Cerere de propuneri de proiecte 2016, programul european “Orizont 2020” – “Renastere rurala – stimularea inovarii si oportunitati de afaceri”

rural-dezvoltare.jpg

Comisia Europeana a deschis cererea de propuneri de proiecte 2016 „Renastere rurala – stimularea inovarii si oportunitati de afaceri” din cadrul programului european “Orizont 2020”. Cererea are mai multe tematici pe care se poate aplica pentru cofinantare.

Status: ACTIV
Depunere: 14.02/ 13.09.2017
Buget: 61.000.000 euro

Tematici:

RUR-02-2017: „Interactiuni in zonele rurale de coasta: sinergii intre consolidarea terenurilor si activitatile maritime” – actiuni de cercetare si inovare (RIA) 5.000.000 €.
Combinand cercetarea de mediu, agricola si socio-economica, propunerile vor identifica si analiza interacțiunile dintre terenuri (de coasta si cai navigabile interioare) si mare, diferitele componente ale economiilor locale la interfața terestra si maritima si vor analiza importanța lor pe termen scurt, mediu si lung pentru tendințele de dezvoltare pe termen lung, luand in considerare previziunile de piața, demografice, de mediu si clima. Analiza ar trebui sa acopere un set reprezentativ de zone de coasta sau regiuni din intreaga Europa care variaza in funcție de marime si de condițiile geografice, de mediu, socio-economice, instituționale si administrative (regionale, interregionale, macroregionale, transfrontaliere). Abordarile interactive de cercetare ar trebui sa fie utilizate pentru a angaja intreprinderi locale si cetațeni si opțiuni elaborate de cooperare, crearea de rețele si de guvernanța integrata care se urmareasca imbunatațirea parteneriatului.

RUR-03-2017: „Catre 2030 – politici si instrumente de sprijin decizional pentru o abordare integrata a gestionarii terenurilor ca resursa”- actiuni de cercetare si inovare (RIA) 7.000.000€. Proiectele trebuie sa aduca in prim plan cercetarea privind utilizarea cat mai eficienta pentru biomasa si hrana a terenurilor pentru agricultura si domeniul forestier. Investigații privind politica si instrumentele de decizie vor fi pe deplin participative, astfel incat sa se asigure implicarea societații in general. Investigațiile in politici vor ține seama de toate nevoile majore si preconizate ale societații actuale in ceea ce priveste resursele funciare si utilizarea acestora in termen de produse, servicii ecosistemice si alte tipuri de bunuri, servicii si funcții.

RUR-05-2017: „Noi politici publice, modele de afaceri si mecanisme pentru aprovizionare durabila si plata pentru serviciile ecosistemice forestiere” – actiuni de inovare (IA) 8.000.000€. Propunerile ar trebui sa urmareasca sa dezvolte politici publice noi, modele de afaceri si mecanisme pentru “internalizarea” valorii socio-economice dovedite a serviciilor ecosistemelor forestiere (“efecte externe”) si sa contribuie la aprovizionarea durabila a acestora, cu luarea in considerare adecvata a rolului multifuncțional al padurilor din UE. Testarea pilot a mecanismelor propuse, care pot combina instrumente de politici publice cu modele de afaceri, este incurajata. Propunerile ar trebui sa includa contribuții din domeniul stiințelor sociale si umaniste.

RUR-09-2017: „Modele de afaceri pentru economiile rurale moderne”- actiuni de cercetare si inovare (RIA) 9.000.000€.
Bazandu-se pe rezultatele proiectelor europene anterioare privind dezvoltarea economica rurala si locurile de munca din mediul rural, propunerile vor identifica modele de afaceri inovatoare care sunt in curs de dezvoltare in zonele rurale, au un potențial semnificativ de a crea valoare adaugata, coeziune sociala si locuri de munca si sunt susceptibile de a fi replicate in alte domenii si la scara mai mare, ținand seama de diversitatea condițiilor. Propunerile ar trebui sa produca instrumente practice si orientate spre business, de exemplu o colecție de cazuri de afaceri, vizand noii antreprenori care ar dori sa inființeze intreprinderi in zonele rurale si cauta indrumare si criterii de referința pentru intreprinderi similare, pentru a-si elabora planuri de afaceri.

RUR-10-2016/2017: „Rețele tematice care reunesc cunostințe pregatite pentru practica” – actiuni de coordonare si sprijin (CSA) 10.000.000€. Activitațile rețelelor tematice includ rezumarea, partajarea si prezentarea, intr-un limbaj usor de ințeles pentru practicienii din domeniul agricol/forestier, a celor mai bune practici existente si a rezultatelor cercetarilor care sunt aproape sa fie puse in practica, dar nu suficient de cunoscute de catre acestia. In acest scop, rețelele trebuie sa implice o gama larga de actori care sa acopere atat partea stiințifica, cat si practica agricola/forestiera pe teme specifice, de exemplu, oameni de stiința, fermieri/grupuri de fermieri, servicii de consultanța, etc.

RUR–12-2017: „Rețele de ferme europene pentru a stimula schimburile de cunostințe tematice si a elimina decalajul de inovare” – actiuni de coordonare si sprijin (CSA) 7.000.000€. Activitatile trebuie sa asigure sinergii si complementaritate cu rețeaua Parteneriatului European pentru Inovare “Productivitatea si durabilitatea agriculturii” (EIP-AGRI). Temele ar trebui sa acopere ambele abordari sectoriale (de exemplu, culturi specifice sau animale) si teme transsectoriale, de exemplu, pentru sistemele agricole specifice gestionarea solurilor/nutrienți/apa/biodiversitatea/peisajul/lantul de aprovizionare, utilizarea eficienta a resurselor, agro-ecologia, agricultura de precizie, provocarile agricole de mediu/clima, gestionarea integrata a daunatorilor, bunastarea animalelor, eficienta, sisteme de crestere a animalelor rezistente si biosecurizate, culturi rezistente, producția si gestionarea energiei, culturi de specialitate, aplicații pe baza de biomasa, etc. Ar trebui sa fie acoperite cel puțin 10 teme.

RUR-13-2017: „Construirea unui viitor sistem al stiinței si educației, apt sa livreze pentru practica”- actiuni de coordonare si sprijin (CSA) 7.000.000€. Propunerile vor implica producerea unui inventar al abilitaților considerate a fi necesare in agricultura, silvicultura si lanțurile valorice aferente, care sa se adreseze producatorilor primari, consilierilor, industriei, oamenilor de afaceri si de stiința. Propunerile ar trebui sa fie construite pe baza analizei, pentru a face recomandari de politici suplimentare cu privire la modul de a dezvolta educația, formarea si stiința in viitor. Mai mult decat atat, propunerile ar trebui sa dezvolte un sistem operațional pentru incurajarea si masurarea performanțelor si revizuirea rezultatelor de inovare interactive si de cercetare orientata spre practica, in vederea imbunatațirii rezultatelor efective si adoptarii celor mai bune practici din domeniu.

RUR-15-2017: „Beneficiile de a lucra cu alte persoane – promovarea capitalului social in sectorul agricol” – actiuni de coordonare si sprijin (CSA) 3.000.000€. Propunerile vor acoperi, in primul rand, statele membre ale UE in care nivelul de organizare a agricultorilor si administratorilor de terenuri este considerat scazut. Activitațile vor aborda constrangerile privind dezvoltarea cooperativelor/activitaților de rețea in anumite domenii (activitate economica, durabilitatea mediului, etc.) si elaborarea de soluții bazate pe studii de caz, cele mai bune practici identificate, ateliere participative, etc.

RUR-16-2017: „Optimizarea abordarilor de proiecte de inovare interactive si realizarile politicilor UE pentru a accelera inovarea in zonele rurale”- actiuni de cercetare si inovare (RIA) 5.000.000 €. Propunerile ar trebui sa analizeze modul in care instrumentele si abordarile din cadrul diferitelor politici europene pot fi ajustate in continuare si modul in care acestea contribuie la inovare in sectorul agricol si forestier. Invațand din experiența la nivel internațional, propunerile ar trebui sa investigheze conceperea si punerea in aplicare a proiectelor interactive de inovare, pe baza unui numar substanțial de studii de caz ale unor proiecte interactive intr-o gama larga de sectoare agricole si forestiere. O parte esențiala a acestui subiect ar trebuie sa dezvolte cele mai bune practici detaliate/abordari pentru proiecte multi-actori si retele tematice Orizont 2020.

Buget total: 61.000.000 €, in functie de topicul la care se aplica; se acorda 100% finantare pentru actiunile de cercetare si inovare si actiunile de coordonare si sprijin si 70% pentru cele de inovare.

Beneficiari – orice entitate constituita legal intr-o tara participanta la program.

Eligibilitate tari/regiuni state membre UE, tari asociate la program, organizatii internationale.

Informatii suplimentare:

  • Pentru actiunile de inovare si cercetare si actiunile de inovare, parteneriatul pentru un proiect ar trebui sa includa cel puțin 3 entitați si acestea sa fie stabilite in trei țari diferite; entitațile trebuie sa fie independente una fața de alta.
  • Pentru actiunile de coordonare si sprijin – cel putin o entitate legal constituita intr-un stat membru al UE sau intro tara asociata la programul Orizont 2020.
  • Actiunile de cercetare si inovare si cele de coordonare si sprijin pot fi cofinantate 100%, iar actiunile de inovare 70%.
  • Manualul online Orizont 2020 ;
  • Proiectele ar trebui sa intre sub conceptul de “abordare multi actor” (a se vedea definiția in programul de lucru).

Data limita pentru depunerea aplicatiilor: 14 februarie (pentru tematicile care propun o singura data de depunere a aplicatiilor) si 13 septembrie (pentru tematicile care propun 2 date de depunere a aplicatiilor pe an) 2017 (ora 17:00 la Bruxelles).

Depunerea aplicatiilor se face electronic aici.

Pentru intrebari referitoare la cererile de propuneri ale programului Orizont 2020, a fost creat un Helpdesk Horizon2020; cei interesați sunt rugați sa adreseze intrebarile cu cel puțin 2 saptamani inainte de data limita de depunere a aplicatiilor.

Pentru probleme IT legate de depunerea aplicatiilor.

Programul de lucru al Comisiei Europene pentru 2016-2017

Punctul National de Contact Romania pentru programul Orizont 2020.

DOCUMENTATIE

Puteti descarca urmatoarele documente utile:

Ghidul solicitantului

Website-ul programului

Anexe

Sursa: UNCJR
Finantator: Uniunea Europeana

[caseta-final-fise]

0 thoughts on “Cerere de propuneri de proiecte 2016, programul european “Orizont 2020” – “Renastere rurala – stimularea inovarii si oportunitati de afaceri””

  1. Elena C spune:

    Multumim ca ghidurile sunt in engleza. Ne mai miram ca nu suntem in stare sa atragem finantari. Cum naiba sa fim cand nu stapanim limba engleza la nivelul terminologiei de redactare a acestor documente?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.