AM POC anunta modificarea unor prevederi din Ghidul Solicitantului aferent Actiunii 2.2.1 – Sprijinirea cresterii valorii adaugate generate de sectorul TIC

22353_600x315_1.jpg

Ministerul Fondurilor Europene – Autoritatea de Management pentru Programul Operational Competitivitate, impreuna cu Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale – Organismul Intermediar pentru Promovarea Societatii Informationale anunta modificarea unor prevederi din Ghidul Solicitantului aferent Actiunii 2.2.1 – Sprijinirea cresterii valorii adaugate generate de sectorul TIC si a inovarii in domeniu prin dezvoltarea de clustere.

Modificarile vor fi reglementate printr-un ordin al ministrului fondurilor europene si vizeaza urmatoarele aspecte:

1. In sectiunea Lista codurilor CAEN excluse de la finantare, pagina 70, codurile CAEN 70.10 ”Activitati privind sediile sociale” si 70.22 ”Activitati de consultanta in afaceri si management” sunt eliminate din lista.

2. La subcapitolul 1.7 Indicatori, prima fraza din casuta ATENTIE! se va completa si va avea urmatorul continut: ”Este obligatoriu ca fiecare proiect sa aiba completate valori pentru toti indicatorii din categoriile aferente de mai sus”;

3. La subcapitolul 1.10 Rata de cofinantare, pagina 13, se va elimina fraza: ”- intre o intreprindere si un organism de cercetare si de difuzare a cunostintelor, in cazul in care acest organism suporta cel putin 10% din cheltuielile eligibile ale proiectului si organismul/organizatia de cercetare are dreptul de a publica rezultatele proiectelor de cercetare in masura in care acestea provin din cercetarile realizate de organismul/organizatia in cauza”;

4. La subcapitolul 2.1 Eligibilitatea solicitantului, in cadrul ultimei casute ”ATENtIE!”, paginile 21-22, se va elimina fraza ”Toate procedurile de achizitie aferente proiectului vor fi derulate de catre liderul de proiect, iar platile vor fi facute de catre liderul de proiect”;

5. La subcapitolul 2.4 incadrarea cheltuielilor, – Cerinte privind investitiile, pagina 28, din fraza ”Cheltuielile eligibile generale aferente investitiilor in cadrul acestui apel sunt cele prevazute la art. 52 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piata interna in aplicarea articolelor 107 si 108 din tratat, respectiv:” se va elimina sintagma ”la art. 52 din”;

6. La subcapitolul 3.2 Lista documentelor care insotesc Cererea de finantare, paginile 40-41, punctul 7 se modifica si va avea urmatorul continut: ”Declaratie privind eligibilitatea solicitantului in vederea acordarii ajutorului de minimis si conform prevederilor referitoare la intreprinderea unica”;
– punctul 8 se modifica si va avea urmatorul continut: ”Declaratie privind incadrarea in limita de 200.000 euro pe durata oricarei perioade de 3 ani, pentru serviciile de consultanta in domeniul inovarii si serviciile de sprijinire a inovarii – daca este cazul”;
– punctul 11 se modifica si va avea urmatorul continut: ” Bilantul contabil pentru ultimul exercitiu financiar incheiat bilantul contabil sau bilantul semestrial/ultima balanta numai in cazul intreprinderilor infiintate in anul 2018, inclusiv Contul de Profit si Pierderi, inregistrat la institutia abilitata. in cazul in care solicitantul este un consortiu de IMM-uri, bilanturile contabile pentru fiecare din firmele din consortiu – pentru ultimul exercitiu financiar incheiat sau bilantul contabil semestrial/ultima balanta numai in cazul intreprinderilor infiintate in anul 2018, inclusiv Contul de Profit si Pierderi, inregistrat la institutia abilitata*.
Pentru verificarea indeplinirii prevederilor legale privind incadrarea in tipul de intreprindere eligibila, fiecare IMM va prezenta si bilanturile firmelor partenere/legate.”;
– in cadrul aceluiasi subcapitol, dupa ultimul punct (26) al tabelului, la pagina 41, explicatia marcata cu ”*” va avea urmatorul continut: ” *Se vor atasa, la cererea de finantare, situatiile financiare (bilantul/balanta si contul de profit si pierdere) pentru anul fiscal precedent datei la care se depune cererea de finantare. in cazul in care situatiile nu au fost inca depuse la organul fiscal competent, se vor anexa situatiile financiare aprobate de adunarea generala a actionarilor sau asociatilor si dovada aprobarii respective. in situatia in care proiectul ajunge in etapa de contractare, solicitantul va prezenta obligatoriu dovada inregistrarii situatiilor financiare la institutia abilitata.”;

7. La subcapitolul 4.2.1 Grila de verificare administrativa si a eligibilitatii, paginile 46-50, punctul 7 se modifica si va avea urmatorul continut: ” Declaratie privind eligibilitatea solicitantului in vederea acordarii ajutorului ˝de minimis˝ si conform prevederilor referitoare la intreprinderea unica”;
– punctul 8 se modifica si va avea urmatorul continut: ” Declaratie privind incadrarea in limita de 200.000 euro pe durata oricarei perioade de 3 ani, pentru serviciile de consultanta in domeniul inovarii si serviciile de sprijinire a inovarii – daca este cazul”;
– punctul 11 se modifica si va avea urmatorul continut: ” Bilantul contabil pentru ultimul exercitiu financiar incheiat sau bilantul contabil semestrial/ultima balanta numai in cazul intreprinderilor infiintate in anul 2018, inclusiv Contul de Profit si Pierderi, inregistrat la institutia abilitata. in cazul in care solicitantul este un consortiu de IMM-uri, bilanturile contabile pentru fiecare din firmele din consortiu-pentru ultimul exercitiu financiar incheiat sau bilantul contabil semestrial/ultima balanta numai in cazul intreprinderilor infiintate in anul 2018, inclusiv Contul de Profit si Pierderi, inregistrat la institutia abilitata*. Pentru verificarea indeplinirii prevederilor legale privind incadrarea in tipul de intreprindere eligibila, fiecare IMM va prezenta si bilanturile firmelor partenere/legate.”;
– in cadrul aceluiasi subcapitol, dupa ultimul punct (15) al tabelului, la pagina 50, explicatia marcata cu ”*” va avea urmatorul continut: ”*Se vor atasa, la cererea de finantare, situatiile financiare (bilantul/balanta si contul de profit si pierdere) pentru anul fiscal precedent datei la care se depune cererea de finantare. in cazul in care situatiile nu au fost inca depuse la organul fiscal competent se vor anexa situatiile financiare aprobate de adunarea generala a actionarilor sau asociatilor si dovada aprobarii respective. in situatia in care proiectul ajunge in etapa de contractare, solicitantul va prezenta obligatoriu dovada inregistrarii situatiilor financiare la institutia abilitata.”;

8. La pagina 9, ultima fraza a capitolului 1.7 Indicatori va avea urmatorul continut: „Ponderea ambilor indicatori prestabiliti de rezultat la nivel de proiect este egala (50%). Neindeplinirea oricaruia dintre indicatorii prestabiliti de rezultat la nivel de proiect va conduce la corectii financiare direct proportionale cu gradul de neindeplinire a indicatorului in cauza”;

9. Documentul Excel din Anexa nr. 9 la Ghidul Solicitantului – Model bugete se modifica dupa cum urmeaza:
a) in sheet-ul Buget defalcat salarii se elimina coloana 5 – Tarif ora;
b) in sheet-ul Buget defalcat pe cheltuieli, dupa coloana 7 – Val. totala eligibila incl. TVA, se adauga o coloana denumita ”Valoare TVA”;
– Coloana 8 devine coloana 9;
– in cadrul categoriei Ajutoare regionale pentru investitii (Costurile investitiilor in active corporale si necorporale), se adauga subcategoria ”Cheltuieli pentru achizitionarea de cladire/spatiu si teren”;
– in cadrul Capitolului B Ajutor de minimis, prima categorie de cheltuieli va fi V. Cheltuieli privind cercetarea de piata, cu subcategoria V.1. Cheltuieli pentru identificarea unor nise de piata pentru produsul/serviciul inovativ;
c) in sheet-ul Model buget pentru MySMIS, in cadrul categoriei Ajutoare regionale pentru investitii (Costurile investitiilor in active corporale si necorporale), se adauga subcategoria ”Cheltuieli pentru achizitionarea de cladire/spatiu si teren”;
– in cadrul Capitolului B Ajutor de minimis, prima categorie de cheltuieli va fi V. Cheltuieli privind cercetarea de piata, cu subcategoria V.1. Cheltuieli pentru identificarea unor nise de piata pentru produsul/serviciul inovativ.

10. La Anexa 3 – Acord de parteneriat din Ghidul Solicitantului, articolul 6. Drepturile si obligatiile liderului de proiect (Partenerului 1), punctul 4 se modifica si va avea urmatorul continut: ” (4) Liderul de parteneriat va monitoriza desfasurarea corecta a procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie, de catre ceilalti parteneri, conform normelor in vigoare si va asigura planificarea achizitiilor la nivel de proiect / contract de finantare, astfel incât sa evite divizarea in mai multe contracte de valoare mai mica pentru produse, servicii sau lucrari care sunt considerate similare.”;
– Articolul 9 Proprietatea, punctul 1 se modifica si va avea urmatorul continut: ” Partile au obligatia sa mentina proprietatea proiectului si natura activitatii pentru care s-a acordat finantare, pe o perioada de cel putin 3 ani dupa finalizare / dare in exploatare si sa asigure exploatarea si intretinerea in aceasta perioada.”. Punctul 4 al aceluiasi articol se modifica si va avea urmatorul continut: ”Partile au obligatia sa nu instraineze, inchirieze, gajeze bunurile achizitionate ca urmare a obtinerii finantarii prin Programul Operational Competitivitate pe o perioada de 3 ani de la finalizarea proiectului, conform paragrafului (1).”;

11. La Anexa 7 – Declaratia de angajament, punctul 13 se modifica si va avea urmatorul continut: ”sa asigur functionarea permanenta/mentenanta rezultatului proiectului in perioada de durabilitate, respectiv 3 ani de la efectuarea platii finale catre beneficiar, cu exceptia perioadelor de mentenanta planificate.”Dupa aprobarea modificarilor de mai sus prin ordin al ministrului fondurilor europene, se va deschide apelul cu numarul 2 aferent actiunii 2.2.1 – Sprijinirea cresterii valorii adaugate generate de sectorul TIC si a inovarii in domeniu prin dezvoltarea de clustere. Deschiderea apelului este prevazuta a avea loc la data de 14.01.2019, orele 09.00.

Sursa: fonduri-ue.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.