website-ul programului

Ghidul programului

Finantator: Uniunea Europeana
Sursa: UNCJR

[caseta-final-fise]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.