Finanțele amână termenul pentru declararea și plata impozitului pe profit

cerere.jpg

Firmele care înregistrează capitaluri proprii pozitive și cele care își majorează capitalurile proprii vor beneficia de reduceri la plata impozitului de profit, potrivit unui proiect redactat la nivelul Ministerului Finanțelor. Măsura se aplică plătitorilor de impozit pe profit, microîntreprinderilor și plătitorilor de impozit specific. Pentru îndeplinirea mai multor condiții privind capitalurile, procentajele se cumulează, astfel că se poate ajunge la o reducere mai consistentă. Pentru a putea acorda aceste reduceri, termenul limită pentru declararea/plata impozitului pe profit va fi amânat la 25 iunie.

Având în vedere că informațiile despre capitalurile proprii și capitalurile proprii ajustate fiscal sunt cele înregistrate în situațiile financiare anuale/raportări contabile, iar acestea au termen de depunere 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, urmează să fie prelungit termenul de calcul și depunere a declarației anuale de impozit pe profit de la 25 februarie/25 martie la 25 iunie. Pentru firmele cu an fiscal diferit de anul calendaristic, amânarea este pe data de 25 a celei de-a șasea luni de la încheierea anului fiscal.

(1) Contribuabilii plătitori de impozit pe profit, contribuabilii plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, precum și contribuabilii încadrați la impozitul specific unor activități, beneficiază de reduceri ale impozitului pe profit anual/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor/impozitului specific unor activități, astfel:

a) 2%, în cazul în care capitalul propriu contabil, prezentat în situațiile financiare anuale, respectiv în raportările contabile anuale pentru sediile permanente, în anul pentru care datorează impozitul, este pozitiv. Pentru contribuabilii care, potrivit prevederilor legale, au obligația constituirii capitalului social, capitalul propriu contabil trebuie să îndeplinească, concomitent și condiția de a fi la nivelul unei valori cel puțin egale cu jumătate din capitalul social subscris;

b) dacă înregistrează o creștere anuală a capitalului propriu ajustat al anului pentru care datorează impozitul față de capitalul propriu ajustat înregistrat în anul precedent și îndeplinește concomitent condiția prevăzută la lit.a)

c) 3%, dacă înregistrează o creștere peste nivelul prevăzut la alin. (4) a capitalului propriu ajustat al anului pentru care datorează impozitul față de capitalul propriu ajustat înregistrat în anul 2020 și dacă îndeplinește concomitent condiția prevăzută la lit.a). Prevederile prezentei litere se aplică începând cu anul 2022, respectiv începând cu anul fiscal modificat care începe în anul 2022.

(2) În cazul în care sunt aplicabile două sau trei din reducerile prevăzute la lit. a) – c) ale alin. (1), pentru determinarea valorii reducerii, procentele corespunzătoare acestora se adună iar valoarea rezultată se aplică asupra impozitului.

(3) Nu intră sub incidența prevederilor prezentului articol contribuabilii pentru care reglementările contabile sunt emise de BNR, respectiv de ASF.

(4) În aplicarea prevederilor alin. (1) lit. c), procentul de creștere a capitalului propriu ajustat al anului pentru care datorează impozitul față de capitalul propriu ajustat înregistrat în anul 2020… Mai multe detalii aici.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.