Apelul „Competenţe digitale pentru angajaţii din întreprinderi mari”

traineri.jpg

Status: Inactiv
Buget: 10 milioane euro
Termen limită: 15 noiembrie 2020

Obiectivul tematic: Investițiile în educație, calificare și formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții.

Prioritatea de investiții: Îmbunătățirea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupurile de vârstă într-un cadru formal, non-formal sau informal, actualizarea cunoștințelor, a aptitudinilor și a competențelor forței de muncă și promovarea unor căi de învățare flexibile, inclusiv prin orientare profesională și prin validarea competențelor dobândite.

Obiectivul specific: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniilor identificate conform SNC şi SNCDI ale angajaților.

Prezentul apel este dedicat exclusiv regiunilor mai puțin dezvoltate (Centru, Sud-Est, Sud Muntenia, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia), regiunea București-Ilfov fiind exceptată de la finanțare in cadrul acestui apel de proiecte. Un proiect poate viza una sau mai multe regiuni.

În cadrul prezentului apel de proiecte, sunt eligibile următoarele activități:

  • Furnizarea de programe de formare profesionala

Furnizarea de programe de formare profesionala în domeniul alfabetizării digitale și TIC: cursuri de calificare de nivel 2-4 conform Cadrului Național al Calificărilor, cursuri de scurtă durată, de specializare și perfecționare, cursuri care vizează un singur element de competență sau cursuri finalizate cu certificate recunoscute la nivel de angajator sau/și cu recunoaștere națională/ internaționala etc. Se vor finanța cursuri care sprijină atât dobândirea competențelor primare cât și dobândirea de competențe avansate în domeniul TIC.

  • Evaluarea și certificarea competențelor profesionale în domeniul alfabetizării digitale și TIC

Aceasta activitate are în vedere atât evaluarea și certificarea competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, respectiv non-formale și/sau informale, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cât și evaluarea și certificarea competențelor profesionale în domeniul IT în vederea obținerii de certificate recunoscute la nivel de întreprinderi.

Tipuri de solicitanți eligibili

Solicitanții eligibili sunt angajatorii, întreprinderi mari, constituite ca societăți comerciale conform Legii nr. 31/1990, privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, persoane juridice de drept privat cu scop patrimonial. O întreprindere mare reprezintă orice intreprindere (societate constituita conform Legii nr. 31/1990) care nu se încadrează în categoria Intreprinderilor mici şi mijlocii (IMM-urilor) aşa cum sunt definite conform Legii 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, si anume: Intreprinderile mici şi mijlocii sunt definite ca fiind acele întreprinderi care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: a) au un numar mediu anual de salariati mai mic de 250; b) realizează o cifra de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depaşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, conform ultimei situatii financiare aprobate.

Grup țintă eligibil

În cadrul prezentului apel de proiecte grupul țintă eligibil cuprinde următoarele categorii:

Persoane angajate care urmăresc îmbunătățirea nivelului de cunoștințe, competențe și aptitudini sau care urmăresc certificarea/validarea competențelor cu precădere în sectoarele economice/ domeniile identificate conform SNC şi SNCDI. Numărul minim obligatoriu al persoanelor aparținând grupului țintă vizat de proiect (element de eligibilitate proiect) este de 75 de persoane.

Documentație

Website-ul programului. 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.