Al Şaptelea Program Cadru (The Seventh Framework Programe – FP7) – II

    Particularităţile programului FP7.

Ca o continuarea la articolul anterior referitor la Al Şaptelea Program Cadru, punem în pagină câteva particularităţi ale acestuia.

Structura FP7 este formată din cinci ramuri principale: Cooperare, Idei, Oameni, Capacităţi şi Cercetare nucleară, fiecare dintre aceste ramuri finanţând activităţi specifice de cercetare cu caracter uni, pluri sau trans sectorial. PC7 este constituit din 4 blocuri principale de activitate ce formează 4 programe specifice, plus un al cincilea program special de cercetare nucleară.

Priorităţile FP7 sunt cuprinse în următoarele programe specifice:

Programul de Cooperare – care facilitează colaborarea între industrie şi mediul academic pentru a obţine dominarea în zonele tehnologice cheie;

Programul de Idei – care sprijină cercetarea de bază la frontierele ştiinţei;

Programul Resurse Umane – care sprijină mobilitatea şi dezvoltarea carierei atât pentru cercetătorii din Europa, cât şi pentru cei din afara ei;

Programul de Capacităţi – care ajută dezvoltarea capacităţilor de care are nevoie Europa pentru a deveni o economie înfloritoare, bazată pe cunoaştere;

Cercetare nucleară (Programul Euratom) – care dezvoltă capacităţile de fiziune nucleară ale Europei.

În cadrul programului Cooperare, se va acorda sprijin în domeniul cercetării ştiinţifice proiectelor internaţionale de cooperare pentru Uniunea Europeană şi dincolo de graniţele sale. În cadrul a zece arii tematice, corespunzătoare principalelor domenii ale cunoaşterii, programul va promova progresul ştiinţei şi tehnologiei. Cercetarea va fi susţinută şi consolidată pentru a face faţă cerinţelor europene din domeniile sociale, economice, de mediu, de sănătate publică şi industriale europene, ca şi pentru a deservi interesele publice şi pentru a susţine ţările în curs de dezvoltare.

Programul „Cooperare” este cel mai mare dintre programele cuprinse de FP7, are un buget de 32,365 miliarde euro, ce reprezintă aproximativ 61% din totatul bugetului FP7 şi susţine acţiunile de cercetare în următoarele domenii: Sănătate; Alimentaţie, agricultură şi biotehnologie; Tehnologiile informaţiei şi comunicaţiei; Nano-ştiinţe, nano-tehnologii, materiale şi noi tehnologii de producţie; Energie, Mediu (inclusiv schimbările climatice); Transport (inclusiv aeronautic); Ştiinţe socio-economice şi umaniste; Spaţiu şi Securitate. În cadrul  programului “Cooperare”, se acordă sprijin în domeniul cercetării ştiinţifice a proiectelor internaţionale de cooperare pentru Uniunea Europeană şi dincolo de graniţele sale. În cadrul a zece arii tematice, corespunzătoare principalelor domenii ale cunoaşterii, programul va promova progresul ştiinţei şi tehnologiei. Cercetarea va fi susţinută şi consolidată pentru a face faţă cerinţelor europene din domeniile sociale, economice, de mediu, de sănătate publică şi industriale europene, ca şi pentru a deservi interesele publice şi pentru a susţine ţările în curs de dezvoltare. Justificând astfel dimensiunea bugetului ce îi este alocat şi importanţa acestui program.

   Programul “Idei găzduieşte toate activităţile ce vor fi implementate de către Consiliul European

de Cercetare (CEC). CEC se va bucura de un mare grad de autonomie pentru a dezvolta o cercetare de frontieră de înalt nivel la scară europeană, bazându-se pe excelenţă în Europa şi ridicându-i profilul pe plan internaţional.

Acest program va intensifica caracterul dinamic, creativitatea şi excelenţa cercetării europene la graniţa cunoaşterii. Ţările cu cercetare foarte avansată sunt în poziţia de a oferi o calitate de viaţă mai bună cetăţenilor lor şi în acelaşi timp îşi menţin poziţia economică şi avansul în competitivitatea lor la nivel global. Pe perioada FP7, programul de “Idei” va finanţa cercetarea de frontieră a UE. Conceptul din spatele Ideilor este ca cercetătorii de primă clasă să fie plasaţi în a identifica noi oportunităţi şi direcţii la graniţele cunoaşterii. Acestea, în schimb vor avea un feedback în societate şi îşi vor găsi drumul spre industrie şi spre piaţă şi se vor transpune în inovaţii sociale mai largi în viitor.

Programul „Oamenii” oferă personalităţilor posibilitatea de a urma o carieră în domeniul cercetării. Cercetătorii Europeni ar trebui încurajaţi să rămână în Europa şi în acelaşi timp cei mai buni cercetători din lume ar trebui să fie atraşi de excelenţa şi infrastructurile cercetării Europene. Pornind de la experienţele pozitive cu „Acţiunile Marie Curie”, programul „Oamenii” ar trebui să încurajeze personalităţile să se iniţieze în profesia de cercetător; să structureze instruirea lor în domeniul cercetării prin oferirea unor opţiuni şi să încurajeze mobilitatea în cadrul aceluiaşi sector de activitate. Mobilitatea cercetătorilor nu este important doar pentru

progresul lor în carieră, ci este de asemenea vital pentru transferul de cunoştinţe între ţări şi sectoare de activitate. Pentru a fi competitivi la nivel global, este nevoie de cât mai mulţi oameni care să urmeze o carieră în cercetare şi cărora să le oferim bazele pentru o piaţă de muncă deschisă. De aceea, Europa trebuie transformată într-un continent atractiv care va susţine inovaţia, cunoaşterea, crearea de cunoştinţe şi va încuraja cercetătorii să rămână. În decursul FP7, o serie de acţiuni finanţate de UE, vor susţine instruirea continuă, cercetarea şi

mobilitatea oamenilor de ştiinţă cu calificare înaltă în interiorul Europei şi în restul lumii. Întrunind obiectivele de mai sus, se încurajează proliferarea centrelor de excelenţă în UE şi contribuţia lor în noi arii de cercetare şi tehnologie.

Programul „Capacităţi urmăreşte să îmbunătăţească folosirea şi dezvoltarea infrastructurilor

din domeniul cercetării, odată cu întărirea capacităţilor inovative ale IMM-urilor de a beneficia de pe urma cercetării. Programul este conceput să sprijine grupurile regionale orientate spre cercetare şi în acelaşi timp să elibereze potenţialul de cercetare în regiunile de convergenţă şi în regiunile cele mai îndepărtate ale Uniunii Europene. Va fi asigurat sprijinul pentru acţiuni şi măsuri orizontale de întărire a cooperării internaţionale. În fine, societatea Europeană şi ştiinţa ar trebui să se apropie de iniţiativa programului  „Capacităţi”.

Euratom, programul cadru pentru cercetare nucleară şi activităţi de instruire va cuprinde cercetare

Comunitară, dezvoltare tehnologică, cooperare internaţională, diseminare a informaţiilor tehnice şi activitâţi atât de exploatare cât şi instruire.

Participarea în cadrul programelor din FP7 este deschisă unei game largi de organizaţii şi persoane din orice parte a lumii, toate au ocazia de a participa la FP7. Se aplică diferite reguli de participare, în funcţie de respectiva iniţiativă de cercetare.

            Pentru România, necesitatea de a impulsiona creşterea competitivităţii economice, în special pentru perioada 2007 – 2013, care reprezintă prima etapă a procesului post-aderare, impune reducerea şi depăşirea decalajelor tehnologice care o separă de restul statelor membre UE. Obiectivele majore în vederea realizării unui mediu economic dinamic şi competitiv în România, capabil să asimileze şi să dezvolte domenii de înaltă tehnologie şi să răspundă la cerinţele strategice de dezvoltare pe termen lung, constau în stimularea creativităţii şi dezvoltarea resurselor umane.

Bugetul total (vezi figura ataşată) este defalcat astfel: Cooperare – 32,413 miliarde Euro, Idei 7,510 miliarde Euro, Resurse umane 4,750 miliarde Euro, Capacităţi 4,097 miliarde Euro, Acţiuni JRC (nenucleare) 1,751 miliarde Euro, Euratom (până in 2011) 2,751 miliarde Euro.

            Participarea în cadrul FP7 este deschisă universităţilor, centrelor de cercetare, corporaţiilor multinaţionale, IMM, administraţiei publice, persoanelor fizice de oriunde din lume. Regulile de participare diferă în funcţie de iniţiativa de cercetare. Persoanele care au o idee pentru un proiect de cercetare trebuie să consulte regulile programului, să îşi caute parteneri din străinătate cu care să colaboreze, să trimită aplicaţia la Comisia Europeană în conformitate cu termenul limită prevăzut în Cererea de proiecte şi cu programul de lucru. Aplicaţia va fi evaluată de către 3-7 evaluatori independenţi, care sunt experţi în domeniu, după care Comisia va notifica aplicantul cu privire la rezultatul evaluării. Dacă rezultatul va fi pozitiv va începe negocierea contractului, iar după semnarea contractului aplicantul poate demara proiectul. Forma de plată se poate face sub două forme: prin rambursarea costurilor eligibile sau prin plata totală.

Participanţii în FP7 pot fi, în principiu, stabiliţi oriunde. Însă există categorii diferite de ţări care pot avea eligibilităţi pentru programe specifice: state membre; ţări asociate – care au protocoale de cooperare ştiinţifice şi tehnologice şi care implică contribuţia la bugetul programului; ţări candidate; ţări terţe.

Particularitățile prin care FP7 se diferenţiază de programele anterioare (FP6, FP5, FP4 etc.) pentru cercetare ale UE sunt:

– Buget majorat – bugetul lui FP7 este cu 63% mai mare decât cel al lui FP6 în preţuri curente.

– Focusarea pe teme importante de cercetare: sănătate, ITC, spaţiu, etc. în cadrul celei mai extinse componente a FP7 – Cooperarea – ceea ce face programul mai flexibil şi mai dedicat nevoilor industriei.

– Consiliul European pentru Cercetare – prima agenţie pan-europeană pentru finanţarea cercetării, care are ca scop să finanţeze cercetarea cu un grad mai mare de risc şi cu potenţial mai mare de câştig aflate la frontierele ştiinţifice.

– Regiuni de cunoaştere – FP7 a stabilit noi regiuni de cunoaştere care aduc laolaltă diverşi parteneri de cercetare din universităţi, centre de cercetare, firme multinaţionale, autorităţi locale şi Întreprinderi Mici şi Mijlocii.

– Facilitarea de finanţare pentru împărţirea riscului în vederea creşterii ajutorului pentru investitorii privaţi în proiecte de cercetare, îmbunătăţirea accesului la creditele Băncii Europene de Investiţii pentru acţiunile de cercetare mari.

– Iniţiativa comună pentru tehnologie care se adresează acelor probleme care nu pot fi atinse prin “Cererea de proiecte” şi acelor domenii ale activităţii de cercetare în care colaborarea şi investiţiile considerabile sunt esenţiale pentru succesul pe termen lung.

– Un singur punct de contact “Serviciul de informare pentru cercetare” activează ca un prim punct de contact pentru potenţialii participanţi, oferind răspunsuri referitoare la toate întrebările legate de fondurile UE pentru cercetare şi aspectele noi legate de participarea în program.

 

Sursă:  Ionel Timişan – “STAREA GENERALĂ A ROMÂNIEI PRIVITĂ PRIN AL ŞAPTELEA PROGRAM CADRU – FP7 2012

 

Vezi şi partea I din seria de articole privind Al Şaptelea Program Cadru – FP7.

 

About Ionel Timisan

Nascut in 1987, Ionel Timisan se descrie ca fiiind atent, meticulos, deschis spre nou si cu multa rabdare. Este absolvent al specializarii de “Inginerie Economica in domeniul Mecanic”, cu experienta profesionala in domeniul comertului, asigurari si IT dar si un obisnuit al activitatilor de voluntariat organizate in comunitatea locala. Debutand la varsta de 18 ani si fiind la inceput de evolutie profesionala, abordeaza activitatile desfasurate intr-o maniera tanara si cu un aer modern, participand activ la obiectivele intreprinse.

One thought on “Al Şaptelea Program Cadru (The Seventh Framework Programe – FP7) – II”

  1. Dumitrescu spune:

    Bun aziua,
    V-as ruga sa-mi spuneti, pentru managementul proiectelor de cercetare, ce metodologie este mai indicata: cea din PMBoK sau exista si un manual de mangement pt FP7 sau H2020?
    Va multumesc anticipat pentru raspuns

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.