A fost actualizat ghidul „Acordarea de materiale școlare POAD”

rechizite.jpg

Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate 2014-2020 din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică corrigendum la ghidul „Acordarea de materiale școlare POAD”.

Despre program:

În cadrul prezentului apel de proiecte este vizat un singur obiectiv și anume:

Prevenirea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii în rândul copiilor celor mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar, primar şi gimnazial, cursuri de zi, care sunt în întreținerea familiilor al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie a fiecărui an, este de maximum 50% din salariul de bază minim brut pe țară, prin intensificarea sprijinului acordat acestora.

Acțiunile sprijinite în cadrul apelului:

  • Constituirea prin ordin de ministru a echipei de proiect la nivelul UIP MEN
  • Constituirea listei de materiale școlare cu fundamentarea costului acestora
  • Estimarea numărului total de preșcolari și școlari pentru fiecare clasă la nivel național
  • Achiziția materialelor școlare
  • Livrarea materialelor școlare către unitățile de învățământ preșcolar, primar și gimnazial
  • Distribuția materialelor școlare

Solicitant eligibil:
Ministerul Educației Naționale

Parteneri eligibili:
Inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București.

Grup țintă

În cadrul prezentului apel de proiecte, în funcție de activitățile care vor fi prevăzute în cererea de finanțare, grupul țintă va fi selectat după cum urmează:

  • copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat primar şi gimnazial, cursuri de zi, care sunt în întreținerea familiilor al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie a fiecărui an, este de maximum 50% din salariul de baza minim brut pe țară, în baza Ordonanței Guvernului nr. 33/2001 privind acordarea de rechizite școlare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 126 din 18 martie 2002, și a Ordinului ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 4385/07.06.2012 privind aprobarea componenței pachetelor de rechizite școlare ce se acordă elevilor și a Metodologiei de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 33/2001 privind acordarea de rechizite școlare aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 126/2002;
  • copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar, care beneficiază de stimulente educaționale conform Legii nr. 248 din 28 octombrie 2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările și completările ulterioare.

Sursa: Ministerul Fondurilor Europene

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.