A inceput transmiterea scrisorilor de instiintare si invitatie la contractare in cadrul Programului de dezvoltare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata

scris.jpg

Conform procedurii programului “in termen de 10 zile lucratoare de la data primirii Scrisorii de acceptare de principiu pentru finantare in limita bugetului, beneficiarii care implementeaza proiectul fara componenta de credit vor semna la sediul AIMMAIPE Contractul de finantare (anexa nr.12 la Procedura). Termenul limita de semnare a contractelor de finantare care se implementeaza fara componenta de credit este 29 noiembrie 2017. Aplicantii pot solicita si inlocuirea componentei de aport propriu cu componenta de credit cu conditia respectarii termenului limita de semnare a contractului de finantare, respectiv 29 noiembrie 2017.

Aplicantii ale caror planuri de afaceri se implementeaza cu componenta de credit si care au fost instiintati cu privire la acceptarea de principiu la finantare in urma verificarilor efectuate, au obligatia de a se prezenta in termen de 5 zile lucratoare de la data primirii Scrisorii de acceptare de principiu in limita bugetului la institutia de credit partenera in vederea deschiderii contului si depunerii documentelor necesare obtinerii creditului.”

Cele 3 institutii de credit partenere in cadrul Programului sunt BCR, BRD si CEC BANK ale caror oferte de parteneriat le puteti descarca mai jos!

In vederea semnarii Contractului de Finantare, beneficiarii trebuie sa prezinte in original, documentele incarcate in planul de afaceri on-line, si anume:

  • cererea tip de acord de principiu pentru finantare (Anexa 3) semnata de reprezentantul legal sau imputernicitul societatii
  • dovezi certe privind capacitatea de cofinantare a proiectului, respectiv prezentarea de: scrisoare de confort (angajanta)/ extras de cont semnat de catre ofiterul bancar (eliberat cu cel mult 3 zile lucratoare inainte de data depunerii) care sa demonstreze ca beneficiarul dispune de suma necesara cofinantarii /contract/ linie de credit, emise de o institutie financiara bancara din Romania, si care vor acoperi cel putin valoarea cofinantarii proprii a proiectului, respectiv procentul de cofinantare din cheltuielile eligibile.
  • certificatele de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor, taxelor si datoriilor catre bugetul general consolidat, atat pentru sediul social,cat si pentru toate punctele de lucru care au cod unic de inregistrare fiscala, conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, in original sau copie legalizata, eliberate de catre organul fiscal competent al autoritatii administratiei publice locale, in termen de valabilitate la data semnarii contractului;
  • certificatele de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor, taxelor si datoriilor catre bugetele locale, atat pentru sediul social,cat si pentru toate punctele de lucru (indiferent daca au sau nu cod unic de inregistrare fiscala), in original sau in copie legalizata, eliberate de catre organul fiscal competent al autoritatii administratiei publice locale, in termen de valabilitate la data semnarii contractului. in cazul in care firma nu este inregistrata ca fiind platitoare in cadrul administratiei respective, se solicita o adeverinta.

Sursa: aippimm.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.