Apeluri de proiecte: Active Citizens Fund România

ACF.jpeg

Status: Inactiv
Buget: 26.493.800 Euro

OBIECTIV

Active Citizens Fund este un program de finanțare care se desfășoară în România între 2019-2024, având ca obiectiv consolidarea societăţii civile și a cetățeniei active şi creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Solicitanţii eligibili sunt exclusiv organizațiile neguvernamentale și non-profit (ONG) înfiinţate legal în România. Este puternic încurajat parteneriatul atât cu alte organizații neguvernamentale (care pot fi din acelaşi domeniu de activitate sau din alte domenii complementare), cât şi cu alţi stakeholderi (autorităţi locale sau centrale, companii, alte entităţi publice sau private). De asemenea, este încurajat parteneriatul cu entităţi din statele donatoare Norvegia, Islanda și Liechtenstein.

SOLICITANȚI ELIGIBILI

• ONG-uri înfiinţate în baza OG nr. 26/2000 sau Legii nr. 21/1924
• Crucea Roșie Română şi filialele acesteia cu personalitate juridică
• Fundaţiile de tineret

PARTENERI ELIGIBILI

  • ONG-uri (din România, Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Bulgaria, Cipru, Cehia, Croația, Estonia, Grecia, Ungaria, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Moldova, Ucraina şi Serbia);
  • Entități publice cu personalitate juridică (autorități publice locale și centrale, instituții/agenții publice, servicii publice guvernamentale descentralizate, unități administrativ-teritoriale, universități etc.);
  • Entități private cu personalitate juridică;
  • Organizații, agenții sau organisme internaționale;

ACTIVITĂȚI ELIGIBILE

• Democrație, cetățenie activă, bună guvernare și transparență;
• Drepturile omului și tratament egal prin combaterea tuturor formelor de discriminare pe motive de origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, sex, dizabilitate, vârstă, orientare sexuală sau identitate de gen;
• Justiție socială și incluziunea grupurilor vulnerabile;
• Egalitate de gen și violență bazată pe gen (GBV);
• Mediu și schimbări climatice;
• Dezvoltarea capacităţii ONG-urilor;

CALENDARUL APELURILOR

• Apel 1 – Participare civică în zone insuficient deservite (ongoing)
Obiectivul acestui Apel este de a stimula implicarea civică în zone și pentru grupuri țintă insuficient deservite.
Finanțare: Granturi mici: Între 5.000 și 50.000 Euro
Granturi tip răspuns rapid: Între 5.000 și 15.000 Euro.

• Apel 2 – Educaţie şi implicare civică (runda 1)
Obiectivul acestui Apel este de a crește nivelul educației pentru drepturile civice şi drepturile omului și de a acorda sprijin în exercitarea/consolidarea drepturilor lor.
Finanțare între 50.001 – 100.000 Euro.

• Apel 4 – Conştientizare privind drepturile omului şi tratament egal (ongoing)
Obiectivul acestui Apel este creșterea gradului de conștientizare a drepturilor omului/tratament egal, la nivel local, în zonele insuficient deservite sau pentru grupurile țintă insuficient deservite.
Finanțare:
Granturi mici: Între 5.000 și 50.000 Euro;
Granturi tip răspuns rapid: Între 5.000 și 15.000 Euro

• Apel 5 – Sprijin strategic pentru drepturile omului şi tratament egal (runda 1)
Obiectivul acestui Apel este de a susține ONG-urile pentru a-și consolida rolul de monitorizare și advocacy pentru drepturile omului, inclusiv în legătură cu aspecte legate de egalitatea de gen și combaterea violenței bazate pe gen.
Finanțare:
Granturi medii: Între 50.001 – 100.000 Euro;
Granturi mari și Granturi strategice: 100.001 – 250.000 Euro.

• Apel 6 – Mobilizarea grupurilor vulnerabile din zone insuficient deservite (ongoing)
Obiectivul acestui Apel este de a creşte capacitatea grupurilor vulnerabile din zonele insuficient deservite, inclusiv pe cea a comunităților interetnice și de a contribui la incluziunea lor socială.
Finanțare între 5.000 şi 50.000 Euro.

• Apel 7 – Acţiuni de advocacy pentru incluziunea socială a grupurilor vulnerabile (runda 1)
Obiectivul acestui Apel este să susţină acţiuni de advocacy la nivel local/naţional pentru justiţie socială şi incluziunea grupurilor vulnerabile şi să crească capacitatea grupurilor vulnerabile.
Finanțare:
Granturi medii: între 50.001 şi 100.000 Euro;
Granturi mari: între 100.001 şi 250.000 Euro.

• Apel 8 – Dezvoltarea comunităților rurale interetnice (runda 1)
Obiectivul acestui Apel este să contribuie la dezvoltarea pe termen mediu și lung a comunităților interetnice și să îmbunătățească situația populaţiei de etnie romă.
Finanțare:
Granturi medii: între 50.001 şi 100.000 Euro;
Granturi mari: între 100.001 şi 250.000 Euro.

• Apel 9 – februarie 2020
Apelul 9 vizează diversificarea surselor de finanțare pentru ONG-uri, fie pentru solicitant, fie solicitantul aplică pentru a dezvolta sursele de finanțare pentru alte organizații, de a le ajuta, a le forma etc

• Apel 10 – sfârșitul anului 2020
Apelul 10 vizează proiecte strategice care au ca scop dezvoltarea capacității mai multor organizații în cadrul unui proiect. Prin capacitate se întelege: comunicarea, transparența, managementul finanaciar, activitatea comitetului director etc. Totodată, apelul vizează creșterea vizibilității ONG-urilor, a rezultatelor pe care acestea le au, a rolului și importanței organizațiilor nonguvernamentale către publicul larg.

• Apel 11 – februarie 2020
Apelul 11 vizează proiectele strategice.
Vor fi alocate granturi mari și va fi o singură rundă.

BUGET

Bugetul total al celor 8 apeluri este de 26.493.800 Euro. Finanțarea proiectelor se va acorda sub formă de grant (finanţare nerambursabilă), în urma unui proces de selecţie.
În cadrul programului sunt disponibile mai multe tipuri de granturi, cu valori cuprinse între 5.000 şi 250.000 Euro.
Rata de finanțare poate fi de până la 90% din costurile totale eligibile ale proiectului.

DOCUMENTAȚIE

Website-ul programului.

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.