Apelul POCU: „Competenţe digitale pentru angajaţii din IMM”

curs-inspector-resurse-umane-revisal.jpg

Status: Activ
Buget: 20 milioane euro
Termen limită: 30 octombrie 2020

Obiectivul tematic: Promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă.

Prioritatea de investiții: Îmbunătățirea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupurile de vârstă într-un cadru formal, non-formal sau informal, actualizarea cunoștințelor, a aptitudinilor și a competențelor forței de muncă și promovarea unor căi de învățare flexibile, inclusiv prin orientare profesională și prin validarea competențelor dobândite.

Obiectivul specific: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților.

Rezultatele așteptate ca urmare a acordării sprijinului financiar în cadrul prezentului apel de proiecte sunt:

  • Număr crescut de angajați ale căror cunoștințe/ competențe/ aptitudini s-au îmbunătățit în domeniile aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI.

Tipuri de activități eligibile

În cadrul prezentului apel de proiecte, sunt eligibile următoarele activități:

  • Furnizarea de programe de formare profesionala

Aceasta activitate are in vedere furnizarea de programe de formare profesională exclusiv în domeniul alfabetizării digitale și tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor: programe de calificare de nivel 2-4 conform Cadrului național al calificărilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 918/2013, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv programe de inițiere într-o calificare, programe de specializare și perfecționare, programe de formare în competențele
cheie, finalizate cu certificate cu recunoaștere națională / la nivel de angajator / internațională. Se finanțează cursuri care sprijină atât dobândirea competențelor de bază, cât și dobândirea de competențe avansate în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor.

  • Evaluarea și certificarea competențelor profesionale

Aceasta activitate are in vedere evaluarea și certificarea competențelor profesionale exclusiv în domeniul alfabetizării digitale și tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor. Această activitate are în vedere atât evaluarea și certificarea competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, respectiv non-formale și/sau informale, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cât și evaluarea și certificarea competențelor profesionale în domeniul IT, în vederea obținerii de certificate cu recunoaștere națională / la nivel de angajator / internațională.

  • Sprijin acordat întreprinderilor pentru organizarea de programe de învățare la locul de muncă în domeniul alfabetizării digitale și tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor

Prin aceasta activitate se vor sprijini întreprinderile care iși desfășoară activitatea într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în unul din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI sau întreprinderilor care intenționează să-și adapteze activitatea la aceste sectoare economice/domenii de specializare inteligentă menționate anterior, în vederea elaborării și introducerii unor programe de învățare la locul de muncă. Sprijinul poate consta in analiza posibilitatilor si potentialului de digitalizare a întreprinderilor, perspectivele de dezvoltare a acestora prin introducerea si integrarea tehnologiei digitale si determinarea pe aceasta baza a necesarului de formare profesionala in domeniul TIC.

  • Organizarea și derularea de campanii de conștientizare a angajatorilor

Aceasta activitate are in vedere organizarea și derularea de campanii de conștientizare a angajatorilor care își desfășoară activitatea în sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI sau a angajatorilor care intenționează să-și adapteze activitatea la aceste sectoare economice/domenii de specializare inteligentă menționate anterior, privind importanța și necesitatea participării angajaților la programe de formare continuă.

Tipuri de solicitanți eligibili

  • organizații patronale, federații patronale, confederații patronale sau uniuni patronale teritoriale – persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial, constituite în conformitate cu Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de beneficiari unici sau în parteneriat cu alte entități relevante, precum organizații sindicale și/sau furnizori de formare profesională;
  • asociații de întreprinderi – persoane juridice constituite în conformitate cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații si fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de beneficiari unici sau în parteneriat cu alte entități relevante, precum organizații sindicale și/sau furnizori de formare profesională;
  • camerele de comerț și industrie – persoane juridice de utilitate publică, fără scop patrimonial, organizate în temeiul dispozițiilor din Legea camerelor de comerț din România nr. 335/2007, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de beneficiari unici sau în parteneriat cu alte entități relevante, precum organizații sindicale și/sau furnizori de formare profesională.

Grup țintă eligibil

În cadrul prezentului apel de proiecte grupul țintă eligibil cuprinde următoarele categorii de
persoane:

Angajați cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau cu timp parțial) ce provin din întreprinderi care-și desfășoară activitatea principală sau secundară într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC si în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI sau din întreprinderi care intenționează să-și adapteze activitatea principală sau secundară la cel puțin unul dintre aceste sectoare economice sau unul dintre domeniile de specializare inteligentă menționate anterior. Numărul minim obligatoriu al persoanelor aparținând grupului țintă vizat de proiect (element de eligibilitate proiect) este de 250 de persoane.

Documentația

Website-ul programului. 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.