Adaptarea calendarului bugetar la ciclul electoral

Necesitățile ”din teren” în materie de finanțe publice au determinat revederea la detaliu a normelor de elaborare şi aprobare a proiectului bugetului de stat. Astfel, recent, printr-o Ordonanţă de urgenţă a Guvernului (OUG) se aduc importante modificări și completări Legii nr.500/2002 privind finanţele publice. Dacă pînă în 2011, Ministerul Finanţelor Publice (MFP), pe baza proiectelor de buget ale ministerelor şi celorlalte insituţii centrale, întocmea – stereotipic, an de an – proiectele legilor bugetare şi le depunea la Guvern pînă la data de 30 septembrie, spre a fi însuşite şi transmise, mai departe, Parlamentului (pînă la 15 octombrie), pentru viitor intervin alte date. Acestea vizează anii electorali, care reclamă modificarea termenelor respective din mai multe raţiuni. În primul rând, în aceşti ani,  în care spre final au loc alegeri generale parlamentare, datorită procedurilor de numire/ investire a noului Guvern/ Parlament, devine dificilă aprobarea proiectului de buget pentru anul următor pînă la 31 decembrie. Drept urmare, nu rămîne(a) la îndemînă decît soluţia aprobării acestuia de către Parlament, în prima parte a anului următor. Dacă adăugăm aici şi faptul că proiectul bugetului de stat trebuie să reflecte obiectivele politicii fiscal şi bugetare pe care orice (nou) Guvern şi le asumă prin Programul de Guvernare, necesitatea adaptării calendarului bugetar la ciclul electoral devine şi mai de înţeles. Adaptarea gîndită în acest context constă în reglementarea cu titlu imperativ a faptului ca MFP să transmită Guvernului proiectul legii bugetare în 15 zile de la investirea acestuia. Din acest moment, noului Executiv i se fixează un termen de 5 zile pentru însuşire, urmînd ca, în maxim 20 de zile de la investitură, să fie transmis Legislativului spre adoptare. Modificările şi completările în discuţie devin aplicabile începînd cu elaborarea  proiectului de buget pentru anul 2013. Implicit, termenele arătate vor viza – în continuare – toţi anii în care se organizează alegeri generale parlamentare în lunile octombrie, noiembrie şi decembrie. Dar iată cum sună exact prevederea legală în cauză  – OUG no. 47/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal‐bugetare – Art. II: ”Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, publicată  în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 597 din 13 august 2002, cu modificările şi completările ulterioar, se completează după cum urmează: (…) 4. După articolul 35 se introduce un nou articol, articolul 35^1, cu următorul cuprins: Art. 35^1 – Transmiterea proiectului de buget la Guvern  şi Parlament în anii în care se organizează alegeri generale parlamentare în ultimele 3 luni ale anului. În cazul în care alegerile generale parlamentare sunt organizate în ultimele 3 luni ale anului, calendarul este următorul: a) Ministerul Finanțelor Publice, pe baza proiectelor de buget ale ordonatorilor principali de credite  şi a bugetului propriu, întocmeşte proiectele legilor bugetare  şi proiectele bugetelor pe anul următor, pe care le depune la Guvern în termen de 15 zile de la învestirea noului Guvern, conform art. 103 din Constituția României, republicată; b) după  însuşirea de către Guvern a proiectelor legilor bugetare  şi de buget, prevăzute la art. 35 alin. (1), acesta le supune spre adoptare Parlamentului cel mai târziu în 20 de zile de la învestire, fără a depăşi data de 31 decembrie a anului în curs.”

About Ionel Bostan

Ionel Bostan este publicist şi prozator – membru al Uniunii Scriitorilor (USR) şi Asociaţiei Jurnaliştilor din România (AJR). N.21 februarie 1962, Giurgeşti-Tg.Frumos, judeţul Iaşi. Studiază Economia şi Dreptul la Univ. „Al.I.Cuza” Iaşi. Profesor universitar din anul 2002.