Au mai rămas trei săptămâni pentru depunerea cererilor de plată pentru bovine

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Iași reamintește fermierilor ieșeni interesați să depună cerere pentru plățile naționale directe complementare din sectorul zootehnic, specia bovine, că termenul limită pentru primirea cererilor este 30 iunie.

Având în vedere faptul că până la această dată au depus cereri doar 1.550 de fermieri dintr-un total de 7.800, facem apel la fermierii ieșeni crescători de bovine să respecte programările și să se prezinte la Centrul Județean APIA Iași pentru a depune cererile până pe data de 22 iunie , pentru a evita aglomerarea pe ultimele zile.

De acest sprijin pot beneficia producătorii agricoli, crescători de bovine, persoane fizice, persoane juridice şi/sau persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau familiale.

Crescătorii de bovine din județul Iași pot depune cereri după cum urmează:

–          la centrul local Hârlău, fermierii din comunele Belcești, Ceplenița, Coarnele Caprei, Cotnari, Deleni, Fântânele, Focuri, Scobinți și orașul Hârlău

–          la centrul local Răducăneni, fermierii din comunele Comarna, Costuleni, Cozmești, Gorban, Grozești, Moșna, Prisacani, Răducăneni

–          la centrul local Grajduri, fermierii din comunele Ciurea, Drăgușeni, Grajduri, Ipatele, Mironeasa, Mogoșești, Scânteia Șcheia

–          la centrul local Țibănești, fermierii din comunele Dagâța, Horlești, Tansa, Țibana, Țibănești, Voinești

–          la centrul județean APIA Iași în cazul celorlalți fermieri.

Prima pe exploataţie se acordă, o singură dată pe an, producătorilor agricoli înscrişi cu cod unic de identificare în evidenţa APIA, în funcţie de efectivul de bovine înregistrat în Registrul naţional al exploataţiilor, la data de:

1. 31 ianuarie 2008, dacă sunt îndeplinite, cumulative, următoarele condiţii:

a) exploataţia să fie de minimum 3 capete de bovine;

b) vârsta bovinelor să fie de minimum 6 luni;

c) exploataţia există înregistrată în Registrul naţional al exploataţiilor la data solicitării primei.

2. 31 ianuarie 2009, pentru exploataţiile înfiinţate în perioada 1 februarie 2008 – 31 ianuarie 2009, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) exploataţia să fie de minimum 3 capete de bovine la data de 31 ianuarie 2009;

b) vârsta bovinelor să fie de minimum 6 luni la data de 31 ianuarie 2009;

c) exploataţia există înregistrată în Registrul naţional al exploataţiilor la data solicitării primei.

3. 31 ianuarie 2010, pentru exploataţiile înfiinţate în perioada 1 februarie 2009-31 ianuarie 2010, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) exploataţia să fie de minimum 3 capete de bovine la data de 31 ianuarie 2010;

b) vârsta bovinelor să fie de minimum 6 luni la data de 31 ianuarie 2010;

c) exploataţia există înregistrată în Registrul naţional al exploataţiilor la data solicitării primei.

4. 14 iulie 2011, pentru exploataţiile înfiinţate în perioada 1 februarie 2010-14 iulie 2011, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) exploataţia să fie de minimum 3 capete de bovine la data de 14 iulie 2011;

b) vârsta bovinelor să fie de minimum 6 luni la data de 14 iulie 2011;

c) exploataţia există înregistrată în Registrul naţional al exploataţiilor la data solicitării primei.

5. 30 aprilie 2012, pentru exploataţiile înfiinţate în perioada 15 iulie 2011 – 30 aprilie 2012, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) exploataţia să fie de minimum 3 capete de bovine la data de 30 aprilie 2012;

b) vârsta bovinelor să fie de minimum 6 luni la data de 30 aprilie 2012;

c) exploataţia există înregistrată în Registrul naţional al exploataţiilor la data solicitării primei.

Cererea de solicitare a primei pe exploataţie va fi însoţită de următoarele documente:

a) copie de pe buletinul de identitate/cartea de identitate/codul unic de înregistrare/certificatul de înregistrare;

b) copie de pe documentele care atestă provenienţa animalelor pentru exploataţiile înfiinţate în perioada 1 februarie 2008 – 31 ianuarie 2009 / 1 februarie 2009 – 31 ianuarie 2010 / 1 februarie 2010 – 14 iulie 2011 / 15 iulie 2011 – 31 martie 2012;

c) declaraţie pe propria răspundere că animalele pentru care se solicită prima nu au fost eligibile la plată pentru primă în anul 2008 şi/sau 2009 şi/sau 2010 şi/sau 2011 pentru situaţiile prevăzute în art. 2 pct. 2, 3, 4 şi 5, cu excepţia transferului integral al exploataţiei şi al animalelor, aşa cum este prevăzut în art. 105 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003;

d) copii ale documentelor care atestă schimbarea formei de organizare conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările ulterioare, dacă este cazul.

Depunerea cererilor se poate face individual sau prin reprezentant legal sau prin intermediul reprezentantului asociaţiilor crescătorilor de bovine legal constituite care sunt funcţionale, conform bilanţului contabil anual depus pentru anul anterior solicitării primei.

Cererile pretipărite sunt puse la dispoziţia solicitanţilor de către centrul APIA judeţean/local. Cererile pot fi solicitate individual, prin reprezentant legal sau prin intermediul reprezentantului asociaţiilor crescătorilor de bovine legal constituite. Pentru solicitarea cererilor pretipărite, asociaţiile crescătorilor de bovine legal constituite depun lista vizată şi ştampilată a membrilor pentru care solicită primă pe exploataţie şi care trebuie să cuprindă nume şi prenume, CNP şi codul exploataţiei acestora.

Cererile pot fi completate şi online prin accesarea site-ului www.apia.org.ro, pentru beneficiarii care solicită primă pentru un efectiv mai mare de 50 capete bovine.

Prima pe cap de animal a fost de 410 lei în anul 2011.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.